Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - ВСТУП

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Характеристика джерел та способів формування інформаційної бази економічного діагностування

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Досвід здійснення економічної діагностики підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Вибір прийомів та способів аналізу і оцінки стану підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Стратегічні підходи щодо діагностування стану підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВ, ПРОДУКЦІЇ

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Теоретичні підходи у визначені змісту конкурентоспроможності

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Методичні підходи щодо діагностики конкурентоспроможності

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Проблеми формування організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємств

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 4. ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Теоретичні підходи до визначення змісту і складових виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Системні характеристики виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Структурні характеристики виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Якісні характеристики виробничого потенціалу

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Методичні підходи до аналізу і оцінки виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Фактори впливу на виробничий потенціал підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Фактори внутрішнього середовища підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 4. Гнучкість виробничої системи та її діагностика

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 5. Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 6. Діагностика комплексної підготовки виробництва до зміни продукту (технології)

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 7. Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Технологія оцінки об'єктів нерухомості (підприємств)

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Оцінка майна та майнових прав

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Види вартості об'єктів нерухомості

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Принципи оцінки об'єктів нерухомості

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Етапи оцінки та звітність

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Звіт про оцінку майна

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Нормативні підходи щодо оцінки майна підприємств в Україні

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Порядок погодження та затвердження оцінки майна

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Особливості оцінки об'єктів нерухомого майна

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Особливості оцінки об'єктів у матеріальній формі

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Особливості оцінки цілісних майнових комплексів

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Особливості оцінки пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації, що належать державі

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Початкова вартість пакета акцій ВАТ, що пропонується на конкурсі для першого продажу

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Особливості оцінки часток (паїв, акцій)

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Методологія діагностичної оцінки вартості підприємств

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Витратний підхід до оцінки вартості ЦМК

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Дохідний підхід до оцінки вартості ЦМК

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Порівняльний (ринковий) підхід в оцінці ЦМК

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 4. Гудвіл і методичні підходи до його оцінки

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІНСЬКА ДІАГНОСТИКА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Роль інформаційних систем управління підприємством в управлінській діагностиці

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Оцінка відповідності організації виробництва та структури підприємства його стратегії

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 4. Оцінка параметрів прийняття рішень

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 5. Фактори середовища непрямої дії (макросередовище)

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 6. Критерії і показники, що використовуються для загальної діагностики системи менеджменту підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Сутність та необхідність використання фінансової діагностики

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Дескриптивні, предикативні і нормативні моделі фінансової діагностики, їх сутність, особливості і сфера використання

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Діагностика за ліквідністю, фінансовою стійкістю, рентабельністю

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 4. Життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях певних груп показників фінансового стану

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 5. Процедури синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінки

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 6. Шляхи подолання фінансової кризи (покращення фінансового стану) на підприємстві

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 8. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Поняття, цілі та функціональні складові економічної безпеки підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Функціональні складові економічної безпеки

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Фінансова складова

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Інтелектуальна та кадрова складова

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Техніко-технологічна складова

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Політико-правова складова

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Інформаційна складова

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Екологічна складова

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Силова складова

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Ризик і небезпеки в системі прийняття управлінських рішень

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Ідентифікація точної зони функціонування підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 4. Якісні характеристики стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 5. Особливості методичних підходів українського Агентства з питань неплатоспроможності, банкрутства підприємств

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 6. Оцінка корпоративних прав

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 7. Антикризовий менеджмент і економічна безпека підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 9. ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Поняття економічної культури, її складові

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Нерозвиненість економічної культури на рівні індивідуальної та суспільної свідомості: причини та способи подолання

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Виявлення проблем формальних і неформальних відносин, конфліктів

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 4. Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних спеціалістів економічних служб підприємства, їх здатності до прийняття та застосування нових знань

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 5. Оцінка системи управлінського обліку та її місця у прийнятті управлінських рішень

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 6. Оцінка контролю дій та контролю результатів

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 7. Прийоми поліпшення організаційної культури