Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - ПЕРЕДМОВА

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 1. ВСТУП

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 1.1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ПРАКТИКИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 1.2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА ПОСІБНИКА

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 1.3. СУЧАСНІ ОБСТАВИНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ СТАН ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.1.1. Базові уявлення дисципліни

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.1.2. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих факторів

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.1. Елементи теорії, що становлять зміст предметної сфери дисципліни

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.2. Елементи теорії, що становлять логічні категорії безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.3. Елементи теорії, що становлять закони, принципи, аксіоми і правила

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.3.1. Закони та їх зміст

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.3.2. Основні принципи та їх зміст

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.3.3. Правила та їх зміст

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.3.4. Аксіоми та їх зміст

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.3.5. Класифікації в безпеці життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.4. Елементи теорії, що відбудовують моделі безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 2.2.6. Елементи теорії, що поєднують методи і засоби оцінки стану життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3. ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ В УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ОТОЧУЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИРОБНИЦТВА

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.1. СТАН ЛЮДИНИ ТА СЕРЕДОВИЩА, ДЕ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.1.1. Середовище, де реалізується діяльність людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.1.2. Людина як об'єкт середовища

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.1.3. Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.1.4. Класифікація основних форм трудової діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.1.5. Зміни у фізіологічному стані людини під час роботи

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.2. ПЕРЕДУМОВИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.2.1. Працездатність людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.2.2. Антропометричні характеристики людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.2.3. Фізіологія і психологія діяльності людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.2.4. Психологія в здійсненні безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3. ВПЛИВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДИНУ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.1. Системи людини, які сприймають стан навколишнього середовища

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.1.1. Зоровий аналізатор людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.1.2. Слуховий аналізатор людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.1.3. Характеристики шкірного аналізатора

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.1.4. Кінестетичний аналізатор

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.1.5. Нюховий аналізатор

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.1.6. Смаковий аналізатор

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.2. Мікроклімат і його вплив на людину

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.3. Небезпечні речовини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.4. Небезпечні вібрації та акустичні коливання

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.5. Вплив електромагнітних випромінювань

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.6. Небезпечні фактори пожеж і вибухів

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 3.3.7. Негативні дії електричного струму

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗПЕК, ЩО ДІЮТЬ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.1. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.2. Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.3. Фактори, які впливають на наслідок ураження електричним струмом

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.4. Хімічні речовини та шляхи їх попадання в організм людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.5. Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.6. Джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.7. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.1.8. Засоби і заходи, спрямовані на запобігання негативній дії джерел небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.2. СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.2.1. Загальні закономірності виникнення небезпек

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.2.2. Соціальні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.2.3. Політичні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.3. КОМБІНОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.3.1. Природно-техногенні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.3.1.1. Кислотні дощі

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.3.1.2. Пилові бурі

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.3.1.3. Соціально-природничі небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.3.2. Соціально-техногенні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.4. НЕБЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.4.1. Основні небезпеки в урбанізованому середовищі

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.4.2. Вимоги до стану місць помешкання населення

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.4.3. Особливі заходи безпеки в багатоповерхових будинках

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.4.4. Загальні правила користування і поведінки в приміщеннях багатоповерхових будинків

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 4.4.5. Безпека дорожнього руху

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5. ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.1. ПРИРОДНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2. ВИДИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.1. Залізничний транспорт

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.2. Морський та річковий транспорт

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.3. Авіаційний транспорт

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.4. Дорожньо-транспортні події

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.5. Радіаційно небезпечні об'єкти

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.6. Підприємства з видобутку та переробки уранової руди

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.7. Хімічно небезпечні об'єкти

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.8. Пожежо - та вибухонебезпечні об'єкти

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.9. Газо-, нафто - та продуктопроводи

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.10. Об'єкти комунального господарства

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.2.11. Гідродинамічні аварії

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.3. ДІЇ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.3.1. Зсуви

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.3.2. Землетрус

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.3.3. Сильний вітер, шквали та смерчі

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.3.4. Сель. Лавина

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.3.5. Повінь. Паводок

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.3.6. Пожежа

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.4. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.5. ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ)

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.5.1. Загальні положення

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.5.2. Ліквідація аварії до прибуття професійних формувань

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.6. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.6.1. Апарат аналізу стану небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.6.2. Метрологічне забезпечення безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.6.3. Принципи забезпечення безпеки за рахунок впровадження зберігаючих сільськогосподарських технологій

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.6.4. Модель людини, придатної до професійної діяльності (на прикладі оператора сільськогосподарської техніки)

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.6.5. Принципи захисту людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.6.6. Засоби захисту в умовах виробництва

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.1. Порушення дихання і серцевої діяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.2. Утоплення

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.3. Поранення і кровотечі

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.4. Удари

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.5. Переломи і вивихи

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.6. Травми голови

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.7. Травми грудної клітки й живота

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.8. Опіки

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.9. Відмороження

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 5.7.10. Електротравми, ураження блискавкою

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6. ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.1.1. Цілі та завдання системи управління

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.2. СИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.2.1. Загальні принципи побудови законодавства з безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.2.2. Система правового забезпечення безпеки людини

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.3. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.3.1. Правова система як передумова управління безпекою життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.3.2. Принципи побудови системи державних органів управління та нагляду за безпекою життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.3.3. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.3.4. Інформаційне забезпечення системи управління

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.3.5. Система державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.4. РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.4.1. Регіональна політика в сфері управління безпекою життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.4.2. Структури органів, що реалізують регіональну систему управління безпекою життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - 6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПК

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Безпека життєдіяльності - Цапко В. Г - ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ