Національна економіка - Мельникова В. І

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ВСТУП

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 1. Національна економіка:загальне і особливе

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 1.1. Поняття і ознаки національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 1.2. Цілі національної економіки і умови їхнього досягнення

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 1.3. Структура й показники національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 1.4. Економічна система і її моделі

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 1.5. Особливості національної економіки України

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 2. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 2.1. Теорії національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 2.2. Інституціоналізм і його роль у вивченні національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 2.3. Базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 3. Теорія суспільного добробуту й соціально-ринкова економіка

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 3.1. Розвиток теорії суспільного добробуту

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 3.2. Вплив теорії добробуту на соціально-ринкову економіку

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 3.3. Соціальна політика держави як основа підвищення добробуту громадян

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 4.1. Суть і склад економічного потенціалу

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 4.2. Характеристика економічного потенціалу

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 4.3. Тіньова економіка, структура й природа її виникнення

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 5. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 5.1. Інституційні підходи до дослідження національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 5.2. Інституційні чинники розвитку національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 6. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 6.1. Суть, види й функції ринкової інфраструктури

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 6.2. Фінансова система та фінансова політика в Україні

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 6.3. Бюджетна система національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 6.4. Фіскальна політика держави

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 7. ДЕРЖАВНІСТЬ І ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 7.1. Суть, мета й методи державного регулювання національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 7.2. Державні інститути й механізми регулювання національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 7.3. Підвищення конкурентоспроможності держави як мета державного регулювання національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 8. ДЕМОКРАТІЯ, ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА І ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 8.1. Суть і форми демократії

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 8.2. Сучасна демократія й проблеми її становлення

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 8.3. Економічний порядок та економічна свобода

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 9.СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 9.1 Поняття й значення структури національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 9.2. Види структури національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 9.3. Структурна політика держави

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 10.ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ національної ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 10.1. Суть соціально-економічної стратегії країни

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 10.2. Макроекономічне прогнозування та його принципи

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 10.3. Планування соціально-економічного розвитку

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 11. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 11.1. Економічне зростання як основа національної економіки

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 11.2. Проблеми й тенденції економічного зростання в Україні

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - ГЛАВА 12. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 12.1. Суть, особливості й структура розвитку світового господарства

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 12.2. Міжнародні торговельні відносини і ефективність поділу праці. Теорії міжнародної торгівлі

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 12.3. Зовнішньоекономічна політика і її види. Платіжний баланс і його види

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - 12.4. Інтеграція національної економіки України у світове господарство

 • Національна економіка - Мельникова В. І. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК