Соціологія - Герасимчук А. А

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - ВСТУПНЕ СЛОВО

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Частина І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ І. СОЦІОЛОГІЯ ЯК САМОСТІЙНА НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 1.1. Специфіка соціологічної системи знання

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Об'єкт і предмет соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціологія в системі суспільних і гуманітарних наук

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Визначення поняття "соціологія"

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 1.2. Історичні етапи становлення соціологічної думки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціологічні твори стародавніх мислителів; Платон і Аристотель

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Погляди представників стоїцизму

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Вчення Августина Аврелія

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Концепція Фоми Аквінського

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціологічна думка мислителів епохи Відродження

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Постулати Нікколо Макіавеллі

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціологічна думка вчених Нового часу

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Гегелівська концепція взаємовідносин

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціальні реформи Огюста Конта

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціологічні погляди Еміля Дюркгейма

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Теорія Вільфредо Парето

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціологічна концепція Фрідріха Ніцше

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Вчення Ортеги-і-Гассета

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Становлення франкфуртської школи

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціологічна думка в Росії

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Марксистська соціологія

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 1.3. Особливості сучасної зарубіжної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Концепції функціональної орієнтації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Концепції соціальних конфліктів

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Теорія інтеракції

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Символічний інтеракціонізм

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Теорія дій

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Феноменологічна та етнометодологічна лінії

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Теорія "нового гуманізму"

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Неоконсерватизм

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Технологічний детермінізм

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 1.4. Розвиток соціологічної думки в Україні

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Протосоціологічні проблеми часів Київської Русі

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Політизація громадської свідомості українців

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Формування соціологічної думки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціально-політичні погляди радянських часів

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Сучасна соціологія в Україні

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 2. ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 2.1. Функції соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Пізнавальна функція

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Прогностична функція

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Організаційно-технологічна функція

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Управлінська функція

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Інструментальна функція

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 2.2. Методи соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Метод аналізу документів

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Метод спостереження

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Метод опитування

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Метод експерименту

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 2.3. Категорії соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Вимоги до категорії соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Особливості соціологічних категорій

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Основна категорія соціології-категорія "соціальне"

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Функції знання соціального утворення

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Методологічні категорії

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Категорії проведення соціальних досліджень

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 3. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУСПІЛЬСТВА

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 3.1. Суспільство і соціальні структури

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Сутність поняття "суспільство"

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Основні ознаки суспільства

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 3.2. Суспільство як соціальна система

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття соціальної системи

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття та структура соціального інституту

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Типи соціальних інститутів

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціальні та суспільні відносини

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціальний інтерес та соціальна цінність

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 4. СУСПІЛЬСТВО І ОСОБИСТІСТЬ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 4.1. Особистість - соціальна істота

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття особистості

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціалізація особистості

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 4.2. Суспільство і особистість

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття соціального статусу

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціальні ролі особистості

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Фактори впливу на статус

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 4.3. Соціальна діяльність і поведінка особистості

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття соціальної діяльності

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Потреба як основа соціальної діяльності

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Інтерес, мотив, стимул

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 5.1. Соціальна структура суспільства

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття соціальної структури

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Основні підструктури соціальної структури суспільства

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 5.2. Соціальна стратифікація

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Функціональний підхід до соціальної стратифікації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Конфліктний підхід до соціальної стратифікації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Еволюційний підхід

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 5.3. Соціальна мобільність

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття соціальної мобільності

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Горизонтальна мобільність

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Вертикальна мобільність

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Принципи соціальної мобільності

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 6. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 6.1. Соціологія освіти

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Предмет соціології освіти

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Структура освіти

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Функції освіти

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 6.2. Соціологія освіти

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття науки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Ознаки науки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Принципи функціонування науки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 6.3. Соціологія культури

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поняття культури

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Сфери прояву людської культури

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Типи та форми культури

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Елементи культури

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 7. ФУТУРОЛОГІЯ. ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА МЕТА

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 7.1. Становлення і розвиток футурології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Виникнення науки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Причини розвитку футурології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Теоретичні засади футурології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Сутність футурології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Функції футурології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Напрями розвитку футурології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Завдання футурології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 7.2. Соціальні прогнози

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Історичні періоди прогностичної діяльності

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Способи розробки прогнозів

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Методи прогнозування

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 7.3. Прогнозування міжнародної політики

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Напрями прогнозування

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Необхідність збереження миру на Землі

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - ТЕРМІНИ І ПОНЯПЯ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Частина II. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА НАУКА

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 1.1. Історія становлення економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Становлення економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Видатні представники економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 1.2. Об'єкт, предмет та складові економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Об'єкт економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Предмет економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Категорії економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Складові економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 1.3. Взаємовплив економіки і соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Обставини виникнення економічної соціології

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціальні функції економіки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 2. СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 2.1. Методологічні аспекти і поняття "організація"

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Трактування поняття "організація"

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Ознаки, що характеризують організацію

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Функція соціальної організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 2.2. Суспільство і організація

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Сучасні визначення суспільства

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Складові суспільства

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Соціальна група

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Особливості соціальної організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Організація як складова суспільства

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 2.3. Соціальні форми організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Ознаки організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Вимоги до діяльності організацій

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Зовнішнє середовище і внутрішній простір

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Характеристика соціальних форм організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 2.4. Функції і розвиток організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Основні функції організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Принципи розвитку організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Форми змін в організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 3. МАЛА ГРУПА В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 3.1. Зміст поняття група. Особливості малих груп

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Класифікація груп

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Етапи розвитку малої групи

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Первинні та вторинні групи

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Фактори об'єднання в групи

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 3.2. Поведінка людей у групах

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Типи поведінки в групах

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Групи нормативного і відносного зіставлення

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поведінка натовпу

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 3.3. Членство у групах

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Зовнішні і внутрішні групи

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Етноцентризм

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 4. СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 4.1. Теорія управління як наука

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Управління організацією як процес її самовдосконалення

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Аспекти розгляду управлінського процесу

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Становлення теорії управління як науки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Необхідність врахування динаміки змін в управлінні

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 4.2. Функції управління

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Сфери застосування управлінських процесів

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Характеристика основних функцій управління

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Рівні управління

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 4.3. Засади управління організацією

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 4.4. Поради молодим керівникам і не тільки

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поради P. A. Вебера

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Поради українських вчених щодо організації роботи менеджера

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 5.1. Теоретичний підхід до розуміння влади

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Управління і влада

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Еліта та її види

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Еліта влади, політична і економічна еліта

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Проблеми влади в суспільстві

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - 5.2. Специфіка влади в організації

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Формальна наявність влади

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Контроль над пріоритетними засобами реалізації влади

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Використання свого становища, встановлених приписів і норм

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Контроль як реалізація влади

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Важливість інформаційного забезпечення

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Володіння "суміжним простором"

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Технічне озброєння

 • Соціологія - Герасимчук А. А. - Дезорганізація представників противаги

 • 1 2