Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА "ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 1. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК НАПРЯМ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.1. Праця й соціально-трудові відносини, як предмет наукового економічного дослідження

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.2. Мета, завдання, об'єкт, предмет, методологія й інформаційна база вивчення дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.3. Структура і логіка курсу. Взаємозв'язки дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" з іншими дисциплінами та науками

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.4. Соціально-трудовий напрям економічної думки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 1.5. Сучасний етап економіко-трудових досліджень

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 2. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.1. Сутність категорії "праця" та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і суспільства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.2. Зміст, характер і види праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.3. Еволюція праці як чинника виробництва

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 2.4. Гуманізація праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ II. ЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава З. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.1. Населення як демоекономічна категорія

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.2. Характеристики відтворення населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.3. Економічно активне населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.4. Трудові ресурси як соціально-економічна категорія

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.5. Відтворення ресурсів для праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 3.6. Трудовий потенціал суспільства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 4. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.1. Розвиток концепції людського капіталу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.2. Людський капітал як соціально-економічна категорія

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.3. Інвестиції в людський капітал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.4. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 4.5. Методи економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Розділ III. РИНОК ПРАЦІ ЯК СФЕРА ТРУДОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 5. РИНОК ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.1. Поняття та основні складові ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.2. Кон'юнктура та особливості ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.3. Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.4. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.5. Інфраструктура ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 5.6. Сегментація та гнучкість ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - Глава 6. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.1. Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.2. Трансформація зайнятості в перехідний період

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.3. Безробіття як соціально-економічне явище

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.4. Показники зайнятості та безробіття населення і динаміка їх в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.5. Державне регулювання зайнятості в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова О. А. - 6.6. Соціальний захист громадян від безробіття