Контролінг - Давидович І. Є

 • Контролінг - Давидович І. Є. - ВСТУП

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 1 ПОНЯТТЯ ПРО КОНТРОЛІНГ, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.1. Поняття ПРО КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.2. Виникнення і розвиток контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.3. Предмет і методи контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.4. Мета і завдання контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.5. Функції служби контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.6. Місце контролінгу в системі управління підприємством

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.7. СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ І СУЧАСНИЙ БІЗНЕС

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.9. Доцільність та необхідність застосування контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.1. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.2. Класифікація витрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.3. Собівартість продукції та її види

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.4. Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу і його завдання

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.2. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка для вирішення завдань контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - А. Облік за повною собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1. Облік за фактичною собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2. Облік за нормативною собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3. Облік за плановою собівартістю ("стандарт-костинг")

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Б. Облік за неповною (вкороченою) собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1. Простий "директ-костинг"

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2. Облік покриття постійних затрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3. Облік покриття постійних затрат з відносними прямими затратами

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4. Облік планових граничних затрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.3. Система "стандарт-кост", її характеристика і сфера застосування

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.4. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі "директ-костинг"

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.5. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 4 СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4.1. Планування, його цілі, види та застосування в контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4.2. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його переваги і недоліки

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4.3. Види бюджетів, їх характеристика і сфера застосування

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4.4. Методика складання бюджетів

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4.5. ПОНЯТТЯ СТАНДАРТІВ, ЇХ ВИДИ І ЗВ'ЯЗОК З БЮДЖЕТАМИ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4.6. Вплив факторів на відхилення стандартних витрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 5 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.1. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.2. Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.3. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Класифікація відхилень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.4. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.5. Методи диференціації витрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.6. Модель "витрати - обсяг - прибуток" та аналіз їх взаємозв'язку

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.6.1. Роль і значення облікової інформації у проведенні аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток"

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.6.2. Маржинальний підхід до складання звіту про результати господарської діяльності

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.6.3. Сегментована звітність і її показники

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.6.4. Показники, що використовуються при проведенні спільного аналізу витрат, обсягу діяльності і прибутку

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.6.5. Методика здійснення аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.6.6. Особливості здійснення аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" в умовах багото-продуктового виробництва

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.7. Поняття та методика проведення АВС-аналізу, аналізу обсягу замовлень та аналізу "вузьких місць" на підприємстві

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.7.1. Зміст і методика проведения АВС-аналізу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.7.2. Аналіз і оптимізація обсягів замовлень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 5.7.3. Аналіз "вузьких місць", що виникають на підприємстві

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 6 ЕКСПЕРТНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.1. Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансово - господарського стану підприємства

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.2. Методи стратегічної діагностики і їх характеристика

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.2.1. Методи діагностики ефективності стратегій підприємства

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.2.2. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.3. Методи оперативної діагностики

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.3.1. Аналіз фінансового стану

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.3.2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.3.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.3.4. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.3.5. Оцінка кредито - і платоспроможності

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 6.3.6. Аналіз оборотності засобів

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 7 КОНТРОЛІНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.1. Поняття про контролінг інвестиційних проектів, його мета і завдання

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.2. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних проектів

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.3. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.3.1. Традиційні критерії

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.3.2. Критерії з дисконтуванням грошових потоків

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.3.3. Критеріїв умовах ризику і невизначеності

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.4. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 7.5. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 8 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.1. Організаційна структура управління підприємством (фірмою)

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.2. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.3. Варіанти організації служби контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.4. Основні передумови концепції контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.5. Структура служби контролінгу на підприємстві

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.6. Контролер - стратег корпорації, його функції та обов'язки

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.6.1. Місце і роль контролера у діяльності корпорації

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.6.2. функції та обов'язки контролерів і їх помічників

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.7. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.8. Організація впровадження системи контролінгу на підприємстві

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.8.1 Загальна характеристика організаційних аспектів впровадження контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 8.8.2. Характеристика основних етапів впровадження системи контролінгу (зарубіжний досвід)

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Диференціація видів затрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Визначення другого рівня звітності

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розробка річного плану

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розрахунок основних показників для калькуляції

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Аналіз відхилень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 9 КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.1. Управлінські рішення та їх класифікація

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.3. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.4. Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.4.1. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.4.2. Критерії прийняття управлінських рішень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.5. Вибір управлінських рішень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 9.6. Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення реалізації управлінських рішень

 • Контролінг - Давидович І. Є. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ОДЕРЖАНИХ ЗНАНЬ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - ЛІТЕРАТУРА