Еристика - Хоменко І. В

 • Еристика - Хоменко І. В. - Вступ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.1. Вступне слово

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.2. Структура навчального посібника

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.3. Особливості вивчення еристики

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 1. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРІЯ ЕРИСТИКИ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.1. Суперечка як предмет еристики

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.2. Учасники суперечки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.3. Позитивні та негативні точки зору

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.4. Типи суперечок

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.5. Стадії суперечки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.6. З історії еристики

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.7. Сучасний стан розвитку мистецтва суперечки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.8. Конференції, симпозіуми, наукові співтовариства, періодичні видання

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 2. АНАЛІЗ АРГУМЕНТАЦІЇ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.1. Поняття про аргументацію

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.2. Складники аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.3. Контекст аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.4. Алгоритм аналізу аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 3. ФОРМА АРГУМЕНТАЦІЇ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.1. Поняття про форму аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.2. Поняття про дедуктивне міркування. Дедуктивна аргументація