Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - МОДУЛЬ 1

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 2. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту та його форми

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 3. Самострахування, його джерела меж доцільного застосування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 4. Виникнення та етапи розвитку страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 5. Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 6. Загальні та специфічні риси економічних категорій - страхування, кредиту та фінансів

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 7. Функції страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Ризикована функція страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Особисте страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхування майна

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхування відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 12. Ознаки класифікації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 13. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 14. Системи страхового забезпечення

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 15. Класифікація за родом небезпек

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 17. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування"

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 18. Класифікація за статусом страхувальника

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Функція створення і використання страхових резервів (фондів)

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Превентивна функція

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 8. Принципи страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Максимальна сумлінність

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Суброгація

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Контрибуція

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Диверсифікація

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 9. Сфери застосування страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 20. Поняття про ризик

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 21. Основні характеристики ризику

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 22. Визначення страхового ризику та його ознаки

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 24. Методи оцінювання ризику

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 25. Управління ризиком у страхуванні

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 26. Визначення ціни ризику в страхуванні

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 27. Структура страхового тарифу

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 33. Роль посередників на страховому ринку

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 35. Перспективи розвитку страхового ринку України

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 36. Страховий маркетинг

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Цінова стратегія

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Стратегія просування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Стратегія збуту (розподілу)

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 37. Функції маркетингу страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання