Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА "ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 1. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК НАПРЯМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.1. Праця й соціально-трудові відносини, як предмет наукового економічного дослідження

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.2. Мета, завдання, об'єкт, предмет, методологія й інформаційна база вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.3. Структура і логіка курсу. Взаємозв'язки дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" з іншими дисциплінами та науками

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.4. Соціально-трудовий напрям економічної думки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.5. Сучасний етап економіко-трудових досліджень

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 2. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.1. Сутність категорії "праця" та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.2. Зміст, характер і види праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.3. Еволюція праці як чинника виробництва

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.4. Гуманізація праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ II. ЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава З. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.1. Населення як демоекономічна категорія

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.2. Характеристики відтворення населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.3. Економічно активне населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.4. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.5. Відтворення ресурсів для праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.6. Трудовий потенціал суспільства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 4. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.1. Розвиток концепції людського капіталу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.2. Людський капітал як соціально-економічна категорія

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.3. Інвестиції в людський капітал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.5. Методи економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ III. РИНОК ПРАЦІ ЯК СФЕРА ТРУДОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 5. РИНОК ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.1. Поняття та основні складові ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.2. Кон'юнктура та особливості ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.3. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.4. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.5. Інфраструктура ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.6. Сегментація та гнучкість ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 6. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.1. Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.2. Трансформація зайнятості в перехідний період

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.3. Безробіття як соціально-економічне явище

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.4. Показники зайнятості та безробіття населення і динаміка їх в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.5. Державне регулювання зайнятості в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.6. Соціальний захист громадян від безробіття

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.7. Міжнародний досвід регулювання зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 7. ЛЮДИНА НА РИНКУ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.1. Вибір професії та пошук роботи - важливі етапи соціальної реалізації людини

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.1.1. Освіта - база професіоналізації! соціальна гарантія

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.1.3. Самомаркетинг

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.2. Напрями пошуку роботи

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.3. Підготовка і представлення інформації про себе на ринку праці. Складання професійного резюме

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.4. Трудова кар'єра: поняття, значення, види, планування та реалізація

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 7.5. Трудовий контракт: переваги, структура, значення в соціально-трудових відносинах

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ IV. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 8. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 8.1. Сутність соціально-трудових відносин. Загальна характеристика їх системи

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 8.2. Сторони і суб'єкти соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 8.3. Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 8.4. Принципи і типи соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 8.5. Якість трудового життя як результат і показник стану соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 9.1. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 9.2. Форми і принципи соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 9.3. Держава в системі соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 9.4. Роль найманих працівників і профспілок у системі соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 9.5. Організації та об'єднання роботодавців як суб'єкти соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 9.6. Стан соціального партнерства в Україні та основні напрями його розвитку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 10. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МЕТОДАМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.1. Система заходів громадського і державного регулювання соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.2. Правові засади та механізм соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.3. Колективні договори й угоди - основа соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.4. Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.4.1. Забезпечення ефективної зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.4.2. Договірне регулювання оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.4.3. Організація та охорона праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.4.4. Розвиток персоналу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 10.5. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 11. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.1. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.2. Джерела інформації про зайнятість і соціально-трудові відносини

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.3. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.3.1. Соціально-демографічні та міграційні процеси

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.3.2. Зайнятість, ринок праці, безробіття

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.3.3. Соціально-трудові процеси на підприємствах

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.3.4. Умови та охорона праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.3.5. Доходи та рівень життя населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.3.6. Соціально-психологічний клімат у трудових колективах

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 11.4. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 12.1. Поняття, зміст і завдання організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 12.2. Поділ і кооперування праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 12.3. Організація робочих місць

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 12.4. Трудовий процес і його раціоналізація

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 12.5. Умови праці і фактори їх формування. Охорона і безпека праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 12.6. Охорона праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 12.7. Дисципліна праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 13. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 13.1. Суть і значення нормування праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 13.2. Об'єкти нормування праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 13.3. Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 13.4. Система нормативів і норм праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 13.5. Методи нормування трудових процесів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 14. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 14.1. Поняття ефективності праці. Соціальне та економічне значення її підвищення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 14.2. Продуктивність і рентабельність праці як основні показники її ефективності

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 14.3. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 14.4. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 14.5. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 15. ОПЛАТА ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 15.1. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 15.2. Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 15.3. Форми і системи заробітної плати

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 15.4. Тарифна система організації оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 15.5. Безтарифна модель оплати праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 15.6. Регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 16. ПЛАНУВАННЯ, АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ І АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 16.1. Сутність і значення планування праці. Трудові показники

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 16.2. Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 16.3. Методи планування трудових показників. Планування продуктивності праці, чисельності персоналу, фонду заробітної плати

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 16.4. Планування соціального розвитку трудових колективів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 16.5. Економічний аналіз і аудит у сфері праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 16.6. Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Ефективність аудиту

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 16.7. Звітність з питань праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ VI. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 17. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 17.1. Міжнародні акти про економічні, соціальні й культурні права людини

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 17.2. Цілі, завдання, структура, пріоритетні напрями діяльності Міжнародної організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 17.3. Організація діяльності Міжнародної організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 17.4. Нормотворча діяльність МОП. Міжнародний кодекс праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 17.5. Застосування конвенцій країнами - членами МОП. Основні напрями вдосконалення нормотворчої діяльності МОП на сучасному етапі

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 17.6. Проблеми інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану МОП

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 18. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК - МЕТА І КРИТЕРІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 18.1. Соціально-економічна концепція людського розвитку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 18.2. Індекс людського розвитку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 18.3. Взаємозв'язок економічного зростання, зайнятості і людського розвитку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 18.4. Рівень життя, нерівність і людський розвиток

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 18.5. Динаміка показників людського розвитку в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - ДОДАТКИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - СЛОВНИК