Судоустрій - Молдован В. В

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 10. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Переднє слово

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 1. Предмет і основні поняття курсу "Судоустрій України"

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Предмет, завдання і система "Судоустрою України"

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Судова система України та функції суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Поняття про суд першої, апеляційної, касаційної інстанцій

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Перегляд справ за нововиявленими обставинами

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Зв'язок "Судоустрою України" з іншими навчальними курсами

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Правові джерела курсу

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Періодичні юридичні видання в Україні

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 2. Начерк історії судоустрою України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Судоустрій Київської Русі

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Судоустрій за литовськими статутами XVI ст

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Система козацьких судів (ХVІІ-ХVIII СТ.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Судова система наприкінці XIX ст

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Судова система Української Народної Республіки

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Судова система гетьманщини

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Суди української РСР (1922, 1924, 1938 рр.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 8. Суди незалежної України (1991-2010 рр.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 9. Судова система за законом України "Про судоустрій і статус суддів" (2010 р.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 3. Конституційні принципи правосуддя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Поняття та значення принципів правосуддя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Здійснення правосуддя виключно судами

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Участь народу у здійсненні правосуддя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Незалежність і недоторканність суддів, їх підкорення лише закону

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Одноособовий і колегіальний розгляд справ

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Законність

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 8. Забезпечення доведеності вини

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 9. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості ст. 129

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 11. Забезмечення обвинуваченому права на захист

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 12. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами ст. 129

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 14. Обов'язковість рішень суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 15. Презумпція невинуватості

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 16. Виборність і призначуваність суддів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 17. Принцип державної мови судочинства ст. 10

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 18. Повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 19. Право на свободу та особисту недоторканність

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 20. Недоторканість житла

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 21. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції ст. 31

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 4. Статус суддів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Загальні положення статусу судді

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Призначення на посаду судді вперше

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Обрання на посаду судді безстроково

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня