Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - ВСТУП

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 1. БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1.1. Сутність Державного бюджету України, його структура та функції

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1.2. Бюджетна система та бюджетний устрій

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1.3. Доходи та видатки Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1.4. Бюджетний дефіцит

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 2.1. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 2.2. Загальні засади організації ефективного бюджетного процесу

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 2.3. Учасники бюджетного процесу

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 2.4. Розпорядники бюджетних коштів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3.1 Класифікація органів державного управління бюджетом

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3.2. Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Правова регламентація діяльності Міністерства фінансів України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Центральний апарат Міністерства фінансів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Функціональна характеристика міського фінансового відділу

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Структура міського фінансового відділу

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3.3. Державне казначейство України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Етапи створення системи Державного казначейства в Україні

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Головні завдання та правовий статус діяльності Державного казначейства України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Організаційна структура Державного казначейства України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Структура центрального апарату Державного казначейства

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Функції Державного казначейства

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3.4 Державна контрольно-ревізійна служба України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Структура апарату Головного контрольно-ревізійного управління України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3.5. Рахункова палата України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3.6. Державна податкова служба України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Структура податкової міліції

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 4. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 4.1. Організаційні засади планування та прогнозування бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 4.2. Методологія, завдання та принципи бюджетного планування

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 4.3. Програмно-цільовий метод бюджетного планування

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Сутність програмно-цільового методу складання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Формування бюджетних програм

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 4.4. Попередній етап до складання проекту бюджету України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 4.5. Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету на наступний рік

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Організаційні заходи складання проекту Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому читанні

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Друге читання проекту закону про Державний бюджет України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Третє читання проекту закону про Державний бюджет України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Бюджетні призначення у випадку несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 4.6. Зміст Закону України "Про Державний бюджет України"

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 5.1. Організаційні основи виконання Державного бюджету України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 5.2. Розпис Державного бюджету України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Розглянемо порядок складання розпису асигнувань Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 5.3. Бюджетна класифікація

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 5.4. Касове виконання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 5.5. Казначейська система виконання Державного бюджету за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Операції з надходження доходів до загального фонду Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Операції з виконання Державного бюджету за доходами у Державному казначействі України (центральний рівень)

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 6. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 6.1. Класифікація видатків бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Класифікація кредитування бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 6.2. Класифікація фінансування бюджету і класифікація боргу

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Класифікація фінансування бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Класифікація боргу

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 6.3. Стадії виконання Державного бюджету за видатками

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1 стадія - встановлення бюджетних асигнувань головним розпорядникам на основі затвердженого бюджетного розпису

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 2 стадія - затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3 стадія - взяття бюджетних зобов'язань

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 4 стадія - отримання товарів, робіт та послуг

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 5 стадія - здійснення платежів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 6 стадія - використання товарів, робіт, послуг на виконання бюджетних програм

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 6.4. Касове виконання видаткової частини бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Операції відкриття асигнувань із загального фонду Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Операції відкриття асигнувань зі спеціального фонду Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Порядок безготівкового здійснення платежів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Порядок виплати готівки розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 6.5. Особливості здійснення окремих видатків Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1. Перерахування дотацій та субвенцій

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 2. Взаємні розрахунки

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3. Здійснення видатків по погашенню боргових зобов'язань держави

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 7 . ОБЛІК ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.1. Організація обліку виконання бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.2. План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Характеристика класів Плану рахунків

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.3. Бухгалтерський облік операцій виконання Державного бюджету за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.3.1. Облік операцій за доходами загального фонду Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Перерахування коштів управліннями центральному рівню Державного казначейства України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.3.2 Облік операцій за доходами спеціального фонду Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Облік власних надходжень розпорядників бюджетних коштів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.4 . Бухгалтерський облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.4.1. Операції з обліку зобов'язань за загальним фондом Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.4.2. Операції з обліку зобов'язань за спеціальним фондом Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 7.5. Визначення результату виконання Державного бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 8. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 8.1. Організаційні основи фінансової звітності

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 8.2. Звітність розпорядників бюджетних коштів про використання коштів бюджету

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Квартальні фінансові звіти про виконання кошторисів

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 8.3. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Місячна звітність про виконання Державного бюджету України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 8.4. Розгляд та порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Тема 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.1 Сутність та призначення державного фінансового контролю

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.2. Органи державного фінансового контролю в Україні

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.3. Види, форми та методи державного фінансового контролю у бюджетній сфері

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Класифікація видів фінансового контролю

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.4. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.5. Порядок планування й проведення ревізій та перевірок органами контрольно-ревізійної служби

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.6. Організація бюджетного контролю у системі казначейства

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.7. Контроль ефективності використання бюджетних коштів Рахунковою палатою України

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 1 етап - Підготовка до проведення перевірки

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 2 етап - Порядок проведення перевірки

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 3 етап - Оформлення результатів перевірки

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.8. Відповідальність за бюджетні правопорушення

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Призупинення бюджетних асигнувань

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Зупинення операцій з бюджетними коштами

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - 9.9. Порядок взаємодії між органами державного фінансового контролю

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Взаємодія Державного казначейства та Державної контрольно-ревізійної служби

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Взаємодія органів Державного казначейства та Державної податкової служби в процесі виконання бюджетів за доходами

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Взаємодія між органами Державного казначейства України та Державною митною службою

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК А

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Законодавчі акти

 • Бюджетний менеджмент - Клець Л. Є. - Навчальна і наукова література