Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - Вступ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.1. Спілкування - важлива компонента менеджменту

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.2. Поняття "комунікація", "спілкування", "ділове спілкування"

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.3. Функції, види та рівні спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.4. Поняття "культура", "культура ділового спілкування"

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.5. Видатні менеджери про роль і значення культури спілкування в їхній професійній діяльності

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 2. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.1. Ділова етика в бізнесі

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.2. Етичні кодекси, їх значення для формування етичної поведінки в організації

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.3. Мораль, моральні цінності та моральна культура

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.4. Роль менеджера у формуванні етики поведінки та спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 3.1. Спілкування як одна із нагальних потреб людини

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 3.2. Залежність спілкування від особистісних властивостей його учасників

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 3.3. Установка на спілкування та її гуманістична спрямованість

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 4.1. Як спілкуються між собою люди?

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 4.2. Вербальне спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 4.3. Невербальне спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 4.4. Віртуальне спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 4.5. Опосередковане спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 5. ТЕХНІКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 5.1. Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 5.2. Типи співрозмовників

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 5.3. Етапи спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 5.4. Розмовні форми ділового спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 5.5. Методи обговорення проблем

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 5.6. Письмові форми ділового спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 6. КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ - ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 6.1. Сутність корпоративної культури в організації

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 6.2 Складові корпоративної культури та її рівні

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 6.3. Цінності як ядро корпоративної культури

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 6.4. Типи корпоративної культури

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 6.5. Вплив культури організації на її діяльність

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 7.1. Механізми психологічного впливу

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 7.2. Взаєморозуміння та перешкоди на шляху до нього

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 7.3. Спільна діяльність у команді

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 7.4. Комунікативні конфлікти та механізм цивілізованого розірвання взаємин

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 8. ОСОБИСТІСНИЙ ВПЛИВ МЕНЕДЖЕРА НА КУЛЬТУРУ СПІЛКУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 8.1. Поведінкові норми менеджера-керівника

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 8.2. Взаємини менеджера з клієнтами та партнерами по бізнесу

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 8.3. Вміння менеджера взаємодіяти з командою

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 9. ВПЛИВ ДІЛОВИХ КУЛЬТУР НА СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 9.1. Поняття "ділова культура"

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 9.2. Типи ділових культур

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 9.3. Залежність ділової культури від менталітету народу

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 9.4. Встановлення ділових контактів з іноземцями

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 9.5. Бар'єри на шляху до взаєморозуміння представників різних націй

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 10. ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 10.1. Зовнішній вияв корпоративної культури в організації

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 10.2. Етикетні правила поведінки в організації

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 10.3. Формування корпоративної ідентичності

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 10.4. Створення позитивного іміджу та надійної репутації організації

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 11. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ЗМІНАХ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 11.1. Механізм формування культури в організації

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 11.2. Менеджери - архітектори, що вибудовують культуру в організації, створюють її майбутнє

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 11.3. Самовдосконалення менеджера як складова культури організації і запорука успіху в бізнесі

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - КОМЕНТАР АВТОРА

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ