Контролінг - Давидович І. Є

 • Контролінг - Давидович І. Є. - ВСТУП

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 1 ПОНЯТТЯ ПРО КОНТРОЛІНГ, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.1. Поняття ПРО КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.2. Виникнення і розвиток контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.3. Предмет і методи контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.4. Мета і завдання контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.5. Функції служби контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.6. Місце контролінгу в системі управління підприємством

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.7. СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ І СУЧАСНИЙ БІЗНЕС

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1.9. Доцільність та необхідність застосування контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.1. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.2. Класифікація витрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.3. Собівартість продукції та її види

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2.4. Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу і його завдання

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.2. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка для вирішення завдань контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - А. Облік за повною собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1. Облік за фактичною собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2. Облік за нормативною собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3. Облік за плановою собівартістю ("стандарт-костинг")

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Б. Облік за неповною (вкороченою) собівартістю

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 1. Простий "директ-костинг"

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 2. Облік покриття постійних затрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3. Облік покриття постійних затрат з відносними прямими затратами

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 4. Облік планових граничних затрат

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.3. Система "стандарт-кост", її характеристика і сфера застосування

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.4. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі "директ-костинг"

 • Контролінг - Давидович І. Є. - 3.5. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу

 • Контролінг - Давидович І. Є. - Розділ 4 СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ