Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - ПЕРЕДМОВА

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - РОЗДІЛ І. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.1. ВСТУП

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2.1. Конституційні основи безпеки життєдіяльності: право на життя і здоров'я, працю, свободу та державний захист

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2.2. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі БЖД документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2.3. Система правового захисту та нагляду за її дотриманням. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3.1. Сутність життєдіяльності, основні поняття та визначення. Проблеми життєдіяльності. Поняття безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3.2. Основні джерела та чинники небезпеки (внутрішні й зовнішні). Глобальні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3.3. Ризик як оцінка небезпеки. Прогнозування небезпек та захист від їхньої дії. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У ЖИТТЄВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.1. Механічні небезпеки, їх джерела, наслідки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.2. Побутовий травматизм

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.3. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.4. Відпочинок на воді (льоду). Правила безпеки на воді. Небезпечність льодоходу. Допомога при переохолодженні або обмороженні

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Пам'ятка про поводження на льоду

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Перша допомога при переохолодженнях

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Перша допомога при відмороженнях

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.5. Безпека перебування на вулицях: правила дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, їх причини та наслідки. Типові травмування пішоходів

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.6. Небезпека контактів з бродячими тваринами

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.7. Газ у побуті. Вплив газу та продуктів його згоряння на здоров'я людини. Правила безпечного користування газом. Дії у разі витоку газу

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.8. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища. Подолання стресового стану

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.9. Правила розпалювання вогнища. Забезпечення водою та їжею. Повідомлення про своє місце знаходження. Орієнтування за природними ознаками

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.10. Біологічні небезпеки: збудники інфекційних хвороб, шляхи проникнення їх в організм людини. Інфекційні захворювання, шляхи їх розповсюдження, профілактичні заходи

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.11. Харчові отруєння, джерела, наслідки, профілактичні заходи

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.12. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні, її соціально-економічні наслідки та національні програми, спрямовані на подолання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5. ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.1. Небезпечні хімічні речовини, джерела, вплив на людину. Класифікація хімічних речовин. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.2. Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, щільність зараження, стійкість, гранично допустима концентрація

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.3. Сильнодіючі отруйні речовини: хлор, аміак, сірководень, азотна, сірчана, соляна кислоти. Дії людей в зоні зараження

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.4. Характеристика шкідливих хімічних речовин, забруднювачів атмосфери, літосфери, гідросфери

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.5. Забруднювачі атмосфери: чадний газ, окис азоту, діоксид сірки, смог, сірководень, сполуки хлору та фтору, свинець, кадмій, ртуть

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.6. Забруднювачі водного середовища

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.7. Забруднення грунту (отрутохімікати, пестициди, нітрати)

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.8. Медикаментозне отруєння

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.9. Засоби побутової хімії як джерела небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6.1. Політичні небезпеки (конфлікти на міждержавному, міжнаціональному і міжрелігійному рівні, боротьба за владу). Дискримінація людини за певними ознаками

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6.2. Соціальне середовище як складова середовища існування. Сфери суспільного життя. Соціальні відносини людей

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6.3. Соціальні небезпеки. Небезпеки, спричинені низьким духовним та культурним рівнем. Небезпеки психотропного впливу

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6.4. Групи ризику щодо інфікування ВІЛ/СНІД та хворобами, що передаються статевим шляхом. Заходи для подолання епідемії ВІЛ-інфекції

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6.5. Небезпеки психологічного впливу на людину. Небезпеки фізичного впливу

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6.6. Емоційне навантаження (психічна неврівноваженість, агресивність, жорстокість). Суїцид

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.6.7. Дезінформація як джерело небезпек

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - РОЗДІЛ II. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 2.1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 2.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 2.3. МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 2.4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 2.6. ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 2.7. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПИТАНЬ ЦО В УСТАНОВАХ, ЗАКЛАДАХ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - РОЗДІЛ III. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.1. Конституційні основи охорони праці. Закони, законодавчі та нормативні документи про охорону праці

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Перелік обов'язкових документів з охорони праці в установах освіти

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.2. Система правового захисту та нагляду за дотриманням безпеки та охорони праці на виробництві. Організація служби охорони праці в закладах та установах

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов та безпеки праці

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.5. Гарантії прав громадян на охорону праці

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.6. Охорона праці жінок

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.7. Охорона праці молоді

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.8. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.9. Відшкодування шкоди потерпілому

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.10. Робочий час

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.1.11. Навчання з питань охорони праці

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.2. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ТА ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.2.1. Основні поняття охорони праці

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.2.2. Проблема виробничого травматизму

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.2.3. Розслідування та облік нещасних випадків

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.2.4. Повідомлення про нещасні випадки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.2.6. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3. НЕБЕЗПЕКА МЕХАНІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.1. Вібрація. Визначення поняття "вібрація". Параметри вібрації: амплітуда, частота. Джерела вібрації

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.2. Вплив вібрації на організм людини, функціональні порушення окремих систем та регуляторної функції центральної нервової системи. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрації

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.4. Дія шуму на організм людини, зміни у функціонуванні окремих систем організму. Нормування шумів. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.5. Інфра - та ультразвук. Параметри інфра - та ультразвукових коливань; їх джерела, характерні ознаки. Дія ультра - та інфразвуку на організм людини. Методи та засоби захисту від ультра - та інфразвуку

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.6. Природні та штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП). Параметри полів і випромінювань. Діапазони електромагнітних хвиль

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.7. Чинники, від яких залежать наслідки дії ЕМП на біологічні об'єкти. Наслідки впливу ЕМП на людину. Заходи захисту від ЕМП

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.9. Випромінювання оптичного діапазону. Спектр випромінювання Сонця. Видиме випромінювання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.10. ІЧВ, його властивості, вплив на організм людини. Заходи та засоби захисту від ІЧВ. Захист від надмірного опромінення. Природні та штучні джерела випромінювання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.11. Ультрафіолетове випромінювання (УФВ), особливості дії на організм людини. Область використання УФВ. Негативні наслідки надмірного опромінення. Заходи і засоби захисту від УФВ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.4. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.4.1. Іонізуюче випромінювання. Радіоактивне випромінювання, його властивості. Корпускулярне та електромагнітне випромінювання, його проникаюча та іонізуюча здатність. Радіонукліди, їх властивості

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.4.2. Явище природної радіоактивності. Природні та штучні джерела іонізуючого випромінювання. Внутрішнє та зовнішнє опромінення

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.4.3. Параметри іонізуючого випромінювання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.4.4. Біологічна активність іонізуючого випромінювання. Соматичні та генетичні наслідки опромінення. Променева хвороба, стадії її розвитку. Заходи захисту від зовнішнього і внутрішнього випромінювання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.5. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.5.1. Поняття "електробезпека", "електротравма" та "електротравматизм"

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.5.2. Дія електричного струму на людину. Електричні травми

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.5.3. Чинники, що впливають на наслідки враження електричним струмом. Джерела електронебезпеки. Допустимі значення струму. Характеристика дії електричного струму

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.5.4. Захист людей від ураження електричним струмом

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.1. Визначення понять "пожежа" та "пожежна безпека"

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.2. Основні причини пожеж у побуті та навчальних закладах

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.3. Суть процесу горіння

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.4. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.5. Система попередження пожеж

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.6. Суть і складові системи пожежного захисту, її призначення. Правила поведінки в зоні пожежі

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.7. Засоби виявлення пожежі та оповіщення про неї. Пожежна сигналізація

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.8. Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.9. Первинні засоби гасіння пожеж. Вибір типу та визначення кількості вогнегасників

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.10. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. Протипожежне водопостачання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.6.11. Евакуація людей. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Список рекомендованої літератури

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.3.3. Шум. Визначення поняття "шум". Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота. Звукова потужність джерела звуку. Діапазон частот та звукового тиску, що сприймаються органами слуху людини, нижній поріг сприймання, поріг больового відчуття. Одиниці вимірювання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 3.4.5. Заходи захисту від зовнішнього і внутрішнього випромінювання. Наслідки аварії на ЧАЕС. Зона зараження. Параметри, що характеризують радіаційне забруднення місцевості. Норми радіаційної безпеки, державні гігієнічні нормативи