Соціальна педагогіка - Богданова І. М

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Частина І. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА"

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 1. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СТУДЕНТА1

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.1. Наукова організація праці студента та її основні складові

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.2. Психологічні механізми засвоєння інформації

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.3. Основні етапи сприймання та осмислення навчальної інформації

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.4. Основні правила та прийоми запам'ятовування матеріалу

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.5. Забування та його профілактика

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.6. Основні правила конспектування

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.7. Режим індивідуальної праці та відпочинку студента

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.8. Планування студентом самостійної навчальної діяльності

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 2.1. Філософські аспекти соціалізації особистості

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 2.2. Нормативно-правова база соціалізації дітей і молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 1. Наукова організація праці студента

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 2. Актуальні питання соціалізації особистості

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Інструктивні матеріали до запропонованих завдань

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Критерії та показники якості виконаних завдань

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Підсумковий тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального педагога (працівника)

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 5.1. Особливості взаємодії особистості та соціуму

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 5.2. Структура і функції соціальної роботи з дітьми та молоддю

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 6.1. Соціальні центри та служби для молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 6.2. Особливості соціалізації студентської молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 7. ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СПЕЦІАЛІСТА З СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Загальна характеристика соціального педагога (працівника)