Основи охорони праці - Березуцький В. В

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2. Концепція управління охороною праці в Україні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2.1. Загальні положення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2.2. Державна політика управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.2.3. Реформування у сфері управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Органи державного управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Завдання та функції управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3. Мета та завдання дисципліни "Основи охорони праці"

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.1. Мета дисципліни

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.2. Завдання вивчення дисципліни

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.3.3. Перелік дисциплін, знання яких потрібне студентам для засвоєння курсу "Основи охорони праці"

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 1.4. Структурно-логічна схема курсу та його місце у загальній системі наук із безпеки життєдіяльності

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2. МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.1. Загальнотеоретичні і методичні основи охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.2. Система працеохоронного менеджменту і його рівні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3. Система управління охороною праці в Україні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.1. Загальні положення системи управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.2. Управління охороною праці на державному рівні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.3. Структура органів управління охороною праці у галузях промисловості

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.4. Управління охороною праці на регіональному рівні

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.3.5. Організація управління охороною праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.4. Основні завдання і функції системи управління охороною праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Планування робіт

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Розробка, прийняття і скасування нормативних актів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Професійний добір

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Навчання з питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Регламентація процесу праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Атестація робочих місць щодо умов праці, паспортизація об'єктів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Реєстрація та облік

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Експертиза

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Ліцензування і сертифікація

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Забезпечення безпеки устаткування, процесів, будинків, споруд і територій

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Узгодження і видача дозволів

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Розслідування та облік нещасних випадків

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Розслідування та облік аварій

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Фінансування робіт з охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Стимулювання охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Пропаганда і виховання безпечної поведінки

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Контроль та інспектування

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Наукове забезпечення

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - Міжнародне співробітництво

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5. Законодавство з охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.1. Правове регулювання питань охорони праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.2. Гарантії прав громадян на охорону праці

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.3. Організація охорони праці на підприємстві

 • Основи охорони праці - Березуцький В. В. - 2.5.4. Законодавство про об'єкти підвищеної небезпеки