Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - Вступ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.1. Спілкування - важлива компонента менеджменту

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.2. Поняття "комунікація", "спілкування", "ділове спілкування"

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.3. Функції, види та рівні спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.4. Поняття "культура", "культура ділового спілкування"

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 1.5. Видатні менеджери про роль і значення культури спілкування в їхній професійній діяльності

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 2. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.1. Ділова етика в бізнесі

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.2. Етичні кодекси, їх значення для формування етичної поведінки в організації

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.3. Мораль, моральні цінності та моральна культура

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 2.4. Роль менеджера у формуванні етики поведінки та спілкування

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА СПІЛКУВАННЯ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 3.1. Спілкування як одна із нагальних потреб людини

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 3.2. Залежність спілкування від особистісних властивостей його учасників

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 3.3. Установка на спілкування та її гуманістична спрямованість

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

 • Культура ділового спілкування менеджера - Чайка Г. Л. - 4.1. Як спілкуються між собою люди?