Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ВСТУП

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.4. ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Промислово-фінансова група (ПФГ)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Недержавний пенсійний фонд (НПФ)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Фонд фінансування будівництва (ФФБ)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.5. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Державні гарантії захисту інвестицій

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 2.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТІВ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 2.3. КОН'ЮНКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Види облігацій

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Сертифікати ФОН

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.2. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.3. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.4. ФОНДОВА БІРЖА

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.5. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Оцінка акцій

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Оцінка боргових цінних паперів (облігацій)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 4. РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 4.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 4.2. КРУГООБІГ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 4.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБОРОТНИХ КОШТІВ)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 4.4. СТАНДАРТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 4.5. МЕТОДИ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Метод Інвуда

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Метод Хоскольда

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Метод непрямої капіталізації або дисконтування майбутніх доходів

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Метод кумулятивної побудови

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Метод ринку капіталу

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Метод угод (або метод продажів)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 4.6. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 5. ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 5.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 5.2. ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Технополіс

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 5.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 5.4. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 5.5. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Головні напрямамки діяльності банків

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 5.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 6.1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ЙОГО ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Вимоги до проектних матеріалів

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 6.2. БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 6.3. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 6.4. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Початкові інвестиційні витрати

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Статичні методи оцінки інвестиційних проектів

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 6.5. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Характеристика проектних ризиків

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Визначення (ідентифікація) проектних ризиків

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Аналіз беззбитковості проекту

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Аналіз сценаріїв розвитку проекту

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 7.1. ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 7.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - "Основна" схема

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Схема "розширеного управління"

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Схема "під ключ"

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Структура проектного управління

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 7.3. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 7.4. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Тверді договірні ціни

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Динамічні договірні ціни

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Періодичні договірні ціни

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 7.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 7.6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ МАТЕ РІАЛ ЬНО-ТЕХНІЧНИМИ РЕСУPCАМИ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 7.7. МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 8.2. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Державне (бюджетне) фінансування інвестиційних проектів

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 8.3. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Привілейовані акції

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Прості (звичайні) акції

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 8.4. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 8.5. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 9. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 9.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Транснаціональна корпорація

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 9.3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 9.4. СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Туристичні (рекреаційні) зони

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 9.5. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ З ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Література для вивчення теми