Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Передмова

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 1. ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1.1. Еволюція поглядів на категорію "праця"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1.2. Праця як об'єкт вивчення дисципліни

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1.3. Предмет і завдання дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2.1. Характеристика та динаміка змін у структурі населення України та світового співтовариства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2.2. Трудові ресурси: сутність та показники виміру

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1. Демографічний аспект трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2. Освітній аспект трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3. Професійно-кваліфікаційний аспект трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2.3. Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3.1. Сутність соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3.2. Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3.3. Суперечності у соціально-трудових відносинах

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 4.1. Сутність соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 4.2. Суб'єкти соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 4.3. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 5. РИНОК ПРАЦІ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ