Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - ВСТУП

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 1.2. Законодавство Євросоюзу з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 1.3. Стан охорони праці в Україні

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 2. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.1. Терміни і визначення

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.2. Законодавство України з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про охорону праці"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Кодекс законів про працю

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про охорону здоров'я населення"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про охорону навколишнього середовища"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Правила внутрішнього трудового розпорядку

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.3. Колективний договір, його укладення і виконання

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.4. Трудовий договір і охорона праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.5. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.6. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Характеристика елементів структури позначення (шифру)

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.1. Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.2. Вимоги міжнародних стандартів до управління охороною праці