Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - ПЕРЕДМОВА

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - РОЗДІЛ І. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.1. ВСТУП

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2.1. Конституційні основи безпеки життєдіяльності: право на життя і здоров'я, працю, свободу та державний захист

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2.2. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі БЖД документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.2.3. Система правового захисту та нагляду за її дотриманням. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3.1. Сутність життєдіяльності, основні поняття та визначення. Проблеми життєдіяльності. Поняття безпеки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3.2. Основні джерела та чинники небезпеки (внутрішні й зовнішні). Глобальні небезпеки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.3.3. Ризик як оцінка небезпеки. Прогнозування небезпек та захист від їхньої дії. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У ЖИТТЄВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.1. Механічні небезпеки, їх джерела, наслідки

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.2. Побутовий травматизм

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.3. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.4. Відпочинок на воді (льоду). Правила безпеки на воді. Небезпечність льодоходу. Допомога при переохолодженні або обмороженні

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Пам'ятка про поводження на льоду

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Перша допомога при переохолодженнях

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - Перша допомога при відмороженнях

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.5. Безпека перебування на вулицях: правила дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, їх причини та наслідки. Типові травмування пішоходів

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.6. Небезпека контактів з бродячими тваринами

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.7. Газ у побуті. Вплив газу та продуктів його згоряння на здоров'я людини. Правила безпечного користування газом. Дії у разі витоку газу

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.8. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища. Подолання стресового стану

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.9. Правила розпалювання вогнища. Забезпечення водою та їжею. Повідомлення про своє місце знаходження. Орієнтування за природними ознаками

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.10. Біологічні небезпеки: збудники інфекційних хвороб, шляхи проникнення їх в організм людини. Інфекційні захворювання, шляхи їх розповсюдження, профілактичні заходи

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.11. Харчові отруєння, джерела, наслідки, профілактичні заходи

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.4.12. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні, її соціально-економічні наслідки та національні програми, спрямовані на подолання

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5. ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.1. Небезпечні хімічні речовини, джерела, вплив на людину. Класифікація хімічних речовин. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.2. Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, щільність зараження, стійкість, гранично допустима концентрація

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.3. Сильнодіючі отруйні речовини: хлор, аміак, сірководень, азотна, сірчана, соляна кислоти. Дії людей в зоні зараження

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.4. Характеристика шкідливих хімічних речовин, забруднювачів атмосфери, літосфери, гідросфери

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.5. Забруднювачі атмосфери: чадний газ, окис азоту, діоксид сірки, смог, сірководень, сполуки хлору та фтору, свинець, кадмій, ртуть

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.6. Забруднювачі водного середовища

 • Безпека життєдіяльності - Атаманчук П. С. - 1.5.7. Забруднення грунту (отрутохімікати, пестициди, нітрати)