Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - ВСТУП

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Теоретичні підходи у визначенні сутності та різновидів економічної діагностики підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Характеристика джерел та способів формування інформаційної бази економічного діагностування

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Досвід здійснення економічної діагностики підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Вибір прийомів та способів аналізу і оцінки стану підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Стратегічні підходи щодо діагностування стану підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВ, ПРОДУКЦІЇ

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Теоретичні підходи у визначені змісту конкурентоспроможності

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Методичні підходи щодо діагностики конкурентоспроможності

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Проблеми формування організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємств

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - РОЗДІЛ 4. ДІАГНОСТИКА ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 1. Теоретичні підходи до визначення змісту і складових виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Системні характеристики виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Структурні характеристики виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Якісні характеристики виробничого потенціалу

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 2. Методичні підходи до аналізу і оцінки виробничого потенціалу підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 3. Фактори впливу на виробничий потенціал підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - Фактори внутрішнього середовища підприємства

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 4. Гнучкість виробничої системи та її діагностика

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 5. Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 6. Діагностика комплексної підготовки виробництва до зміни продукту (технології)

 • Економічна діагностика - Кривов'язюк І. В. - 7. Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємства