Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - ВСТУП

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 1. Поняття та загальна характеристика влади і керівництва

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.1. Поняття про керівництво

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.2. Управлінський вплив

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.3. Поняття про владу та її види

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 1.4. Харизматичні характеристики лідера

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 2. Теорії лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.1. Природа та визначення поняття лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.2. Традиційні концепції лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 2.3. Нове в теоріях лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 3. Лідерство и лідери в організації

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.1. Поняття про лідерство та його типи

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Лідерство і влада

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Турботливий тип

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Діяльний тип

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Мислячий тип

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.2. Лідери лідерів

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 3.3. Підготовка лідерів

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 4. Основні вимоги до лідерських якостей менеджера

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.1. Умови формування лідерських якостей

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.2. Типи лідерів

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 4.3. Визначення якості лідерів

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 5. Стилі лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.1.Стилі лідерства за теорією Х/У

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.2. Теорія "2" (Ouchi) - японський стиль управління

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.3. Ефективні стилі лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.4. Неефективні стилі лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.5. Видимість і послідовність у лідерстві

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.6. Вибір стилю лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 5.7. Ситуативне лідерство (Hersey та Blanchard)

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 6. Формування системи лідерства у підприємстві

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.1. Система розвитку управлінських кадрів, побудована за принципом "лідеропроводу"

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 6.2. Система критеріїв оцінювання "лідерського розриву"

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 7. Розвиток лідерства

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.1. Розвиток лідерства в контексті розвитку організації

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.2. Лідерство в контексті керованих змін

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.3. Умови створення лідерського потенціалу

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 7.4. Створення компаній лідерського типу

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Розвиток персоналу

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Винагорода за заслугами

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 8. Традиційна класифікація стилів управління

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.1. Поняття про стиль управління

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.2. Чинники формування стилю управління

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.3. Традиційна класифікація стилів управління та їхня характеристика

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Авторитарна корпоративна культура

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 8.4. Класифікація стилів управління залежно від інтересів і мети керівника

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 9. Методика визначення характерного стилю управління блейка-моутона

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.1. Гратка ГРІД Р. Блейка та Дж. Моутона

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.2. Тип управління 9.1

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.3. Тип управління 1.9

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.4. Тип управління 1.1

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.5. Тип управління 5.5

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.6. Тип управління 9.9

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Поведінкові елементи

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Основні й допоміжні типи управління

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 9.7. Взаємозв'язок вимірів гратки для визначення типів управління

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 10. Стилі керування за визначенням компанії нау/мсвек

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.1. Дослідження компанії Нау/МсBer та Д. Маккліланда

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.2. Диктаторський стиль

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.3. Авторитетний стиль

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.4. Партнерський стиль

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.5. Демократичний стиль

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.6. Зразковий стиль

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 10.7. Наставницький стиль

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Тема 11. Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.1. Теорії лідерства вчених-біхевіористів

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.2. Ситуаційна теорія Фідлера

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - 11.3. Порівняльна характеристика ситуаційних моделей

 • Лідерство та стиль роботи менеджера - Скібіцька Л. І. - Список рекомендованої літератури