Маркетинг - Корж М. В

 • Маркетинг - Корж М. В. - ВСТУП

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1. ВСТУП ДО МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1.1. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1.2. Основні визначення маркетингу та їх класифікація

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1.3. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво, і підприємств, орієнтованих на збут

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.1. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.2. Еволюція концепції маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.3. Головні маркетингові суб'єкти

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3. ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3.1. Головні принципи, функції та методи маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3.2. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3.3. Принципи класифікації маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4. СИСТЕМА ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4.1. Система маркетингу "5Р"

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4.2. Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4.3. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи

 • Маркетинг - Корж М. В. - 5. ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг - Корж М. В. - 5.1. Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри

 • Маркетинг - Корж М. В. - 5.2. Побудова профілю економічної ситуації

 • Маркетинг - Корж М. В. - 6. КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРІВ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 6.1. Класифікація товарів за призначенням

 • Маркетинг - Корж М. В. - 6.2. Класифікація товарів за довговічністю та новизною

 • Маркетинг - Корж М. В. - 7. ПОЛІТИКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 7.1. Характеристика етапів життєвого циклу товару на ринку збуту

 • Маркетинг - Корж М. В. - 7.2. Класифікація кривих життєвого циклу товару на ринку

 • Маркетинг - Корж М. В. - 8. ТОВАРНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг - Корж М. В. - 8.1. Інноваційна політика у маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 8.2. Марочна політика підприємства

 • Маркетинг - Корж М. В. - 8.3. Асортимент та номенклатура: сутність, головні параметри

 • Маркетинг - Корж М. В. - 9. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ПОКАЗНИК

 • Маркетинг - Корж М. В. - 9.1. Маркетинг і конкурентоспроможність

 • Маркетинг - Корж М. В. - 9.2. Конкурентоспроможність та якість: сутність, необхідність, загальні та відмінні риси

 • Маркетинг - Корж М. В. - 9.3. Методика розрахунку рівня конкурентоспроможності продукції

 • Маркетинг - Корж М. В. - 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ФІРМИ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 10.1. Сучасне ціноутворення у маркетингу та його особливості на різних типах ринків

 • Маркетинг - Корж М. В. - 10.2. Методика розрахунку вихідної ціни [49]

 • Маркетинг - Корж М. В. - 10.3. Вибір методу ціноутворення

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1. Витратний метод, або метод "Середні витрати" + "прибуток"

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2. Аналіз беззбитковості й одержання цільового прибутку

 • Маркетинг - Корж М. В. - Метод встановлення ціни на підставі ціннісної вагомості

 • Маркетинг - Корж М. В. - Метод встановлення ціни на підставі закритих торгів

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1. Установлення ціни на підставі рівня поточних цін

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.1. Порівняння питомих показників товару (35)

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.2. Метод регресійного аналізу [47]

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.3. Агрегатний метод [35]

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.4. Бальний метод [35]

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.5. Метод експертних оцінок [35]

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.6. Розрахунок ціни на підставі рівня конкурентоспроможності товару

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.7. Функціональний метод або метод емпіричної залежності

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.8. Метод встановлення ціни на основі порівняння продуктивності промислових товарів

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.9. Метод встановлення ціни на основі визначення її граничного рівня

 • Маркетинг - Корж М. В. - 11. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТІВ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 11.1. Дослідження конкурентів - один із ключових факторів успіху діяльності фірми

 • Маркетинг - Корж М. В. - 11.2. Характеристика конкурентної ситуації

 • Маркетинг - Корж М. В. - 11.3. Визначення найважливіших суперників

 • Маркетинг - Корж М. В. - 12. РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 12.1. Сутність реклами і її значення в системі ФОПСТИЗ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 12.2. Планування рекламної кампанії

 • Маркетинг - Корж М. В. - Порівняльна таблиця визначення специфіки заходів реклами товарів індивідуального і промислового призначення

 • Маркетинг - Корж М. В. - 12.3. Розробка рекламного слогану та тексту

 • Маркетинг - Корж М. В. - 12.4. Реклама методом Direсt-mail

 • Маркетинг - Корж М. В. - ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 • Маркетинг - Корж М. В. - ЛІТЕРАТУРА