Теорія журналістики - Приступенко Т. О

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - ВСТУП

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Розділ 1 ЕТИКА ЯК НАУКА. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ ДУХОВНОСТІ

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 1.1. Питання етики

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 1.2. Етика як наука

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Розділ 2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 2.1. Право на слово

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 2.2. Журналістська етика в контексті етики загальної

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 2.3. Ціннісний критерій журналістської етики

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 2.4. Етичні цінності журналістів демократичного суспільства та законодавство

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 2.5. Етичні засади журналістської діяльності під час виборчих перегонів

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Розділ 3 КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 3.1. Кодекс професійної етики журналістів

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 3.2. Регулювання порушень етичних норм

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Розділ 4 СВОБОДА СЛОВА ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЇЇ ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Висновки

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - ЛІТЕРАТУРА

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - ДОДАТКИ

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 1. Вступ

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 2. Достовірність

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 3. Неупередженість

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 4. Безсторонність

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 5. Недоторканність приватного життя

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 6. Пристойність, людська гідність, насильство, антигромадська поведінка

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 7. Процедура розгляду та узгодження

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Додаток 2 Етичні засади роботи журналіста: західний досвід

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - І. Вступ

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - II. Західний досвід саморегуляції журналістського середовища

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 1. Французькі закони про пресу та журналістів від 1881,1935-1974 pp.: аналіз загальних тенденцій

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 2. Французька комісія з прес - картки: хто має і хто не має права називатися журналістом

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - 3. Західні етичні кодекси журналістів: провідні завдання та реальна сфера впливу

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Мюнхенська (європейська) декларація прав та обов'язків журналістів (Мюнхен, 1970)

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Французька хартія прав журналістів (Липень 1918 - переглянуто в 1939 р.)

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Етична хартія щоденної та щотижневої британської преси (Листопад 1989 р.)

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Засадний і принципи функціонування Ради німецької преси

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Етичні стандарти регіональної щоденної преси Франції

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - ІІІ. Вимоги щодо чіткості та достовірності

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - IV. Створення української комісії з журналістської етики (перший досвід)

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Звернення журналістської ініціативи "Журналісти - за чисті вибори"

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Кодекс професійної етики українського журналіста

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Додаток 3 Кодекси журналістської етики

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Декларація принципів Американського товариства редакторів газет (АТРГ)

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Правила - рекомендації щодо нормальної діяльності преси (Данія)

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Кодекс журналістської стики Естонії

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Ваші обов'язки як журналіста: Декларація принципів поведінки журналістів

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Кодекс професійної стики товариства професійних журналістів

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Рекомендації для журналіста (Фінляндія)

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Кодекс професійної етики журналіста, прийнятий па міжнародному семінарі "Засоби масової інформації і вибори"

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Додаток 4 Рекомендація № R (2000) 7 Ради Європи Комітету Міністрів країнам - членам стосовно права журналістів не розголошувати їхні джерела інформації

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Додаток 5 Рекомендація REC (2003) 13 Ради Європи Комітету Міністрів державам-членам щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства

 • Теорія журналістики - Приступенко Т. О. - Додаток 6 Українське законодавство щодо діяльності засобів масової інформації