Бухгалтерський облік - Садовська І. Б

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ВСТУП

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - РОЗДІЛ І. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.1. Сутність господарського обліку, вимоги, вимірники та види

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.1.1. Еволюція обліку та основні тенденції його розвитку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.1.2.Господарський облік і вимоги до нього

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2. Функції, предмет і метод бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2.1. Функції і завдання бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2.2. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 1.2.3. Метод бухгалтерського обліку та його елементи

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 2.1. Економічна сутність, значення та види балансового узагальнення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 2.2. Бухгалтерський баланс: будова, зміст, призначення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 2.3. Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.1. Рахунки бухгалтерського обліку: зміст і будова

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Синтетичні і аналітичні рахунки

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.2. Подвійний запис

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.3. План рахунків бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.4. Класифікація рахунків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За відношенням до засобів або джерел

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За ступенем деталізації

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За відношенням до бухгалтерського балансу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За економічним змістом

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За призначенням і структурою

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 3.5. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.1. Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.2. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, значення, види, класифікація витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3. Оцінка і калькулювання при відображенні в обліку процесів господарської діяльності

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.1. Процеси діяльності суб'єкта господарювання і характеристика кругообігу засобів підприємства

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.2. Облік процесу придбання засобів виробництва

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.3. Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 4.3.4. Облік процесу реалізації готової продукції і формування фінансових результатів готової продукції

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.1. Поняття про документи. Вимоги до складання документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.2. Класифікація бухгалтерських документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.3. Порядок опрацювання бухгалтерських документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.4. Виправлення помилок у первинних документах

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.5. Організація документообігу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.6. Порядок зберігання документів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.7. Інвентаризація, її види та порядок проведення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.8. Документальне забезпечення інвентаризації та відображення її результатів в обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.9. Облікові регістри та їх класифікація

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За зовнішнім виглядом

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За будовою або формою

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - За видом бухгалтерських записів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.10. Форми ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Проста форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Спрощена форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 5.11. Організація бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Способи організації облікового процесу на підприємствах України

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - РОЗДІЛ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 6. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.1. Економічна суть грошового обігу і розрахунків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Завдання обліку грошових коштів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.2. Облік касових операцій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Організація роботи в касі

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.3. Облік безготівкових розрахунків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 6.4. Облік дебіторської заборгованості

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Облік іншої дебіторської заборгованості

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.1. Економічний зміст та оцінка запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Економічний зміст запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Завдання обліку запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Класифікація виробничих запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Оцінка запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.2. Нормативне забезпечення обліку запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.3. Документування господарських операцій з руху запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.4. Аналітичний та синтетичний облік запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Синтетичний облік виробничих запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Аналітичний облік виробничих запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.5. Складський облік запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 7.6. Інвентаризація запасів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 8. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.Облік основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.1. Облік основних засобів. Економічна суть. Класифікація. Оцінка

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.2. Первинний облік основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.4. Облік капітальних інвестицій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.5. Облік амортизації

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.6. Облік оренди основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.1.7. Інвентаризація основних засобів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.2. Облік нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.2.1. Сутність, визначення та класифікація нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.2.2. Нормативна база обліку нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.2.3 . Первинний облік нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.2.4. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 8.2.5. Облік гудвілу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 9. ОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 9.1. Економічна суть, форми та системи оплати праці

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 9.2. Нормативно-правове регулювання обліку оплати праці

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 9.3. Первинний облік праці та заробітної плати

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 9.4. Аналітичний та синтетичний облік оплати праці

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 9.5. Порядок нарахування відпускних та лікарняних

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 9.6. Облік розрахунків за соціальним страхуванням персоналу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 10. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 10.1. Облік довгострокових і поточних зобов'язань

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Визнання зобов'язань

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Облік зобов'язань за іншими операціями

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Облік забезпечень виплат персоналу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Облік забезпечень

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 10.2. Облік розрахунків з бюджетом

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 10.2.1. Нормативна база обліку розрахунків з бюджетом

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 10.2.2. Сутність та класифікація податків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 10.2.3. Податок на прибуток

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 10.2.4. Податок на додану вартість

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 10.2.5. Відображення операцій по розрахунках з бюджетом на рахунках бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 11.1. Поняття та класифікація власного капіталу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 11.2. Нормативно-законодавче забезпечення обліку власного капіталу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 11.3. Документальне забезпечення господарських операцій з обліку власного капіталу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 11.4. Аналітичний і синтетичний облік власного капіталу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 12. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 12.1. Поняття та класифікація фінансових інвестицій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Поняття фінансових інвестицій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Класифікація інвестицій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 12.2. Нормативно-правове і фінансове регулювання інвестиційної діяльності

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 12.3. Первинний облік фінансових інвестицій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 12.4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових інвестицій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 13. ОБЛІК ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 13.1. Економічна суть категорії "доходи"

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 13.2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік доходів підприємства

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 13.3. Економічна суть фінансових результатів

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 13.4. Відображення фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 14. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 14.1. Поняття та принципи побудови звітності

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 14.2. Класифікація звітності та її користувачі

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 14.3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 14.4. Форми фінансової звітності

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 15. СУТНІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.1. Сутність та завдання управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.1.1. Сутність управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.1.2. Завдання управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.2. Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні концепції

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.3. Предмет, метод, принципи і функції управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.3.1. Принципи управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.3.2. Функції управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.4. Відмінності та взаємозв'язок між управлінським та фінансовим обліком

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 15.5. Організація управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - Інтегрована система обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 16. СКЛАД ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 16.1. Класифікація витрат в управлінському обліку. Нормативне забезпечення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 16.1.1. Групування витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 16.1.2. Нормативно-правове забезпечення

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 16.2. Склад та класифікація витрат виробництва

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 16.2.1. Класифікація витрат для цілей фінансового обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 16.2.2. Класифікація витрат для цілей управлінського обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 17. ПОВЕДІНКА ТА ФУНКЦІЯ ВИТРАТ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.1. Поведінка витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.1.1. Фактори впливу на поведінку витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.1.2. Поведінка змінних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.1.3. Поведінка постійних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.1.4. Поведінка змішаних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.2. Визначення функції витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.2.1. Методи побудови функції витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.2.2. Технологічний аналіз

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.2.3. Метод аналізу рахунків

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.2.4. Метод вищої-нижчої точки

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.2.5. Метод візуального пристосування

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.2.6. Метод регресійного аналізу

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 17.3. Управлінські судження при визначенні поведінки витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 18. СИСТЕМИ І МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.1. Характеристика і види систем виробничого обліку

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.2. Методи обліку витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.2.1. Облік фактичних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.2.2. Облік нормативних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.2.3. Позамовний метод обліку витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.2.4. Попроцесний метод обліку витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.3. Поняття собівартості та її види

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.4. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.4.1. Калькулювання за замовленнями

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.4.2. Калькулювання за процесами

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 18.4.3. Способи калькулювання

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 19. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ПОВНИМИ ВИТРАТАМИ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.1. Вітчизняні методи обліку і калькулювання за повними витратами

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.1.1. Позамовний метод

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.1.2. Попередільний метод

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.1.3. Попроцесний метод

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.1.4. Нормативний метод

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.2. Зведений облік витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.3. Зарубіжні методи обліку і калькулювання повних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.3.1. Метод однорідних секцій

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.3.2. Метод "стандарт-косту"

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.3.3. Метод нормативного розподілу витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 19.4. Облік і розподіл непрямих витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - ТЕМА 20. ОБЛІК І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.1. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.1.1. Сутність системи змінних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.1.2. Класифікація змінних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.2. Система "директ-костинг" - система обліку змінних витрат

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.2.1. Історичні аспекти "директ-костингу"

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.2.2. Простий "директ-костинг"

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.2.3. Розвинутий "директ-костинг"

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.2.4. Розвинутий "директ-костинг"

 • Бухгалтерський облік - Садовська І. Б. - 20.3. Калькулювання змінних витрат: звітність за сегментами та оцінка діяльності

 • 1 2