Психологія конфлікту - Долинська Л. В

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - ВСТУП

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Розділ 1. Поняття про конфлікт. Місце конфлікту у системі людських взаємин

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 1. Загальні проблеми психології конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 1.1. Проблема вивчення конфліктів на сучасному етапі розвитку психології

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 1.2. Конфлікт: поняття та предмет вивчення

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 1.3. Конфліктологія - інтегративна галузь наукових знань про конфлікт

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 1.4. Передумови формування конфліктологічних ідей

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - а) еволюція філософських уявлень про конфлікт

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - б) Проблема насильства та ненасильства у релігійних вченнях

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - в) практичні знання як джерело конфліктологічних ідей

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - г) відображення конфліктів у мистецтві та засобах масової інформації

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 2. Психологічна традиція вивчення конфлікту. Історія дослідження проблеми конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 2.1. Вивчення конфліктів у першій пол. ХХ ст

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Психоаналітичний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Соціотропний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Етологічний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Теорія групової динаміки

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Фрустраційно-агресивний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Біхевіористичний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Соціометричний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Інтеракціоністський підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 2.2. Вивчення конфліктів у другій пол. ХХ ст

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Мотиваційний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Теорія організаційних систем

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Теорія і практика переговорного процесу

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 2.3. Когнітивний та діяльнісний підходи до конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Когнітивний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Діяльнісний підхід

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 3. Методи дослідження конфліктів у психології

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 3.1. Методологічні принципи дослідження конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 3.2. Експериментальні дослідження конфліктів у лабораторних умовах: ігрові процедури та створення конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 3.3. Експерименти з провокуванням конфліктів у природних умовах

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 3.4. Вивчення специфічних форм соціальної взаємодії як моделей конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 3.5. Примирювальні та арбітражні процедури

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - З.6. Методи опитування при вивченні конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 3.7. Допоміжні методи: тести, анкети, моделювання, соціометрія і т. д

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Розділ II. Конфлікти та конфліктна взаємодія

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 4. Рівні вияву та типологія конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 4.1. Класифікація конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 4.2. Особистісні конфлікти

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 4.3. Міжособистісні конфлікти

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 4.4. Міжгрупові конфлікти

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 4.5. Внутрішньогрупові конфлікти

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 4.6. Спільне у конфліктах різних видів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 5. Чинники та фактори виникнення конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 5.1. Структура та функції конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Умови конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Можливі дії учасників конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 5.2. Динаміка конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Настання конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 5.3. Об'єктивні чинники виникнення конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 5.4. Суб'єктивні чинники виникнення конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 6. Конфлікт як тип складних життєвих ситуацій

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 6.1. Поняття про критичні життєві ситуації

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 6.2. Об'єктивно-суб'єктивна природа конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 6.3. Сприйняття ситуації як конфліктної

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 6.4. Визначення ситуації як конфліктної

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 6.5. Фактори визначення ситуації як конфліктної

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 7. Стратегія реагування у конфліктних ситуаціях

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 7.1. Реакція людини на виникнення проблем

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 7.2. Стилі поведінки у конфліктних ситуаціях

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 8. Конфліктна взаємодія

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 8.1. Мотиви та цілі учасників взаємодії

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 8.2. Стратегії і тактики взаємодії

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 8.3. Регулятори конфліктної взаємодії

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Ситуаційний контекст взаємодії

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Психологічні орієнтації учасників конфлікту

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Особистісні фактори

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Соціально-перцептивні регулятори

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 8.4. Нормативні регулятори

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Правила взаємодії у конфліктних ситуаціях

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Культурні норми взаємодії у конфлікті

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Етичні норми взаємодії у конфлікті

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 8.5. Моделі розвитку міжособистісної конфліктної ситуації

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Розділ III. Теорія та практика розв'язання конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 9. Вирішення та розв'язання конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 9.1. Становлення практики керування конфліктами

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 9.2. Основні поняття керування конфліктами

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 9.3. Психопрофілактика та попередження конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 9.4. Врегулювання конфліктів за допомогою третьої сторони

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Медіаторство

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Примирення

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - Арбітраж

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 9.5. Вирішення конфліктів у психологічній практиці: психологічні консультації та групова корекційна робота

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 9.6. Взаємодія психолога та клієнта

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 10. Посередництво психолога і у вирішенні конфліктів

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 10.1. Поняття про психологічне посередництво

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 10.2. Бар'єри комунікації у конфліктах та можливості взаєморозуміння

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 10.3. Робота психолога з реальними ситуаціями міжособистісних взаємин

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 10.4. Процес психологічного посередництва

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 11. Ефективна поведінка у конфліктах та їхнє конструктивне вирішення

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 11.1. Теорія та практика вирішення конфліктів у практиці шкільного психолога

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 11.2. Практика вирішення конфліктів у сфері "діти-дорослі"

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 11.3. Формування навичок ефективної поведінки у конфліктах дітей різного віку

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - 11.4. Орієнтація дорослих на конструктивну взаємодію

 • Психологія конфлікту - Долинська Л. В. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ