Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - ПЕРЕДМОВА

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - 1.СОЦІОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬСТВО

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що вивчає наука "соціологія"? Що є її предметом?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що спільного і які відмінності між соціологією та іншими суспільними науками?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягає специфіка соціологічного підходу до аналізу суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягають особливості соціологічних методів дослідження?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що таке "соціальний інститут"? Які функції виконують соціальні інститути?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що таке "соціальна організація"?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які виділяються рівні соціологічного знання?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Яку роль виконують соціологічні теорії?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які функції виконує соціологія?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - 2.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як складались теоретичні уявлення про суспільство?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як Огюст Конт визначав предмет, структуру та можливості нової науки - соціології?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягає сутність "органіцизму" в соціології Герберта Спенсера?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні положення соціальної теорії марксизму?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Завдяки яким ідеям Еміля Дюркгейма вважають творцем сучасної соціологічної науки?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які ідеї Макса Вебера дозволяють вважати його соціологічну систему гуманістичною соціологією?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягає сутність функціоналізму у соціології?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - В чому сутність конфліктного підходу у соціології?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягає сутність символічного інтеракціонізму?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які ідеї розвивали представники "натуралістичної соціології"?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які концепції відносяться до психологічного напряму в соціології?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які ідеї домінували в ході формування і розвитку Київської держави?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як осмислювалися суспільні відносини за часів козацької доби?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які соціально-економічні та культурно-ідеологічні передумови сприяли розвитку суспільно-політичної думки в Україні?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягала ідейна поляризація поглядів на людину в суспільно-політичній думці України кінця XVI-XVII ст.?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які події духовного життя України сприяли розвитку ідей про гідність людини та патріотизм?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Чим характеризуються соціологічні погляди Григорія Савича Сковороди?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні риси українського романтичного світогляду?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як осмислювалося буття українського народу мислителями революційно-демократичного напрямку?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які об'єктивні закономірності суспільного розвитку виділяв Іван Якович Франко?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як осмислюються проблеми людини та історії представниками релігійного екзистенціалізму в українській соціології?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як осмислюються проблеми мови національної ідеї та федерального устрою в соціології громадівців?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які варіанти досягнення державного суверенітету пропонують В'ячеслав Липинський та Дмитро Донцов?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - 3.СОЦІОЛОГІЯ ЯК СИСТЕМНИМ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬСТВО

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні теоретичні підходи до аналізу суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягає сутність системного підходу до аналізу суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні риси суспільства як соціальної системи?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що означає цілісність суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що таке "соцієтальна система"?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні характеристики соціологічної уяви?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Чим характеризується соціальна взаємодія?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як взаємопов'язані основні сфери життєдіяльності суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що включає сфера управління соціальними процесами?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - 4.СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які причини та основні риси глобальної трансформації?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - В чому сутність еволюціоністських теорій розвитку суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Який характер приписують діям і подіям автори циклічних теорій?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Яких характеристик набуває суспільство в результаті модернізації?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому сутність теорії постіндустріального суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому відмінність дискурсів прогресу, кризи і травми у трансформації суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - В яких формах можуть протікати соціальні зміни?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні риси суспільства в умовах його пост модернізації?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - На яких соціологічних ідеях формуються образи майбутнього суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - В чому виявляються особливості соціологічного прогнозування?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують види соціальних інновацій?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які функції виконує інноваційна культура?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - 5.СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ. КУЛЬТУРА. СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що являє собою соціальна стратифікація?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують моделі класового розподілу суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - В чому сутність соціальної мобільності?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які причини появи маргінальності в суспільстві?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні елементи культури?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які функції виконує культура?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому сутність культурної інтеграції та асиміляції?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують культурні форми? Що таке субкультура?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - В чому сутність культурних конфліктів і які існують їх види? Що таке аномія?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які особливості соціокультурних трансформацій у сучасному суспільстві?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Яка мета і функції управління?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - На яких принципах здійснюється управління?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які особливості формальної і неформальної організації? Що таке "ідеальний тип бюрократії",за Вебером?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як співвідносяться категорії "управління", "менеджмент", "керівництво"?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Чим визначається характер команди?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують моделі і типи команд?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які принципи формування і розвитку управлінських рішень?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які етапи і процедури процесу ухвалення рішення?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - 6.ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які функції виконує економічна соціологія?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які особливості та моделі економічної* поведінки?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що вивчає соціологія політики?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому сутність громадянського суспільства? Які основні інститути громадянського суспільства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні рівні, типи та елементи політичної культури?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що є предметом соціології освіти? Які функції виконує соціологія освіти?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які методологічні підходи до дослідження освіти розроблені в соціології освіти?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що являє собою сім'я як соціальний Інститут?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які функції виконує сім'я як соціальна група?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які критерії успішності шлюбу? Від чого залежить репродуктивна поведінка особистості?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які функції виконує релігія в суспільстві?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - 7.ОСОБИСТІСТЬ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягає сутність влади?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують основні форми та виміри влади?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Якою є структура влади?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які механізми соціального контролю існують у суспільстві?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що таке конформізм? Чим він викликаний у суспільстві?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують методи реалізації соціального контролю у суспільстві?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують теорії лідерства?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують основні стилі управління? Які якості повинен мати лідер?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Як лідер може сприяти ефективній командній діяльності?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які соціологічні категорії охоплюють сутність діяльності людини?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які основні характеристики соціальної дії?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Що таке "соціальна група"? Які існують форми міжособистісних стосунків?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - У чому полягає сутність мотивації?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які існують концепції соціального конфлікту?

 • Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є. А - Які причини і типи конфліктних відносин? Яким є механізм розв'язування соціального конфлікту?