Еристика - Хоменко І. В

 • Еристика - Хоменко І. В. - Вступ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.1. Вступне слово

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.2. Структура навчального посібника

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.3. Особливості вивчення еристики

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 1. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРІЯ ЕРИСТИКИ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.1. Суперечка як предмет еристики

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.2. Учасники суперечки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.3. Позитивні та негативні точки зору

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.4. Типи суперечок

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.5. Стадії суперечки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.6. З історії еристики

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.7. Сучасний стан розвитку мистецтва суперечки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 1.8. Конференції, симпозіуми, наукові співтовариства, періодичні видання

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 2. АНАЛІЗ АРГУМЕНТАЦІЇ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.1. Поняття про аргументацію

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.2. Складники аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.3. Контекст аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 2.4. Алгоритм аналізу аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 3. ФОРМА АРГУМЕНТАЦІЇ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.1. Поняття про форму аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.2. Поняття про дедуктивне міркування. Дедуктивна аргументація

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.3. Форми дедуктивних міркувань

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.4. Приклади дедуктивної аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.5. Поняття про правдоподібне міркування. Правдоподібна аргументація

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.6. Форми індуктивних міркувань

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.7. Правила побудови індуктивної аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.8. Форми міркувань за аналогією

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.9. Правила побудови аргументації за аналогією

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.10. Приклади правдоподібної аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 3.11. Алгоритм визначення форми аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 4. СТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦІЇ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 4.1. Поняття про структуру аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 4.2. Підрядна аргументація

 • Еристика - Хоменко І. В. - 4.3. Сурядна аргументація

 • Еристика - Хоменко І. В. - 4.4. Множинна аргументація

 • Еристика - Хоменко І. В. - 4.5. Рівні складності структури аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - 4.6. Алгоритм визначення структури аргументації

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 5. ПРАВИЛА ТА ПОМИЛКИ В СУПЕРЕЧЦІ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.1. Правило свободи. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.2. Правило тягаря доведення. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.3. Правило обгрунтування точки зору. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.4. Правило критики точки зору. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.5. Правило обгрунтування аргументів. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.6. Правило заборони неправдивих аргументів. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.7. Правило релевантності аргументації. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.8. Правило подання аргументації. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.9. Правило логічності. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - 5.10. Правило завершення суперечки. Типові помилки

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 6. ПРИЙОМИ ВПЛИВУ В СУПЕРЕЧКАХ

 • Еристика - Хоменко І. В. - 6.1. Поняття про прийом впливу в суперечці. Коректні та некоректні прийоми

 • Еристика - Хоменко І. В. - 6.2. Прийоми мовного впливу

 • Еристика - Хоменко І. В. - 6.3. Софізми в суперечках

 • Еристика - Хоменко І. В. - 6.4. Тактичні прийоми впливу в суперечках

 • Еристика - Хоменко І. В. - 6.5. Психологічні прийоми впливу в суперечках

 • Еристика - Хоменко І. В. - 6.6. Невербальні прийоми впливу в суперечках

 • Еристика - Хоменко І. В. - Словник термінів

 • Еристика - Хоменко І. В. - Література

 • Еристика - Хоменко І. В. - Модуль 7. ПІДСУМКОВА РОБОТА

 • Еристика - Хоменко І. В. - 7.1. Підсумковий тест

 • Еристика - Хоменко І. В. - 7.2. Підсумковий практикум