Бухгалтерський облік - Садовська І. Б

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ВСТУП

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - РОЗДІЛ І. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.1. Сутність господарського обліку, вимоги, вимірники та види

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.1.1. Еволюція обліку та основні тенденції його розвитку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.1.2.Господарський облік і вимоги до нього

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2. Функції, предмет і метод бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2.1. Функції і завдання бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2.2. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2.3. Метод бухгалтерського обліку та його елементи

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 2.1. Економічна сутність, значення та види балансового узагальнення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 2.2. Бухгалтерський баланс: будова, зміст, призначення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 2.3. Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.1. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і будова

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Синтетичні і аналітичні рахунки

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.2. Подвійний запис

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.4. Класифікація рахунків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За відношенням до засобів або джерел

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За ступенем деталізації

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За відношенням до бухгалтерського балансу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За економічним змістом

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За призначенням і структурою

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.1. Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, значення, види, класифікація витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3. Оцінка і калькулювання при відображенні в обліку процесів господарської діяльності

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.1. Процеси діяльності суб'єкта господарювання і характеристика кругообігу засобів підприємства

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.2. Облік процесу придбання засобів виробництва

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.3. Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.4. Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових результатів готової продукції

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.1. Поняття про документи. Вимоги до складання документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.2. Класифікація бухгалтерських документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.3. Порядок опрацювання бухгалтерських документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.4. Виправлення помилок у первинних документах

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.5. Організація документообігу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.6. Порядок зберігання документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.7. Інвентаризація, її види та порядок проведення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.8. Документальне забезпечення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.9. Облікові регістри та їх класифікація

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За зовнішнім виглядом

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За будовою або формою

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За видом бухгалтерських записів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.10. Форми ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Проста форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.11. Організація бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Способи організації облікового процесу на підприємствах України

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - РОЗДІЛ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 6. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.1. Економічна суть грошового обігу і розрахунків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Завдання обліку грошових коштів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.2. Облік касових операцій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Організація роботи в касі

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.3. Облік безготівкових розрахунків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.4. Облік дебіторської заборгованості

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Облік іншої дебіторської заборгованості

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.1. Економічний зміст та оцінка запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Економічний зміст запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Завдання обліку запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Класифікація виробничих запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Оцінка запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.2. Нормативне забезпечення обліку запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.3. Документування господарських операцій з руху запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.4. Аналітичний та синтетичний облік запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Синтетичний облік виробничих запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Аналітичний облік виробничих запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.5. Складський облік запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.6. Інвентаризація запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 8. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.Облік основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.1. Облік основних засобів. Економічна суть. Класифікація. Оцінка

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.2. Первинний облік основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.4. Облік капітальних інвестицій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.5. Облік амортизації

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.6. Облік оренди основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.7. Інвентаризація основних засобів

 • 1