Основи охорони праці - Березуцький В. В

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2. Концепція управління охороною праці в Україні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2.1. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2.2. Державна політика управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2.3. Реформування у сфері управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Органи державного управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Завдання та функції управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3. Мета та завдання дисципліни "Основи охорони праці"

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.1. Мета дисципліни

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.2. Завдання вивчення дисципліни

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу "Основи охорони праці"

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.4. Структурно-логічна схема курсу та його місце у загальній системі наук із безпеки життєдіяльності

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2. МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.1. Загальнотеоретичні і методичні основи охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.2. Система працеохоронного менеджменту і його рівні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3. Система управління охороною праці в Україні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.1. Загальні положення системи управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.2. Управління охороною праці на державному рівні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.3. Структура органів управління охороною праці у галузях промисловості

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.4. Управління охороною праці на регіональному рівні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.5. Організація управління охороною праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.4. Основні завдання і функції системи управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Планування робіт

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Професійний добір

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Навчання з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Регламентація процесу праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Атестація робочих місць щодо умов праці, паспортизація об'єктів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Реєстрація та облік

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Експертиза

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Ліцензування і сертифікація

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Забезпечення безпеки устаткування, процесів, будинків, споруд і територій

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Узгодження і видача дозволів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Розслідування та облік нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Розслідування та облік аварій

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Фінансування робіт з охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Стимулювання охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Пропаганда і виховання безпечної поведінки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Контроль та інспектування

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Наукове забезпечення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Міжнародне співробітництво

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5. Законодавство з охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.1. Правове регулювання питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.2. Гарантії прав громадян на охорону праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.3. Організація охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.4. Законодавство про об'єкти підвищеної небезпеки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.5. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Поняття та види джерел підвищеної небезпеки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Суб'єкти зобов'язань щодо відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.6. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6. Страхування від нещасних випадків на виробництві

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.1. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.2. Управління страхуванням від нещасного випадку

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.3. Обов'язки Фонду страхування від нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.4. Нагляд у сфері страхування від нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.5. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому внаслідок ушкодження його здоров'я

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.6. Порядок розгляду справ про страхові виплати

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.8. Права та обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.9. Фінансування страхування від нещасного випадку

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.6.10. Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників, застрахованих, а також осіб, які надають соціальні послуги, за невиконання своїх обов'язків

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.7. Міжнародне право

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи. Рекомендація 97

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - І. Технічні заходи захисту від умов, шкідливих для здоров'я працівників

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - II. Медичний огляд

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - III. Повідомлення про професійні захворювання

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - IV. Перша допомога

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - V. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.8. Міжнародні організації з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.9. Розслідування та облік виробничого травматизму

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.9.1. Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.9.2. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань та отруєнь

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.9.3. Розслідування та облік аварій

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.9.4. Страховий ризик і страховий випадок

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.9.5. Причини виробничого травматизму

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.9.6. Методи аналізу виробничого травматизму

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Контрольні запитання та завдання

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.1. Атестація робочих місць

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.2. Повітря робочої зони

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.2.1. Характеристика основних показників метеорологічних умов

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.2.2. Енергетичні витрати і терморегуляція організму людини

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.2.3. Вплив несприятливих метеорологічних умов на безпеку життєдіяльності

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.2.4. Нормування метеорологічних умов

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.2.5. Надлишки променистої (теплової) енергії та захист від її впливу на організм людини

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.2.6. Заходи щодо забезпечення нормальних метеорологічних умов на виробництві

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.3. Виробниче освітлення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.3.1. Природа світла

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.8.2. Основні світлотехнічні величини

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.3.3. Вплив освітлення на виробничу діяльність

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.3.4. Види і системи виробничого освітлення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.3.5. Нормування й оцінка природного та штучного освітлення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.3.6. Основи розрахунку робочого освітлення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.4. Характеристика виробничих віброакустичних коливань та їх вплив на організм людини

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.4.1. Нормування шуму

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.4.2. Захист від шуму

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.4.3. Особливості інфразвукових коливань, вплив на людину, нормування, захист від інфразвуку

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.4.4. Особливості ультразвукових коливань, вплив на людину, нормування, захист від ультразвуку

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.4.5. Особливості вібрації, вплив на людину, нормування, захист від вібрації

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.5. Електромагнітні випромінювання

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.5.1. Джерела електромагнітних полів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.5.2. Характеристики електромагнітних полів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.5.3. Вплив ЕМП на організм людини

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.5.4. Нормування електромагнітних випромінювань

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.5.5. Методи захисту від БМП

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.6. Захист від радіоактивних випромінювань

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.6.1. Природа іонізуючих випромінювань та їхня біологічна дія

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.6.2. Джерела радіоактивного забруднення. Принципи нормування і захисту навколишнього середовища

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.6.3. Організація робіт із радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючих випромінювань

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.7. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.8. Токсикологічна оцінка матеріалів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.9. Токсикологічна оцінка технологічних процесів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.9.1. Металургійні підприємства

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.9.2. Машинобудівні підприємства

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.9.3. Хімічні підприємства

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.9.4. Основні напрямки оздоровчих заходів на хімічних підприємствах

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.9.5. Нормування вмісту шкідливих речовин у повітрі

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.9.6. Контроль за чистотою повітря у виробничому приміщенні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10. Вентиляція та кондиціювання повітря

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10.1. Загальні відомості про вентиляцію

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10.2. Види вентиляції

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10.3. Загальні технічні та санітарно-гігієнічні вимоги до вентиляції

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10.4. Методи розрахунку продуктивності вентиляції

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10.5. Природна вентиляція

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10.6. Механічна вентиляція

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 3.10.7. Безпека влаштування та експлуатації вентиляційних систем

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4. БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ І УСТАТКУВАННЯ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.1. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.1.1. Загальні відомості

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.1.2. Порядок оформлення робіт з підвищеною небезпекою

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.1.3. Організація проведення робіт з підвищеною небезпекою

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.1.4. Навчання з охорони праці працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.2. Вимоги безпеки до конструкцій та експлуатації підйомно-транспортного устаткування

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.3. Безпека вантажно-розвантажувальних робіт

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.4. Безпека при експлуатації посудин та установок, що працюють під тиском, і газового устаткування

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.5. Основи електробезпеки та захист працівників

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.5.1. Основи електробезпеки. Види ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.5.2. Фактори, які визначають безпеку ураження електричним струмом

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.5.3. Небезпека напруги кроку та розтікання струму при замиканні на землю

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.5.4. Небезпека ураження в електричних мережах різного типу

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.5.5. Основні технічні заходи захисту в електроустановках. Причини ураження електричним струмом та основні заходи захисту

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 4.6. Безпека при використанні хімічних речовин

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.1. Фізико-хімічні основи горіння. Загальні відомості про горіння

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.2. Показники пожежо-вибухонебезпечності речовин і матеріалів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.3. Самозаймання речовин

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.4. Характеристика пожежонебезпечності речовин

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.5. Система пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.5.1. Система протипожежного захисту

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.5.2. Система попередження пожежі

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.5.3. Основні засоби гасіння пожежі

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.5.4. Система організаційно-технічних засобів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 5.5.5. Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 6. НЕВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 6.1. Попередження побутових травм та їх розслідування

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 6.2. Заходи попередження невиробничого травматизму

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 7. БЕЗПЕЧНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 7.1. Вплив ВДТ на здоров'я користувачів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 7.2. Ергономічна безпека

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 7.3. Умови праці користувачів ВДТ