Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Вступ

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 1. Теоретичні основи ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.1. Ціна як інструмент економіки

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.2. Теорії, що визначають цінність товару

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Теорія трудової вартості

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Теорія граничної корисності

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Теорія попиту і пропозиції

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.3. Суть процесу ціноутворення

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.4. Система цін і ознаки, покладені в її основу

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 2. Загальна класифікація цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.1. Класифікаційні ознаки цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.2. Види цін за ступенем урахування в них витрат і прибутку

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.3. Види цін і тарифів залежно від ступеня самостійності підприємств

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.4. Види цін у контрактах купівлі-продажу

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.5. Ціни зовнішнього та внутрішнього ринків

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.6. Види цін залежно від регіону реалізації

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.7. Види цін за часом їхньої дії

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.8. Види цін залежно від урахування в них транспортних витрат

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.9. Ціни, що використовуються в обліку й статистиці, та інші види цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.10. Склад і структура ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 3. Витрати виробництва та реалізації

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 3.1. Витрати підприємства як основа формування ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 3.2. Собівартість: її склад та види