Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - МОДУЛЬ 1

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 2. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту та його форми

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 3. Самострахування, його джерела меж доцільного застосування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 4. Виникнення та етапи розвитку страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 5. Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 6. Загальні та специфічні риси економічних категорій - страхування, кредиту та фінансів

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 7. Функції страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Ризикована функція страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Особисте страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхування майна

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхування відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 12. Ознаки класифікації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 13. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 14. Системи страхового забезпечення

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 15. Класифікація за родом небезпек

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 17. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування"

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 18. Класифікація за статусом страхувальника

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Функція створення і використання страхових резервів (фондів)

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Превентивна функція

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 8. Принципи страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Максимальна сумлінність

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Суброгація

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Контрибуція

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Диверсифікація

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 9. Сфери застосування страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 20. Поняття про ризик

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 21. Основні характеристики ризику

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 22. Визначення страхового ризику та його ознаки

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 24. Методи оцінювання ризику

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 25. Управління ризиком у страхуванні

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 26. Визначення ціни ризику в страхуванні

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 27. Структура страхового тарифу

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 33. Роль посередників на страховому ринку

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 35. Перспективи розвитку страхового ринку України

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 36. Страховий маркетинг

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Цінова стратегія

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Стратегія просування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Стратегія збуту (розподілу)

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 37. Функції маркетингу страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 39. Визначення страхової компанії

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 41. Характеристика особливостей різних видів страхових компаній

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 42. Відмінності страховиків за приналежністю

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 43. Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 44. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 45. Особливості роботи товариств взаємного страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 46. Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 47. Інфраструктура страховика та її характеристика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 48. Організаційна структура страхової компанії

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Принцип лінійного підпорядкування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Принцип функціонального підпорядкування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Принцип лінійно-штабного підпорядкування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Централізована система

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Децентралізована система

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Регіональна система

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 49. Принципи структури управління страховою компанією

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 50. Функції та роль філій і представництв страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 51. Об'єднання страховиків та їхні функції

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 54. Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 56. Методи державного регулювання страхової діяльності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - МОДУЛЬ 2

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 59. Класифікація особистого страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 60. Розрахунок страхових тарифів в особистому страхуванні

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 61. Страхування життя і його основні види

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 62. Особливості договорів змішаного страхування життя

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 63. Страхування пенсій

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 64. Сутність страхування від нещасних випадків

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 65. Характеристика окремих видів обов'язкового особистого страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 66. Особливості індивідуального та колективного страхування від нещасних випадків

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Групи ризику страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 67. Медичне страхування як один із методів поліпшення соціальної захищеності громадян

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 68. Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 69. Напрями розвитку медичного страхування в Україні

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 70. Специфіка страхування майна юридичних осіб

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхова сума

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 71. Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхові ризики

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 72. Методика розрахунку збитку в рослинництві

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 73. Особливості страхування технічних ризиків

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 74. Характеристика каско і карго страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 75. Страхування авіаційних та морських ризиків

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 76. Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 77. Особливості страхування домашнього майна населення

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 78. Страхування тварин, які належать громадянам

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 79. Особливості страхування ризику непогашеного кредиту

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 80. Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 81. Мета створення системи депозитного страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 82. Необхідність страхування відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Правова основа страхування відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Типи договорів страхування відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 83. Характеристика страхування відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Поліси страхування загальної цивільної відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхування персональної відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхування відповідальності юридичних осіб

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 84. Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 85. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 86. Функції Моторного (транспортного) страхового бюро

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 87. Міжнародна система "Зелена картка"

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страховий платіж

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Розвиток системи "Зелена картка" у світі

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 88. Особливості страхування професійної відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Способи захисту професіонала

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 89. Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Страхування від наклепу, поговори та дискредитації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Нечесність працівників

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 90. Доцільність страхування відповідальності роботодавців

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 91. Класифікація страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Поняття про продукцію та дефект

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Способи захисту виробника

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Позовна давність

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 92. Зміст та функції екологічного страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Поняття про забруднення

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Визначення відповідальності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Умови страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Винятки з договору страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Строк страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Територіальні межі страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Ліміт відповідальності страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 93. Мета й економічна сутність перестраховування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 94. Функції перестраховування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 95. Особливості методів перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 96. Специфіка договорів перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 97. Зміст факультативного перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 98. Характеристика облігаторного перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 99. Особливості факультативно-облігаторного перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 100. Порівняльний аналіз методів перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 101. Зміст активного та пасивного перестраховування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 102. Умови пропорційного перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 103. Характеристика квотного перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 104. Умови договору ексцедентного перестрахування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 105. Механізм здійснення квотно-ексцедентного договору

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 106. Умови використання непропорційного перестраховування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 107. Сутність співстрахування та механізм його застосування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 108. Особливості становлення ринку перестрахування в Україні

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 109. Визначення та склад доходів страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Доходи від страхової діяльності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 110. Класифікація доходів страховика та їхня характеристика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 111. Склад та економічний зміст витрат страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 112. Поняття про собівартість страхової послуги

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 113. Визначення та класифікація прибутку страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 114. Поняття про валовий дохід страхової компанії

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 115. Особливості оподаткування страхової організації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Оподаткування прибутку страхових компаній

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 116. Фінансова структура страхової компанії

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 117. Формування та структура страхових резервів

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 118. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 119. Економічні показники розвитку страхування

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 120. Поняття про страховий портфель, його структуру й величину

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 121. Склад технічних резервів страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 122. Визначення мети фінансового планування страхової організації

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 123. Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 124. Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Зіставлення обсягів власного капіталу і статутного капіталу

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - Рівень сплаченого статутного капіталу

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - 125. Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика

 • Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н. О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ