Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Вступ

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 1. Сутність, природа і класифікація управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.1. Сутність прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.2. Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.3. Класифікація управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1.4. Системний та ситуаційний підходи до управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 2. Людський фактор психологічні аспекти управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2.1. Місце людського фактора у процесі прийняття рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2.2. Особливості стилів прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2.3. Неформальні аспекти розробки рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 3. Класифікація методів прийняття управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 3.1. Методи діагностики проблеми управління

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 3.2. Методи генерації ідей, оцінювання і вибору варіанта рішення

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - Розділ 4. Моделі та методи прийняття оптимальних рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.1. Математичне моделювання економічних систем

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.2. Математичне програмування як засіб прийняття оптимальних управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 1. Задача планування виробництва (використання ресурсів)

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 2. Задача структурної оптимізації (складання раціону)

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 3. Задача раціонального використання виробничих потужностей

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.3. Задачі лінійного програмування

 • Прийняття управлінських рішень - Петруня Ю. Є. - 4.4. Задачі лінійного цілочислового програмування