Основи охорони праці - Жидецький В. Ц

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - ВІД АВТОРА

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - ВСТУП

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Основні етапи розвитку охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - З історії нагляду за охороною праці в Україні

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Стан охорони праці в Україні та інших країнах

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Основні поняття в галузі охорони праці, їх терміни та визначення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Предмет, структура, зміст, мета дисципліни "Основи охорони праці", її зв'язок з іншими дисциплінами

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.1. Основні законодавчі акти про охорону праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.2. Основні положення Закону України "Про охорону праці"

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Гарантії прав на охорону праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.3. Найважливіші надбання Закону України "Про охорону праці"

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.4. Соціальний захист потерпілих на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Фінансування страхування від нещасного випадку

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Служба страхових експертів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Найважливіші надбання Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.5. Фінансування охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.6. Основні положення законодавства про працю

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.7. Охорона праці жінок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.8. Охорона праці неповнолітніх

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.9. Нормативно-правові акти з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.10. Нормативні акти з охорони праці підприємств

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.11. Інструкції з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.12. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.1.13. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.2. Система управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.3. Організація охорони праці на виробництві. Обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.4. Служба охорони праці підприємства

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.2.5. Комісія з питань охорони праці підприємства

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3. Навчання з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.1. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.3. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під час професійного навчання працівників на підприємстві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.4. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.3.5. Стажування, дублювання та допуск працівників до роботи

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.4.1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.4.2. Громадський контроль за додержанням законодавства з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх основні обов'язки і права

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства з охорони праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.1. Класифікація нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.2. Розслідування та облік нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.3. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.5.4. Розслідування та облік аварій

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6.1. Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваності

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6.2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності та заходи щодо їх запобігання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.6.3. Визначення збитків, пов'язаних з виробничим травматизмом і захворюваннями працівників

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 1.7. Кольори безпеки та знаки безпеки праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.1. Законодавство в галузі гігієни праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.3. Гігієнічна класифікація праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.1.4. Атестація робочих місць за умовами праці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2. Мікроклімат виробничих приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2.1. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2.2. Нормалізація параметрів мікроклімату

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2.3. Визначення параметрів мікроклімату

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.2.4. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.3. Забруднення повітря виробничих приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.3.1. Вплив шкідливих речовин на організм людини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.3.2. Нормування шкідливих речовин

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.3.3. Захист від шкідливої дії речовин на виробництві

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4. Вентиляція виробничих приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.1. Призначення та класифікація систем вентиляції

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.2. Природна вентиляція

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.3. Штучна вентиляція

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.3.1. Загальнообмінна штучна вентиляція

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.3.2. Місцева вентиляція

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.3.3. Методи розрахунку систем штучної вентиляції

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.4. Основні вимоги до систем вентиляції

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.4.5. Кондиціонування повітря

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.5. Системи опалення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6. Освітлення виробничих приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.1. Значення освітлення для успішної трудової діяльності

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.2. Основні світлотехнічні поняття та одиниці

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.3. Основні вимоги до виробничого освітлення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.4. Види виробничого освітлення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.5. Природне освітлення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.6. Штучне освітлення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.6.1. Джерела штучного освітлення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.6.2. Світильники

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.6.3. Проектування систем штучного освітлення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.6.4. Методи розрахунку штучного освітлення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.6.7. Експлуатація освітлювальних установок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.7. Вібрація

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.7.1. Параметри та види вібрації, її дія на організм людини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.7.2. Нормування вібрації

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.7.3. Заходи та засоби захисту від вібрації

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.7.4. Вимірювання параметрів вібрації

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8. Шум, ультразвук та інфразвук

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8.1. Шум та його види

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8.2. Фізичні характеристики шуму

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8.3. Вплив шуму на організм людини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8.4. Нормування та вимірювання шуму

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8.5. Заходи та засоби захисту від шуму

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8.6. Інфразвук

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.8.7. Ультразвук

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.9. Іонізуюче випромінювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.9.1. Види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.9.2. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.9.3. Нормування іонізуючого випромінювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.9.4. Захист від іонізуючого випромінювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.9.5. Методи та прилади для радіометричного і дозиметричного контролю та вимірювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.10. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.10.1. Джерела електромагнітних полів радіочастот, класифікація електромагнітних випромінювань за частотним спектром

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.10.2. Дія електромагнітних полів радіочастот на організм людини, рівні допустимого опромінення

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.10.3. Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.11. Випромінювання оптичного діапазону

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.11.1. Інфрачервоні випромінювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.11.2. Ультрафіолетові випромінювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.11.3. Лазерне випромінювання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.12. Засоби індивідуального захисту

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.13. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.13.1. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.13.2. Основні вимоги до виробничих будівель та споруд

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.13.3. Основні вимоги до допоміжних приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 2.13.4. Основні вимоги до водопостачання та каналізації

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Розділ 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.1. Загальні вимоги безпеки виробничого устаткування та процесів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.1.1. Безпечність виробничого устаткування

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.1.2. Безпечність виробничих процесів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.1. Загальні вимоги безпеки під час експлуатації систем, що працюють під тиском

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.2. Причини аварій і нещасних випадків під час експлуатації систем, що працюють під тиском

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.3. Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.4. Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої та арматура

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.5. Безпека під час експлуатації котельних установок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.6. Безпека під час експлуатації компресорних установок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.7. Безпека під час експлуатації трубопроводів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.8. Безпека під час експлуатації балонів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.2.9. Безпека під час експлуатації установок кріогенної техніки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.3. Безпека під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт та застосування підіймально-транспортної техніки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.3.1. Загальні вимоги безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.3.2. Основні причини нещасних випадків під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.3.3. Безпека вантажопідіймального обладнання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.3.4. Безпека внутрішньозаводського транспорту

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.3.5. Безпека внутрішньоцехового транспорту

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4. Електробезпека

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.2. Види електричних травм. Причини летальних наслідків від дії електричного струму

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.3. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.4. Допустимі значення струмів і напруг

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.5. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.6. Умови ураження людини струмом при доторканні до струмовідних частин електромереж

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Двофазне (двополюсне) доторкання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Однофазне (однополюсне) доторкання

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.7. Небезпека замикання на землю в електроустановках

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.8. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.8.1. Конструкція електроустановок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.8.2. Технічні способи та засоби захисту

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.8.3. Організаційні та технічні заходи електробезпеки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.9. Кваліфікаційні групи з електробезпеки електротехнічного персоналу

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.10. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Звільнення потерпілого від дії електричного струму

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Надання долікарської допомоги

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.11. Захист від статичної електрики

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 3.4.12. Захист від атмосферної електрики (блискавки)

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.1. Сучасний стан щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні причини пожеж

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.1.1. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.1.2. Основні причини пожеж

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.2. Загальні відомості про пожежу

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.2.1. Поняття про пожежу. Класифікація пожеж

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.2.2. Небезпечні та шкідливі чинники, пов'язані з пожежами

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.3. Загальні відомості про процес горіння. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.3.1. Поняття про горіння. Види горіння

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.3.2. Умови, необхідні для виникнення горіння

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.3.3. Різновиди горіння

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.3.4. Показники пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.4. Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.4.1. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.4.2. Класифікація вибухо - та пожежонебезпечних приміщень (зон)

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.5. Концептуальні засади забезпечення пожежної безпеки об'єкта

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.5.1. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.5.2. Система запобігання пожежі

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.5.3. Система протипожежного захисту

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.5.4. Система організаційно-технічних заходів

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.6. Пожежна безпека будівель та споруд

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.6.1. Вогнестійкість будівель та споруд

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.6.2. Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.6.3. Протипожежні перешкоди та захист отворів у них

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.6.4. Протидимний та противибуховий захист будівель та споруд

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.6.5. Протипожежні розриви

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.7. Евакуація людей з будівель та приміщень

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.8. Засоби гасіння та виявлення пожеж

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.8.1. Способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.8.2. Установки та засоби гасіння пожеж

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.8.3. Пожежні сигналізація, оповіщення та зв'язок

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.9. Організація забезпечення пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.9.1. Правова основа забезпечення пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Жидецький В. Ц. - 4.9.2. Загальні принципи організації пожежної безпеки

 • 1 2