Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Передмова

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Модуль I. Розвиток міжнародних валютних відносин

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 1. Міжнародна валютна система

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 1.1. Сутність, завдання та функції міжнародної валютної системи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 1.2. Основні елементи міжнародної валютної системи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Світовий грошовий товар

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Міжнародна ліквідність

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Валютний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Валютні ринки

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Міжнародні валютно-фінансові організації

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Міждержавні домовленості

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 2. Еволюція міжнародної валютної системи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 2.1. Система золотого стандарту

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 2.2. Бреттон-Вудська валютна система

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 2.3. Ямайська валютна система

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Переваги та недоліки Ямайської валютної системи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 3. Європейська валютна система

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 3.1. Етапи створення Європейської валютної системи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 3.2. Механізм роботи Європейської валютної системи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 3.3. Впровадження єдиної європейської валюти - євро

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 3.4. Переваги та недоліки євро

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Переваги введення євро

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Недоліки введення євро

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Модуль ІІ. Валютні курси та валютні операції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 4. Платіжний баланс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.1. Поняття та економічна роль платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.2. Структура платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.2.1. Рахунок поточних операцій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.2.2. Рахунок операцій із капіталом і фінансовими інструментами

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.2.3. Зміна офіційних резервів іноземної валюти

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.3. Макроекономічна роль платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.3.1. Роль балансу поточних операцій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.3.2. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.4. Фактори, які впливають на платіжний баланс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.5. Основні тенденції в динаміці показників платіжного балансу України

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Поточний рахунок

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Товари

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Послуги

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Доходи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Трансферти

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Фінансовий рахунок

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Прямі іноземні інвестиції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Кредити та облігації

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Інший капітал

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Резервні активи

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 4.6. Можливі шляхи врегулювання платіжного балансу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 5. Валютний ринок

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 5.1. Міжнародний валютний ринок і основні світові валюти

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 5.2. Учасники валютного ринку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 5.3. Функції валютного ринку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 5.4. Види валютних ринків

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 5.5. Попит, пропозиція на валютному ринку і рівноважний обмінний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 6. Валютні курси

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 6.1. Номінальний валютний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 6.2. Ефективний (багатосторонній) номінальний обмінний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Традиційна (двостороння) концепція ефективних валютних курсів

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Багатостороння концепція ефективних валютних курсів

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 6.3. Реальний валютний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 6.4. Ефективний (багатосторонній) реальний обмінний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 6.5. Паритет купівельної спроможності

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Відхилення від паритету купівельної спроможності

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Недоліки ПКС і проблеми, що виникають під час його використання

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 6.6. Очікувані зміни валютного курсу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Довгострокові чинники, що визначають номінальний валютний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Короткострокові чинники, що визначають номінальний валютний курс

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 7. Валютні операції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.1. Поняття валютного ринку спот. Валютні спот-операції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Курси обміну валют за нульової вартості угоди

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Обмін за ненульової ціни угоди

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.2. Форвардні валютні операції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Методика розрахунку форвардного курсу (метод swap - ставок)

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.3. Своп-операції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.4. Поняття ф'ючерсного валютного контракту

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.5. Загальна характеристика опціонних контрактів

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.6. Валютний арбітраж

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.7. Хеджування

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.8. Операції із золотовалютним резервом Національного банку України

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.8.1. Депозитні операції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.8.2. Конверсійні операції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.8.3. Операції із золотом

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 7.8.4. Операції з цінними паперами

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Модуль ІІІ. Системи регулювання валютно-кредитних відносин. Міжнародні фінансові організації. Співпраця України з МФО

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 8. Національні системи регулювання валютно-кредитних відносин

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 8.1. Сутність валютного регулювання. Валютна політика

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Конвертованість валюти

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Система курсоутворення

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Накопичення золотовалютного резерву

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Вплив обмінного курсу на економіку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 8.2. Золотовалютні резерви Національного банку України

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 8.3. Валютні обмеження

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 9. Сучасні міжнародні фінансово-кредитні відносини

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 9.1. Основні види та риси руху капіталу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 9.2. Економічні наслідки міжнародного руху капіталу

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 9.3. Сутність і функції кредиту

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 9.4. Форми міжнародного кредиту

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 9.5. Прямі іноземні інвестиції

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 9.6. Україна на ринку міжнародних інвестицій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 10. Міжнародні фінансові організації

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 10.1. Передумови та причини виникнення міжнародних фінансових організацій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 10.2. Класифікація міжнародних фінансових організацій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 10.3. Цілі та функції міжнародних фінансових організацій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 10.4. Основні форми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 11. Глобальні міжнародні фінансові організації

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 11.1. Банк міжнародних розрахунків

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 11.2. Міжнародний валютний фонд

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 11.3. Міжнародний банк реконструкції та розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 11.4. Міжнародна асоціація розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 11.5. Міжнародна фінансова корпорація

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 11.6. Багатостороння агенція гарантування інвестицій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 11.7. Міжнародний центр урегулювання інвестиційних спорів

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Тема 12. Регіональні міжнародні фінансові організації

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.1. Причини виникнення регіональних міжнародних фінансових організацій

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Підписний капітал регіональних МФО

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Політика запозичення регіональних МФО

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Облігаційні позики регіональних МФО

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Інвестиційна діяльність як джерело формування ресурсів банку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Фонди в довірчому управлінні

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.2. Європейський банк реконструкції та розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.3. Чорноморський банк торгівлі та розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.4. Міжамериканський банк розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.5. Міжамериканська інвестиційна корпорація

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.6. Карибський банк розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.7. Азійський банк розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.8. Ісламський банк розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - 12.9. Африканський банк розвитку

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини - Патика Н. І. - Список використаної літератури