Спеціальне документознавство - Кислюк К. В

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - МОДУЛЬ І. УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Вступ до модуля 1

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 1. Вступ до управлінського документознавства

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 1.1. Об'єкт, основні поняття, методи управлінського документознавства

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 1.2. Нормативно-правова база управлінського документознавства

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 1.3. Розвиток діловодства в Україні

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 2. Стандартизація управлінських документів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 2.1. Стандартизація управлінських документів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 2.2. Формуляр і бланк управлінського документа

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 2.3. Основні вимоги до змісту та розташування реквізитів управлінських документів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 3. Організаційно-розпорядча документація

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.1. Особливості розпорядчої документації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.2. Накази

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.3. Розпорядження

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.4. Постанови

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.5. Рішення

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.6. Вказівки та ухвали

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 4. Організаційно-правова документація

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 4.1. Особливості організаційно-правової документації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 4.2. Статути

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 4.3. Положення та регламенти

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 4.4. Штатні розклади

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 4.5. Інструкції, правила

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 5. Довідково-інформаційна документація

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.1. Загальна характеристика довідково-інформаційної документації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.2. Акти

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.3. Протоколи

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.4. Довідки, огляди, відомості

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.5. Пояснювальні та доповідні записки

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.6. Службові листи

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.7. Плани і графіки

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.8. Звіти

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.9. Відгуки, рецензії, висновки

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 6. Документаційне забезпечення електронного управління

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 6.1. Основні критерії до е-управління. Стан е-управління в Україні та світі

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 6.2. Документування вхідних е-документів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 6.3. Опрацювання е-документів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Список літератури до модуля 1

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - МОДУЛЬ II. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Вступ до модуля 2

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 1. Документальний супровід авторства

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 1.1. Авторське право. Суб'єкти й об'єкти авторського права

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 1.2. Робота з авторами

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 1.3. Документальний супровід авторства

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 2. Організація й документування виставкової діяльності

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 2.1. Поняття й призначення виставок

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 2.2. Загальна організація виставок

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 2.3. Виставкові стенди

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 3. Рейтингування

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.1. Рейтинги як інформаційні документи

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 3.2. Методика складання рейтингів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 4. Організація й документування експертної діяльності

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 4.1. Організація експертизи

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 4.2. Експертний висновок

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 5. Робота із клієнтськими базами даних

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.1. Вимоги до клієнтських баз даних

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.2. Складання клієнтських баз даних

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 5.3. Робота із клієнтськими базами даних

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 6. Керування і документування інформаційних проектів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 6.1. Поняття інформаційного проекту й керування ним

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 6.2. Основні стадії реалізації інформаційного проекту

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 6.3. Документальне забезпечення реалізації інформаційних проектів

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 7. Інформаційний супровід діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 7.1. Діяльність інформаційних служб органів державної влади та місцевого самоврядування

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 7.2. Офіційні веб-сайти

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Тема 8. Організація захисту тa документування доступу до інформації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 8.1. Обмеження доступу до інформації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 8.2. Організація доступу до таємної інформації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 8.3. Захист службової інформації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - 8.4. Основні напрями захисту електронної інформації

 • Спеціальне документознавство - Кислюк К. В. - Список літератури до модуля 2