Соціальна педагогіка - Богданова І. М

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Частина І. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА"

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 1. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ СТУДЕНТА1

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.1. Наукова організація праці студента та її основні складові

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.2. Психологічні механізми засвоєння інформації

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.3. Основні етапи сприймання та осмислення навчальної інформації

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.4. Основні правила та прийоми запам'ятовування матеріалу

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.5. Забування та його профілактика

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.6. Основні правила конспектування

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.7. Режим індивідуальної праці та відпочинку студента

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.8. Планування студентом самостійної навчальної діяльності

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 2.1. Філософські аспекти соціалізації особистості

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 2.2. Нормативно-правова база соціалізації дітей і молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 1. Наукова організація праці студента

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 2. Актуальні питання соціалізації особистості

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Інструктивні матеріали до запропонованих завдань

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Критерії та показники якості виконаних завдань

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Підсумковий тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального педагога (працівника)

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 5.1. Особливості взаємодії особистості та соціуму

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 5.2. Структура і функції соціальної роботи з дітьми та молоддю

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 6.1. Соціальні центри та служби для молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 6.2. Особливості соціалізації студентської молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 7. ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ СПЕЦІАЛІСТА З СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Загальна характеристика соціального педагога (працівника)

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 5. Основні напрями соціального становлення дітей і молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 6. Шляхи реалізації соціальної роботи з молоддю в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 7. Професійний портрет спеціаліста з соціально-педагогічної роботи

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 8. Рольовий аспект діяльності соціального педагога

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 9. Міжнародні організації соціально-педагогічного напряму

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 10. Клієнти соціально-педагогічної роботи і сфера діяльності соціального педагога

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Орієнтовна сумарна модульно-рейтингова оцінка

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Частина ІІ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - ВСТУП

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 1. ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.1. Історична ретроспектива соціально-педагогічної теорії та практики

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - 1.2. Екскурс в історію розвитку соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 2. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Закономірності соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Соціальна ситуація

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 4. Передумови виникнення соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 5. Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 6. Традиції соціальної підтримки за часів козацтва та за часів російського царату

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 1. Виникнення і становлення соціально-педагогічної теорії та практики

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 2. Предмет і завдання соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 3. Основні поняття соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 4. Передумови виникнення соціальної педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 5. Соціально-педагогічний потенціал християнства та християнської педагогіки

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 6. Традиції соціальної підтримки за часів козацтва та за часів російського царату

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 7. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 8. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 7. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 8. Принципи і методи соціально-педагогічної діяльності

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 1. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК РЕСУРС СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 1. РЕСУРСИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОПЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З МОЛОДДЮ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 3. Соціальні проблеми молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ л (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 1. Ресурси соціально-педагогічної діяльності

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 2. Соціально-педагогічна робота з молоддю

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 3. Соціальні проблеми молоді

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 4. СІМ'Я ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 5. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 6. Соціально-виховні інститути в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 4. Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 5. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без піклування батьків

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 6. Соціально-виховні інститути в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 1. СПЕЦИФІЧНІ СФЕРИ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 1. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 3. Волонтерський рух в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 1. Особливості соціальної підтримки дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 2. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 3. Волонтерський рух в Україні

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 4. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ДІТЕЙ І МОЛОДІ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Стадії формування наркотичної залежності

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 4. Девіантна поведінка дітей і молоді як форма соціальної дезадаптації

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Завдання до теми 5. Характеристика різних форм девіації неповнолітніх

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛЩНІ ЗАВДАННЯ

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Тема 6. Становлення та розвиток соціальної педагогіки за кордоном

 • Соціальна педагогіка - Богданова І. М. - Підсумковий тест на виявлення рівня теоретичних знань