Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - ВСТУП

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 1.2. Законодавство Євросоюзу з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 1.3. Стан охорони праці в Україні

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 2. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.1. Терміни і визначення

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.2. Законодавство України з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про охорону праці"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Кодекс законів про працю

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про охорону здоров'я населення"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Закон України "Про охорону навколишнього середовища"

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Правила внутрішнього трудового розпорядку

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.3. Колективний договір, його укладення і виконання

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.4. Трудовий договір і охорона праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.5. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2.6. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Характеристика елементів структури позначення (шифру)

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.1. Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.2. Вимоги міжнародних стандартів до управління охороною праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.3. Сучасні підходи до управління охороною праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.4. Підхід ISRS

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.5. Підхід OHSAS 18001:1999

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3.6. Міжнародний стандарт OHSAS 18002:2000

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Й РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.1. Порядок створення СУОПР

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.1.1. Спеціальні функції (завдання) управління охороною праці й ризиком на підприємстві

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.1.2. Загальні функції управління охороною праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.2. Управління ризиками. Методи оцінки ризику

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.3. Прогнозування і планування роботи з охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.4. Впровадження і функціонування СУОПР

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.5. Перевірка і корегувальні дії. Огляд керівництвом

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.6. Основні поняття і терміни

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг)

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4.8. Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2. Основні завдання служби охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3. Функції служби охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4. Права працівників служби охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5. Організація роботи служби охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.1. Структура державного управління охороною праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.2. Комплексне управління охороною праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.3. Система управління охороною праці в галузі

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.4. Регіональна система управління охороною праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.4.1. Організація функціонування РСУОП

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.4.2. Контроль, облік, аналіз функціонування РСУОП

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.5. Облік показників стану умов і безпеки праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.6. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.6.1. Основні принципи соціального страхування

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.6.2. Страховий ризик і страховий випадок

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.6.3. Профілактика нещасних випадків

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5.6.4. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - Розділ 6. ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.1. Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 1. Загальні положення

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 2. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах під час професійного навчання працівників на підприємстві

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 4. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 7. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.2. Вимоги безпеки до робочого місця. Ергономічні вимоги

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.2.1. Критерії оцінки умов праці на виробництві

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.2.2. Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого травматизму

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.2.3. Естетика на виробництві

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.3. Психологія безпеки праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.4. Аудит функціонування СУОПР

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.5. Комп'ютеризація служби охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.6. Методика оцінки економічної ефективності СУОПР

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - 6.7. Шляхи підвищення ефективності охорони праці

 • Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами - Гогіташвілі Г. Г. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ