Основи охорони праці - Жидецький В. Ц

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - ВІД АВТОРА

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - ВСТУП

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Основні етапи розвитку охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - З історії нагляду за охороною праці в Україні

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Стан охорони праці в Україні та інших країнах

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Предмет, структура, зміст, мета дисципліни "Основи охорони праці", її зв'язок з іншими дисциплінами

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.2. Основні положення Закону України "Про охорону праці"

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Гарантії прав на охорону праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.3. Найважливіші надбання Закону України "Про охорону праці"

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.4. Соціальний захист потерпілих на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Фінансування страхування від нещасного випадку

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Служба страхових експертів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Найважливіші надбання Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.5. Фінансування охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.6. Основні положення законодавства про працю

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.7. Охорона праці жінок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.8. Охорона праці неповнолітніх

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.11. Інструкції з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.2. Система управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.3. Організація охорони праці на виробництві. Обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.4. Служба охорони праці підприємства

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.5. Комісія з питань охорони праці підприємства

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3. Навчання з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.1. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.3. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.4. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.5. Стажування, дублювання та допуск працівників до роботи

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.4.2. Громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх основні обов'язки і права

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.1. Класифікація нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.2. Розслідування та облік нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.3. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.4. Розслідування та облік аварій

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6.1. Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваності

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6.2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх запобігання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6.3. Визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом і захворюваннями працівників

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.7. Кольори безпеки та знаки безпеки праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.1. Законодавство в галузі гігієни праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.3. Гігієнічна класифікація праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.4. Атестація робочих місць за умовами праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2. Мікроклімат виробничих приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2.1. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2.2. Нормалізація параметрів мікроклімату

 • 1