Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Вступ

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 1. Теоретичні основи ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.1. Ціна як інструмент економіки

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.2. Теорії, що визначають цінність товару

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Теорія трудової вартості

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Теорія граничної корисності

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Теорія попиту і пропозиції

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.3. Суть процесу ціноутворення

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 1.4. Система цін і ознаки, покладені в її основу

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 2. Загальна класифікація цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.1. Класифікаційні ознаки цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.2. Види цін за ступенем урахування в них витрат і прибутку

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.3. Види цін і тарифів залежно від ступеня самостійності підприємств

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.4. Види цін у контрактах купівлі-продажу

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.5. Ціни зовнішнього та внутрішнього ринків

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.6. Види цін залежно від регіону реалізації

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.7. Види цін за часом їхньої дії

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.8. Види цін залежно від урахування в них транспортних витрат

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.9. Ціни, що використовуються в обліку й статистиці, та інші види цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 2.10. Склад і структура ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 3. Витрати виробництва та реалізації

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 3.1. Витрати підприємства як основа формування ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 3.2. Собівартість: її склад та види

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 3.3. Види калькуляцій та елементи системи калькулювання

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 3.4. Класифікація витрат за елементами

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 3.5. Витрати, що не включаються до собівартості реалізованої продукції

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 4. Державне регулювання ціноутворення в Україні

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 4.1. Основні засади державного регулювання цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 4.2. Форми і методи державного регулювання цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 4.3. Повноваження органів державного регулювання цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 4.4. Державне регулювання цін монопольних утворень

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 4.5. Контроль за додержанням державної дисципліни цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 4.6. Практика державного регулювання цін у деяких країнах світу

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - США

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Франція

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Іспанія

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Данія

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Греція

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Швеція

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Японія

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 5. Цінова політика підприємства

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 5.1. Формування цінової політики

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 5.2. Постановка завдань ціноутворення

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 5.3. Визначення попиту

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 5.4. Оцінка витрат

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 5.5. Аналіз цін і товарів конкурентів

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 5.6. Вибір методу ціноутворення

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 5.7. Встановлення остаточної ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 6.Торгові знижки і надбавки

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 6.1. Суть та види цінових знижок

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 6.2. Вплив знижок на фінансовий стан підприємства

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 6.3. Особливості використання цінових знижок і надбавок у деяких галузях народного господарства

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 7. Ціни і ціноутворення в зовнішній торгівлі

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.1. Пошук інформації про ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.2. Види цін у зовнішній торгівлі

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.3. Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.4. Система поправок до зовнішньоторговельних цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.5. Митне регулювання ціноутворення

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.6. Особливості визначення митної вартості

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.7. Індикативні ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.8. Особливості укладання зовнішньоторговельних контрактів

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.9. Сертифікат походження в зовнішньоекономічній діяльності

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Сертифікат Форми EUR.1

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Сертифікат форми EUR.2

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Сертифікат походження товарів Форми APR

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Сертифікат на текстильну продукцію

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 7.10. Митна політика інших країн

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 8. Умови постачання товарів у зовнішній торгівлі

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 8.1. Умови "ІНКОТЕРМС"

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 8.2. Особливості визначення митної вартості товарів із застосуванням умов "ІНКОТЕРМС"

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 8.3. Оптимізація умов постачання

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Тема 9. Біржові ціни

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 9.1. Поняття товарної біржі

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - 9.2. Фундаментальний аналіз біржових цін

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 • Ціни і ціноутворення - Шкварчук Л. O. - Література