Психофізіологія - Кокун О. М

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Вступ

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 1. Психофізіологія на сучасному етапі розвитку

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 1.1. Предмет та завдання психофізіології

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 1.2. Психофізіологічна проблема

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 1.3. Сучасні проблеми психофізіології

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Проблема активності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Проблема вибірковості

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Проблема змістовності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 2. Методи психофізіологічних досліджень

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.1. Електроенцефалографія

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.2. Метод викликаних потенціалів

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.3. Реєстрація електричної активності шкіри

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.4. Реєстрація показників серцево-судинної системи

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.5. Реєстрація реакції очей

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.6. Поліграфні дослідження

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.7. Дослідження нейродинамічних властивостей людини

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 2.8. Самооцінка параметрів психофізіологічного стану

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Шкалована самооцінка ПФС

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 3. Психофізіологія сенсорних процесів

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.1. Загальні властивості сенсорних процесів

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.2. Нейрофізіологічні механізми сенсорних систем

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.3. Сенсорна система зору

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.4. Сенсорна система слуху

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.5. Вестибулярна система

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.6. Сенсорна система шкіри

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.7. Сенсорна система кістково-м'язового апарату

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.8. Сенсорна система смаку

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 3.9. Сенсорна система нюху

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 4. Психофізіологія пізнавальних процесів

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 4.1. Психофізіологія уваги

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 4.2. Психофізіологія пам'яті

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 4.3. Психофізіологія мовлення

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 4.4. Психофізіологія мислення

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 5. Психофізіологія емоцій

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 5.1. Поняття, класифікація і функції емоцій

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 5.2. Теорії емоцій

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 5.3. Індикатори емоцій

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 5.4. Психофізіологічні механізми емоцій

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 6. Психофізіологія свідомості

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 6.1. Поняття свідомості

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 6.2. Теорії свідомості

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 6.3. Психофізіологічні механізми свідомості

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 7. Психофізіологія несвідомого

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 7.1. Поняття несвідомого

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 7.2. Установки і неусвідомлювані мотиви

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 7.3. Поведінкові автоматизми і стереотипи

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 7.4. Підпорогове сприйняття

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 7.5. Змінені стани свідомості

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 8. Психофізіологія сну

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 8.1. Сон і його види

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 8.2. Теорії сну

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 8.3. Стадії сну

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 8.4. Сновидіння

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 8.5. Значення сну і потреба в ньому

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 9. Психофізіологія рухової діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 9.1. Поняття рухової діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 9.2. Будова опорно-рухового апарату

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 9.3. Класифікація рухів

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 9.4. Організація рухової системи

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 9.5. Система управління рухами (за М. О. Бернштейном)

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 9.6. Схема управління руховою діяльністю (за О. Р. Малхазовим)

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 9.7. Опанування руховою діяльністю

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 10. Системні засади психофізіології

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 10.1. Поняття та основні положення системного підходу

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 10.2. Концепція системного підходу Б. Ф. Ломова

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 10.3. Теорія функціональних систем П. К. Анохіна

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 11. Психофізіологія діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 11.1. Поняття діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 11.2. Види і структура діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 11.3. Загальні характеристики та закономірності діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 11.4. Фактори ефективності діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 11.5. Працездатність

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 11.6. Психофізіологія професійної діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 12. Психофізіологія станів людини

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 12.1. Поняття стану людини

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 12.2. Психічний стан

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 12.3. Функціональний і психофізіологічний стан

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 12.4. Негативні стани

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 13. Психофізіологія адаптації

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 13.1. Загальні уявлення про адаптацію

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 13.2. Види адаптації

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 13.3. Загальні закономірності адаптації

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 13.4. "Ціна" адаптації та дезадаптація

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 13.5. Адаптивність та адаптаційні можливості

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Розділ 14. Психофізіологічне забезпечення діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 14.1. Поняття психофізіологічного забезпечення діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 14.2. Психофізіологічний відбір

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 14.3. Принципи та зміст алгоритму психофізіологічного забезпечення діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 14.4. Дослідницькі методи психофізіологічного забезпечення діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - 14.5. Оптимізаційні методи психофізіологічного забезпечення діяльності

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Глосарій

 • Психофізіологія - Кокун О. М. - Список використаної та рекомендованої літератури