Логістика - Банько В. Г

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 1. Предмет, завдання, основні поняття логістики

 • Логістика - Банько В. Г. - 1.1. Основи логістики та необхідність вдосконалення її систем

 • Логістика - Банько В. Г. - 1.2. Історія терміну

 • Логістика - Банько В. Г. - 1.3. Визначення поняття "логістика"

 • Логістика - Банько В. Г. - 1.4. Приклади використання логістичних систем та їх доцільність

 • Логістика - Банько В. Г. - 1.5. Концепція і структура логістики

 • Логістика - Банько В. Г. - 1.6. Логістична система як складова менеджменту

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 2. Система логістичних операцій з товарними та інформаційними потоками, надання послуг туристам

 • Логістика - Банько В. Г. - 2.1. Поняття матеріального потоку та логістичної операції

 • Логістика - Банько В. Г. - Поняття "матеріальні потоки" є ключовим у логістиці

 • Логістика - Банько В. Г. - 2.2. Інформаційні потоки в логістиці

 • Логістика - Банько В. Г. - 2.3. Взаємозв'язок інформаційних потоків з матеріальними

 • Логістика - Банько В. Г. - 2.4. Приклад логістичної оптимізації матеріального й інформаційного потоків у сфері обертання

 • Логістика - Банько В. Г. - 2.5. Шість правил логістики

 • Логістика - Банько В. Г. - 2.6. Надання послуг туристам в торговельно-логістичному процесі

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 3. Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів у туристському комплексі

 • Логістика - Банько В. Г. - 3.1. Основні напрямки та перспективи розвитку торгівлі товарами народного споживання в туристському комплексі

 • Логістика - Банько В. Г. - 3.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід доставки та продажу товарів споживачам

 • Логістика - Банько В. Г. - 3.3. Методи визначення раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 4. Логістика операцій з тарою і упакуванням товарів для туристів

 • Логістика - Банько В. Г. - 4.1. Роль тари й упаковки, їх вплив на логістичні операції в туристських комплексах

 • Логістика - Банько В. Г. - 4.2. Визначення витрат на тару і упаковку

 • Логістика - Банько В. Г. - 4.3. Сучасне обладнання для заповнення мішків та вивантаження продукції з них

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 5. Контейнеризація і пакетизація в логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - 5.1. Роль контейнерів і піддонів у логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - 5.2. Визначення поточних і капітальних витрат на контейнери (тару-обладнання) та піддони

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 6. Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - 6.1. Сучасне становище використання складів та задачі по їх удосконаленню

 • Логістика - Банько В. Г. - 6.2. Визначення поточних витрат та капітальних вкладень на склади і контейнерні майданчики в логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 7. Навантажувально-розвантажувальні роботи та механізми у логістичних операціях туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 7.1. Комплексна механізація навантажувально-розвантажувальних робіт у роздрібній мережі туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 7.2. Визначення поточних і капітальних витрат на навантажувально-розвантажувальні роботи і механізми у логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 8. Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - 8.1. Роль автотранспорту в логістичних системах, його вплив на удосконалення логістичних операцій

 • Логістика - Банько В. Г. - 8.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід з організації доставки товарів в магазини в різних логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - 8.3. Доставка картоплі без тари

 • Логістика - Банько В. Г. - 8.4. Визначення поточних та капітальних витрат на перевезення продукції автомобільним транспортом в логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 9. Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантаженні, зберіганні та реалізації її туристам в логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - 9.1. Роль та значення витрат, що пов'язані з втратами продукції в торговельно-логістичних процесах

 • Логістика - Банько В. Г. - 9.2. Визначення витрат, пов'язаних з сумарним збитком товару при перевезеннях, перевантаженні, зберіганні та реалізації

 • Логістика - Банько В. Г. - 9.3. Економічна ефективність впровадження логістичних варіантів доставки плодоовочевої продукції в контейнерах та на піддонах

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 10. Вдосконалення логістичних процесів на складах туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.1. Суть, значення і принципи раціональної організації логістичних процесів на складах, їх класифікація

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.2. Технологія приймання товарів на складах туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.3. Технологія розміщення, укладки та зберігання товарів на складі

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.4. Логістичні операції і варіанти відпуску товарів зі складу туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.5. Проблеми удосконалення логістичних процесів на товарних складах туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6. Управління логістичними процесами на складах туристського комплексу (На матеріалах складу ресторану "Спорт" м. Києва)

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.1. Тактика і стратегія маркетингу та його вплив на вдосконалення технології товароруху

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.2. Вітчизняний та закордонний передовий досвід по вдосконаленню технології товароруху на складах

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.3. Дослідження існуючої технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її недоліки

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.3.1. Існуюча технологія товароруху та її недоліки

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.3.2. Вибір і обгрунтування методики визначення раціональних логістичних варіантів

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.3.3. Дослідження технології руху продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт" на підставі розробки логістичних карт

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.4. Вдосконалення технології товароруху на складі ресторану "Спорт" та її ефективність

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.4.1. Розробка раціональних варіантів технології руху окремих груп продовольчих товарів на складі ресторану "Спорт"

 • Логістика - Банько В. Г. - 10.6.4.2. Ефективність впровадження результатів розробки прогресивних варіантів логістичного процесу товароруху на складі ресторану "Спорт"

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 11. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу і визначення трудомісткості логістичних операцій

 • Логістика - Банько В. Г. - 11.1. Понятя торговельно-логістичних процесів в роздрібній мережі туристського комплексу і проблеми їх вдосконалення

 • Логістика - Банько В. Г. - 11.2. Різновиди торговельно-логістичних процесів в магазині туристського комплексу та їх зміст

 • Логістика - Банько В. Г. - 11.3. Ефективність залучень раціональних логістичних процесів у магазин

 • Логістика - Банько В. Г. - 11.4. Торговельно-логістичні операції з тарою та шляхи їх вдосконалення

 • Логістика - Банько В. Г. - 11.5. Розробка логістичних карт і вибір раціональних варіантів торговельно-логістичних процесів у роздрібній мережі туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 12. Ефективність використання технологічного устаткування при виконані логістичних операцій на складах і в роздрібній мережі туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.1. Проблеми механізації праці в туристських комплексах у сучасних умовах

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.2. Немеханічне торговельне устаткування й інвентар

 • Логістика - Банько В. Г. - Призначення не механічного торговельного устаткування, вимоги, пропоновані до нього

 • Логістика - Банько В. Г. - Класифікація немеханічного торгового обладнання

 • Логістика - Банько В. Г. - Устаткування торговельних залів продовольчих магазинів туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - Устаткування торговельних залів непродовольчих магазинів самообслуговування

 • Логістика - Банько В. Г. - Устаткування підсобних приміщень і торговельний інвентар

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.3. Технологічне устаткування та ефективність його використання в туристських комплексах

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.3.1. Торгово-холодильне устаткування

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.3.2. Торгово-вимірювальне устаткування

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.3.3. Контрольно-касові машини

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.3.4. Підйомно-транспортне обладнання магазинів і складів

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.4. Основні вимоги, пропоновані до машин і механізмів туристських комплексів

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.5. Показники рівня механізації і методи їх визначення

 • Логістика - Банько В. Г. - 12.6. Принципи, мета і задачі комплексної раціоналізації туристських комплексів

 • Логістика - Банько В. Г. - Основні напрямки комплексної раціоналізації

 • Логістика - Банько В. Г. - Упровадження прогресивних форм продажу товарів і додаткових послуг: удосконалювання логістичних процесів і технічне переоснащення в туристських комплексах

 • Логістика - Банько В. Г. - Удосконалювання регіону роботи підприємств туристського комплексу і громадського харчування

 • Логістика - Банько В. Г. - Наукова організація праці при проектуванні туристських комплексів і громадського харчування

 • Логістика - Банько В. Г. - Удосконалювання організаційної структури керування

 • Логістика - Банько В. Г. - Джерела фінансування

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 13. Аналіз існуючої технології руху товарів з місць виробництва в райони споживання і шляхи її удосконалювання (на прикладі плодоовочевої продукції)

 • Логістика - Банько В. Г. - 13.1. Розвиток пакетно-контейнерних перевезень товарів і їх народногосподарське значення

 • Логістика - Банько В. Г. - 13.2. Передовий досвід упровадження прогресивної технології руху товарів у Луганській області

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 14. Нові технології упаковки, зберігання, транспортування і реалізації товарів в логістичних системах

 • Логістика - Банько В. Г. - 14.1. Технологія доставки картоплі з поля в магазини ОРО Ригаплодоовоч

 • Логістика - Банько В. Г. - 14.2. Формування цукру та кондитерських виробів у пакет-піддони і контейнери та доставка їх споживачам

 • Логістика - Банько В. Г. - 14.3. Технологія формування і транспортування консервів у пакет-піддонах

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 15. Нові прогресивні логістичні системи перевезення холодильників, пральних машин, піаніно і мотовелотехніки на піддонах та їх ефективність

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.1. Експериментальні перевезення мотовелотехніки, холодильників, пральних машин і піаніно на піддонах

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.2. Базові логістичні варіанти

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.3. Логістичні варіанти, що рекомендуються для транспортування, й умови їх застосування

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.4. Логістичний процес транспортування піаніно від виробника до споживача

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.5. Логістичний процес транспортування пральних машин від виробника до споживача

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.6. Логістичний процес транспортування веломототехніки в універсальних контейнерах

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.7. Логістичний процес транспортування велосипедів у пакет-піддонах від виробника до споживача

 • Логістика - Банько В. Г. - 15.8. Логістичний процес транспортування холодильників на піддонах

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 16. Ситуаційні задачі до виконання практичних занять з дисципліни " Логістика "

 • Логістика - Банько В. Г. - 16.1. Практичне заняття в аудиторії

 • Логістика - Банько В. Г. - 16.1.1. Логістичні процеси на складах туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 1. Визначення найбільш раціональної технології руху овочевих консервів

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 2. Визначення раціональної технології руху велосипедів

 • Логістика - Банько В. Г. - 16.1.2. Торговельно-логістичні процеси в роздрібній мережі туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 4. Визначення трудомісткості існуючої технології руху моркви

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 5. Технологія переміщення товарів в магазині

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 6. Технологія переміщення товарів в непродовольчому магазині

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 7. Визначення необхідності в піддонах продовольчого (непродовольчого) магазину

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 8. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 9. Визначення народногосподарських витрат на упаковку холодильників

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 10. Визначення трудомісткості раціонального варіанту логістичної операції

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 11. Визначення трудомісткості підготовка до вивантаження холодильників

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 12. Визначення трудомісткості штабелювання холодильників

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 13. Визначити трудомісткості підготовки до продажу костюмів

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 14. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку чобіт

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 15. Визначення трудомісткості консультації покупця при покупці телевізора

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 16. Визначення трудомісткості попередньої прийомної цукерок

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 17. Визначення трудомісткості підготовки до вивантаження соку

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 18. Визначення трудомісткості підготовки до продажу цукерок

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 19. Визначення трудомісткості процесу штабелювання соку

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 20. Визначення трудомісткості розрахунку за покупку

 • Логістика - Банько В. Г. - Ситуація 21. Визначення трудомісткості консультації покупця

 • Логістика - Банько В. Г. - 16.2. Самостійна наукова робота студентів

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 17. Тести дисципліни "Логістика" з контролю знань студентів

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.1. Тема: "Предмет, завдання логістики, основні поняття"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.2. Тема: "Система логістичних операцій з товарними і інформаційними потоками"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.3. Тема: "Методологічні основи розробки і вибору раціональних варіантів логістичних процесів в туристському комплексі"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.4. Тема: "Логістика операцій з тарою та упакуванням товарів для туристів"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.5. Тема: "Контейнеризація і пакетизація при русі товарних потоків в логістичних системах"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.6. Тема: "Ефективність використання складів туристського комплексу в логістичних системах"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.7. Тема: "Розвантажувально-навантажувальні роботи та механізми в логістичних операціях туристського комплексу"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.8. Тема: "Ефективність використання автомобільного транспорту в логістичних системах"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.9. Тема: "Витрати, пов'язані з сумарними втратами продукції при перевезенні, перевантажені, зберіганні та реалізації її туристам

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.10. Тема: "Логістичні процеси на товарних складах та визначення трудомісткості логістичних операцій працівниками туристського комплексу

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.11. Тема: "Торговельно-логістичні процеси в магазинах туристського комплексу та визначення трудомісткості операцій"

 • Логістика - Банько В. Г. - 17.12. Тема: "Ефективність використання технологічного устаткування при виконанні логістичних операцій на складах і в магазинах туристського комплексу"

 • Логістика - Банько В. Г. - Розділ 18. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни "Логістика" для студентів заочної форми навчання

 • Логістика - Банько В. Г. - Загальні вказівки

 • Логістика - Банько В. Г. - Методичні вказівки до виконання контрольної роботи