Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ВСТУП

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.4. ОБ'ЄКТИ ТА СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Промислово-фінансова група (ПФГ)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Недержавний пенсійний фонд (НПФ)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Фонд фінансування будівництва (ФФБ)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.5. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 1.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Державні гарантії захисту інвестицій

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 2.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТІВ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 2.3. КОН'ЮНКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Види облігацій

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Сертифікати ФОН

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.2. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.3. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.4. ФОНДОВА БІРЖА

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.5. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Оцінка акцій

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - Оцінка боргових цінних паперів (облігацій)

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - 3.6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 • Інвестиційна діяльність - Майорова Т. В. - ТЕМА 4. РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ