Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - ПЕРЕДМОВА

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Розділ 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.1. Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.2. Історичне коріння міжнародної стандартизації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.3. Історія становлення вітчизняної стандартизації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.4. Основна термінологія стандартизації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.5. Методичні засади стандартизації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Система переважних чисел і параметричні ряди

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.6. Основні сфери застосування міжнародних стандартів

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.7. Національна система стандартизації України

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Категорії та види стандартів

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 1.8. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Програма робіт із стандартизації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов, їх реєстрація

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Державний нагляд за додержанням стандартів

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Розділ 2. СЕРТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.1. Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.2. Стандартизація термінів у галузі сертифікації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.3. Види сертифікації. Схеми, засоби і методи здійснення сертифікації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.4. Сертифікація і технічні бар'єри в торгівлі

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.5. Національна система сертифікації України

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Організація і порядок проведення добровільної сертифікації

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.6. Сертифікація товарів

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.6.1. Сертифікація радіоелектронної апаратури, побутового електричного та аналогічного обладнання

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.6.2. Сертифікація дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.6.3. Сертифікація іграшок

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.6.4. Сертифікація косметичних засобів

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.6.5. Сертифікація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.7. Сертифікація продовольчих товарів

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Подання заявки па проведення сертифікації харчової продукції

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Аналіз документації харчової продукції

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.8. Сертифікація послуг

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.8.1. Сертифікація готельних послуг

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.8.2. Сертифікація послуг автомобільного транспорту

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.8.3. Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.8.4. Сертифікація послуг громадського харчування

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - 2.9. Сертифікація систем якості

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - Висновки

 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг - Салухіна Н. Г. - БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС