Судоустрій - Молдован В. В

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 10. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Переднє слово

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 1. Предмет і основні поняття курсу "Судоустрій України"

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Предмет, завдання і система "Судоустрою України"

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Судова система України та функції суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Поняття про суд першої, апеляційної, касаційної інстанцій

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Перегляд справ за нововиявленими обставинами

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Зв'язок "Судоустрою України" з іншими навчальними курсами

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Правові джерела курсу

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Періодичні юридичні видання в Україні

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 2. Начерк історії судоустрою України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Судоустрій Київської Русі

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Судоустрій за литовськими статутами XVI ст

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Система козацьких судів (ХVІІ-ХVIII СТ.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Судова система наприкінці XIX ст

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Судова система Української Народної Республіки

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Судова система гетьманщини

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Суди української РСР (1922, 1924, 1938 рр.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 8. Суди незалежної України (1991-2010 рр.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 9. Судова система за законом України "Про судоустрій і статус суддів" (2010 р.)

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 3. Конституційні принципи правосуддя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Поняття та значення принципів правосуддя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Здійснення правосуддя виключно судами

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Участь народу у здійсненні правосуддя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Незалежність і недоторканність суддів, їх підкорення лише закону

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Одноособовий і колегіальний розгляд справ

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Законність

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 8. Забезпечення доведеності вини

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 9. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості ст. 129

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 11. Забезмечення обвинуваченому права на захист

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 12. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами ст. 129

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 14. Обов'язковість рішень суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 15. Презумпція невинуватості

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 16. Виборність і призначуваність суддів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 17. Принцип державної мови судочинства ст. 10

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 18. Повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 19. Право на свободу та особисту недоторканність

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 20. Недоторканість житла

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 21. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції ст. 31

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 4. Статус суддів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Загальні положення статусу судді

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Призначення на посаду судді вперше

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Обрання на посаду судді безстроково

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Дисциплінарна відповідальність суддів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Забезпечення судді

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Статус судді у відставці

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 5. Народні засідателі та присяжні

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Статус, список та вимоги до народних засідателів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Підстави і порядок увільнення від виконання обов'язків народного засідателя

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Залучення народних засідателів до виконання обов'язків у суді та гарантії їх прав

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Присяжні

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 6. Органи суддівського самоврядування

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Засади, завдання та організаційні форми суддівського самоврядування

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Збори суддів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Конференції суддів. Порядок скликання, проведення, повноваження

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Ради суддів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Вищі органи суддівського самоврядування. З'їзд Суддів України. рада суддів україни

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 7. Організаційне забезпечення діяльності судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Особливості забезпечення функціонування судової влади

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Система забезпечення функціонування судової влади

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Засади фінансування судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Порядок фінансування судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 8. Державна судова адміністрація України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Статус державної судової адміністрації України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Повноваження державної судової адміністрації України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Права та обов'язки голови державної судової адміністрації України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Територіальні управління державної судової адміністрації України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Служба судових розпорядників

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 9. Державний захист працівників суду та правоохоронних органів. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Спеціальні заходи забезпечення безпеки

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Органи, що забезпечують безпеку

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Відповідальність за невиконання обов'язків із захисту працівників суду і правоохоронних органів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

 • Судоустрій - Молдован В. В. - ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 10 Місцеві суди

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Види і склад місцевих судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Повноваження місцевого суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Права та обов'язки суддів, голови місцевого суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Апарат місцевого суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема №11. Апеляційні суди

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Види, склад і структура апеляційного суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Повноваження апеляційного суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Повноваження судді, голови та заступників голови апеляційного суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 12. Господарські суди України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Завдання і принципи діяльності господарських судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Організація господарських судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Повноваження місцевих господарських судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Повноваження апеляційних господарських судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Статус судді господарського суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 13. Вищі спеціалізовані суди

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Види, склад і структура вищих спеціалізованих судів

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Повноваження вищого спеціалізованого суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Повноваження судді, голови та заступників голови вищого спеціалізованого суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Пленум вищого спеціалізованого суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Науково-консультативна рада вищого спеціалізованого суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 14. Верховний суд україни

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Верховний Суд України - найвищий судовий орган

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Склад та структура верховного Суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Пленум верховного Суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Повноваження суддів, голови та заступників голови верховного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Апарат. Науково-консультативна рада верховного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 15. Конституційний суд України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Завдання, принципи діяльності, склад та вимоги до суддів конституційного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Повноваження конституційного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Звернення до конституційного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Провадження в справах конституційного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Рішення і висновки конституційного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Гарантії діяльності суддів конституційного суду України

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 16. Міжнародні комерційні арбітражі

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Основні поняття

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Міжнародний комерційний арбітражний суд

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Морська арбітражна комісія

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Склад і компетенція третейського суду

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Арбітражне провадження

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Оспорювання, визнання та виконання арбітражних рішень

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема №17. Кадрове забезпечення судової влади в зарубіжних країнах

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Кандидатські вимоги та порядок добору кандидатів на посаду судді в Англії

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Кандидатські вимоги та порядок добору кандидатів на посаду судді у США

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Кандидатські вимоги та порядок добору кандидатів на посаду судді у ФРН

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Кандидатські вимоги та порядок добору кандидатів на посаду судді у Франції

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Припинення суддівських повноважень в Англії

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Припинення суддівських повноважень у США

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Припинення суддівських повноважень у ФРН

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 8. Припинення суддівських повноважень у Франції

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 18. Міжнародні судові органи

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Міжнародні трибунали

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Міжнародні воєнні трибунали

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Міжнародний трибунал з морського права

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Міжнародний суд ООН

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Міжнародний кримінальний суд

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 6. Міжнародний комерційний арбітраж

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 7. Міжнародний арбітражний суд

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 8. Міжнародний морський і річковий арбітражний суд

 • Судоустрій - Молдован В. В. - Тема № 19. Судові органи зарубіжних країн

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 1. Судоустрій Великої Британії

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 2. Судоустрій Російської Федерації

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 3. Судоустрій Сполучених Штатів Америки

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 4. Судоустрій Федеративної Республіки Німеччини

 • Судоустрій - Молдован В. В. - 5. Судоустрій Франції