Гроші та кредит - Михайловська І. М

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 3.4. Пропозиція грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА1. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 1.1. Економічна сутність грошей та концепції їх походження

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 1.2. Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 1.3. Функції грошей і механізм їх взаємодії

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 1.4. Роль грошей у ринковій економіці

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 1.5. Історичні аспекти походження гривні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 2.1. Поняття грошового обороту та його економічна основа

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 2.2. Модель грошового обороту. Сутність грошових потоків

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 2.3. Поняття грошової маси, грошові агрегати та грошова база

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 2.4. Швидкість обігу грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 2.5. Суть закону грошового обігу

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 3.1. Сутність та специфіка функціонування грошового ринку

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 3.2. Структура грошового ринку

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 3.3. Попит на гроші

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 4.1. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 4.2. Структура грошової системи

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 4.3. Види грошових систем та їх еволюція

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 4.4. Становлення та розвиток грошової системи України

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.1. Інфляція в ринковій економіці: фіскальні та грошові аспекти

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.1.1 Сутність, причини та закономірності розвитку інфляції

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.1.2. Види інфляції та її наслідки

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.1.3. Показники вимірювання інфляції

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.1.4. Особливості та етапи розвитку інфляційних процесів в Україні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.2. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.2.1. Сутність та види грошових реформ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 5.2.2. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 6.1. Сутність валюти та її класифікація

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 6.2. Валютний курс і фактори, що впливають на нього

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 6.3. Світова валютно-фінансова система та її еволюція

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 6.4. Шляхи встановлення національної валютної системи України

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 6.5. Валютне регулювання і валютний контроль як інструменти стабілізації валютної політики в Україні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 6.6. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙІ СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.1. Загальні методологічні основи кількісної теорії грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.2. Основні постулати абстрактної теорії грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.2.1. Номіналістична теорія грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.2.2. Металістична теорія грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.2.3. Марксистська теорія грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.3. Напрями монетарної теорії грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.3.1. Класична кількісна теорія грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.3.2. Неокласична кількісна теорія грошей

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.3.3. Сучасний монетаризм

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 7.4. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 8. КРЕДИТ УРИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 8.1. Теорії кредиту. Необхідність, суть та функції кредиту

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 8.2. Види кредиту

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 8.3. Сутність, організація та технологія банківського кредитування

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 8.4. Роль кредиту в умовах розвитку національної економіки та його межі

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 9.1. Сутність та функції фінансового посередництва

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 9.1.1. Загальні ознаки фінансового посередництва, його еволюція

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 9.1.2. Функції фінансового посередництва

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 9.2. Фінансово-кредитна система та характеристика її елементів

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 9.2.1. Поняття і структура фінансово-кредитної системи

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Неемісійні (комерційні банки)

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 9.2.2. Банківські інститути

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 9.2.3. Основні види небанківських фінансових інститутів та їх розвиток в Україні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Пенсійні фонди

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Страхові компанії

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Кредитні спілки

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 10.1. Роль, значення та організація діяльності центральних банків

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 10.2. Створення, статус, принципи організації та функціонування Національного банку України

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 10.3. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 11.1. Поняття, функції, типи та правова основа діяльності комерційних банків в Україні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 11.2. Загальна характеристика операцій банку. Пасивні та активні операції комерційних банків

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 11.3. Показники ефективності діяльності банків і механізм її забезпечення

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 11.4. Тенденції розвитку банківського ринку України

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 12.1. Міжнародні фінансові інституції

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - 12.2. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Досвід і перспективи співпраці України і Міжнародного валютного фонду

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Світовий банк та основні його напрямки співробітництва з Україною

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Основні проекти Світового банку в Україні

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - Участь ЄБРР в реформуванні економіки України

 • Гроші та кредит - Михайловська І. М. - СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ