Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Вступ

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 1. Сутність, природа і класифікація управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.1. Сутність прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.2. Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.3. Класифікація управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.4. Системний та ситуаційний підходи до управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 2. Людський фактор психологічні аспекти управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2.1. Місце людського фактора у процесі прийняття рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2.2. Особливості стилів прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2.3. Неформальні аспекти розробки рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 3. Класифікація методів прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 3.1. Методи діагностики проблеми управління

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 3.2. Методи генерації ідей, оцінювання і вибору варіанта рішення

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 4. Моделі та методи прийняття оптимальних рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.1. Математичне моделювання економічних систем

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.2. Математичне програмування як засіб прийняття оптимальних управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1. Задача планування виробництва (використання ресурсів)

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2. Задача структурної оптимізації (складання раціону)

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 3. Задача раціонального використання виробничих потужностей

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.3. Задачі лінійного програмування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.4. Задачі лінійного цілочислового програмування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Задача про "товарний портфель"

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Задача "комівояжера"

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 5. Математичні методи розробки рішень у логістичній діяльності

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 5.1. Транспортна задача за загальним критерієм вартості

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 5.2. Транспортна задача за критерієм часу та декількома критеріями

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 6. Використання нелінійного та динамічного програмування в розробці управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 6.1. Нелінійне програмування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 6.2. Динамічне програмування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 7. Експертні методи в розробці управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 7.1. Експертні оцінки в системі евристичних методів

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 7.2. Формування експертних оцінок та оцінка узгодженості експертів

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 8. Методи прогнозування розробці управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 8.1. Кількісні методи прогнозування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 8.2. Якісні методи прогнозування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 9. Теорія ігор. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 9.1. Поняття і класифікація ігор в економіці

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 9.2. Моделювання ризикових ситуацій в управлінні

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Прийняття рішень в умовах ризику

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Прийняття рішень в умовах невизначеності

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 9.3. Ризики

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 10. Прийняття стратегічних управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 10.1. Стратегічний менеджмент і стратегічні рішення

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 10.2. Стратегічне мислення і бачення

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 10.3. Процес установлення організаційних цілей

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 11. Прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 11.1. Стратегічні та операційні маркетингові управлінські проблеми

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 11.2. Процес стратегічного маркетингового аналізу

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 11.3. Обгрунтування стратегічних і тактичних маркетингових рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 12. Прийняття фінансових та інвестиційних рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 12.1. Прийняття фінансових рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Модель основного балансового рівняння

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Модель беззбитковості

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Моделі управління грошовими потоками

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Моделі оцінки та прогнозування фінансового стану підприємства

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Методи дисконтування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 12.2. Управління інвестиційними рішеннями

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Прийняття інвестиційних рішень щодо матеріальних проектів

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Метод оцінки за періодом окупності інвестицій

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Методи оцінки, що грунтуються на дисконтуванні (NPV, IRR, DPP)

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Оцінки на основі внутрішньої норми рентабельності

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Оцінки на основі індексу доходності (PI, profitability index)

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 13. Прийняття рішень у сфері управління персоналом

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 13.1. Визначення потреби організації в персоналі та шляхів його залучення

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 13.2. Управлінські рішення щодо професійної діяльності працівників

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 13.3. Управлінські рішення у сфері мотивації

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 14. Інформаційна підтримка процесу розробки і прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 14.1. Інформаційні системи як основа інформаційної підтримки автоматизації процесів прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 14.2. Класифікація інформаційних систем

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 14.3. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 14.4. Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Висновки

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Література