Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Передмова

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 1. ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1.1. Еволюція поглядів на категорію "праця"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1.2. Праця як об'єкт вивчення дисципліни

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1.3. Предмет і завдання дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини"

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2.1. Характеристика та динаміка змін у структурі населення України та світового співтовариства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2.2. Трудові ресурси: сутність та показники виміру

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 1. Демографічний аспект трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2. Освітній аспект трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3. Професійно-кваліфікаційний аспект трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 2.3. Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3.1. Сутність соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3.2. Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 3.3. Суперечності у соціально-трудових відносинах

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 4.1. Сутність соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 4.2. Суб'єкти соціального партнерства

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 4.3. Механізм функціонування соціального партнерства в Україні

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 5. РИНОК ПРАЦІ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 5.1. Ринок праці: поняття, функції та підходи до його диференціації

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 5.2. Структура, механізм функціонування та регулювання ринку праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 6.1. Форми і види зайнятості

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 6.2. Форми безробіття

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 6.3. Регулювання зайнятості і державна політика в цій сфері

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.1. Поняття, зміст і завдання організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.2. Трудовий процес: сутність, класифікація та його раціоналізація

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.3. Поділ і кооперація праці на підприємстві

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.4. Організація та обслуговування робочих місць

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.5. Умови праці та фактори їх формування

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.6. Визначення економічної ефективності від заходів із вдосконалення організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.7. Зміст, завдання, функції і принципи нормування праці. Об'єкти нормування праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.8. Робочий час та режим праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу та методи його вивчення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.9. Нормативи і норми праці. Методи встановлення норм

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 7.10. Якість норм праці. Аналіз виконання норм праці та порядок їх перегляду

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 8.1. Ефективність праці: зміст та критерії оцінки

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 8.2. Поняття і значення продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 8.3. Показники і методи вимірювання продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 8.4. Фактори продуктивності праці: поняття, сутність і групи

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 8.5. Резерви зростання продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 8.6. Управління продуктивністю праці на підприємстві

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТИ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 9.1. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 9.2. Заробітна плата: сутність та функції

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 9.3. Принципи і складові елементи організації оплати плати

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 10. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 10.1. Сутність планування праці. Методичні основи планування продуктивності праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 10.2. Планування і аналіз чисельності працівників

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 10.3. Планування і аналіз заробітної плати

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 11. АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ І АУДИТ У СФЕРІ ПРАЦІ

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 11.1. Сутність витрат на робочу силу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 11.2. Звітність з праці та нормативні документи

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Порядок подання звітності

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 11.3. Аналіз обліку витрат на робочу силу

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 11.4. Проблеми оцінки вартості трудових ресурсів

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 11.5. Відображення витрат на робочу силу на рахунках бухгалтерського обліку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 11.6. Аудит звітності з праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 12. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 12.1. Специфіка досліджень проблем трудової організації в умовах ринку

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 12.2. Сутність, цілі і задачі соціологічних досліджень у сфері праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 12.3. Регулювання та вдосконалювання соціально-трудових відносин

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Розділ 13. МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 13.1. Історія виникнення Міжнародної організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 13.2. Мета, задачі та структура Міжнародної організації праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 13.3. Регулювання міжнародної міграції праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - 13.4. Співпраця України з Міжнародною організацією праці

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - Термінологічний словник

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини - Акулов М. Г. - СПИСОК ВИКОРСИТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ