Маркетинг - Корж М. В

 • Маркетинг - Корж М. В. - ВСТУП

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1. ВСТУП ДО МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1.1. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1.2. Основні визначення маркетингу та їх класифікація

 • Маркетинг - Корж М. В. - 1.3. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво, і підприємств, орієнтованих на збут

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.1. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.2. Еволюція концепції маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 2.3. Головні маркетингові суб'єкти

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3. ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3.1. Головні принципи, функції та методи маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3.2. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення

 • Маркетинг - Корж М. В. - 3.3. Принципи класифікації маркетингу

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4. СИСТЕМА ЗАСОБІВ МАРКЕТИНГУ

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4.1. Система маркетингу "5Р"

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4.2. Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві

 • Маркетинг - Корж М. В. - 4.3. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи

 • Маркетинг - Корж М. В. - 5. ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ПІДПРИЄМСТВА

 • Маркетинг - Корж М. В. - 5.1. Поняття економічного простору підприємства, його основні параметри

 • Маркетинг - Корж М. В. - 5.2. Побудова профілю економічної ситуації

 • Маркетинг - Корж М. В. - 6. КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРІВ