Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - ПЕРЕДМОВА

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Частина І. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Розділ 1. Змістові модулі

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 1. Місце вікової психологи в системі наукового знання

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 1. Вікова психологія як галузь психологічної науки

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 2. Принципи вікової психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 3. Завдання вікової психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 4. Місце вікової психології в системі наук

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 5. Класифікаційні системи методів

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 2. Витоки вікової психологи як науки

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 1. Генетичні ідеї в психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 2. Виникнення дитячої психології (Ж.-Ж. Руссо). Експериментальні дослідження дитячої психіки (К. Бюлер, В. Зеньковський, М. Ланге, Е. Мейман, В. Штерн та ін.)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 3. Основні історико-теоретичні концепції у віковій психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Біогенетична концепція (біологічна, біологізаторська)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Соціогенетична концепція (соціальна, соціологізаторська)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Теорія конвергенції двох чинників розвитку (В. Штерн, 1871-1938) та структурна психологія (К. Коффка, 1886-1941)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Деякі інші спроби експериментального вивчення вікового розвитку

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 4. Культурно-історична теорія вищих психічних функцій (Л. С. Виготський)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 5. Основні напрямки і етапи розвитку сучасної вікової психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Теорія поетапного формування розумових дій (П. Л. Гальперін, 1902-1988)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Теорія ігрової діяльності (Д. Ельконін, 1904-1984; А. Усова, 1911-1986)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Епігенетична теорія Е. Еріксона (1902 - 1994)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Основні етапи розвитку вітчизняної психології (ХХ-ХХІ ст.)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 3. Закономірності психічного розвитку в онтогенезі

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 1. Генотипна і середовищна зумовленість розвитку. Ознаки психічного розвитку

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 2. Чинники розвитку. Принцип психічного розвитку в діяльності

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - 3. Проблема дитинства у віковій психології. Онтогенез і життєвий шлях людини. Поняття віку як центральна категорія вікової психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Взаємозв'язок психічного розвитку і навчання

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Модуль 2. Психічний розвиток у дошкільному віці

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 1. Психічний розвиток від дня народження до трьох років

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Анатомо-фізіологічні особливості немовляти

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Структура періоду немовляти

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 2. Психічний розвиток у період 3-6 (7) років

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Егоцентричне мовлення і мислення

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Модуль 3. Психологія дітей шкільного віку

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 1. Становлення особистості в молодшому шкільному віці

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Динаміка анатомо-фізіологічної перебудови організму

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 2. Особливості психічного розвитку учнів середнього шкільного віку

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Анатомо-фізіологічні особливості

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Соціальна ситуація розвитку

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Провідні новоутворення

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 3. Психологія старшокласників

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Провідна діяльність - навчання як вид професійної діяльності

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Структура кризи 17 років (дівчата)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Структура кризи 17 років (юнаки)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Частина II. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Розділ 2. Змістові модулі

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Модуль 1. Педагогічна психологія як наука і навчальний предмет

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 1. Місце педагогічної психологи в системі наукового знанім

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 2. Короткий історичний нарис виникнення і становлення педагогічної психологи

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Модуль 2. Навчання і виховання як феномени педагогічної психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 1. Закономірності навчального процесу

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 2. Психологія учіння

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Етапи формування розумових дій (за П. Я. Гальперіним)

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 3. Закономірності виховного впливу

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Модуль 3. Суб'єкт педагогічної діяльності як феномен педагогічної психології

 • Вікова і педагогічна психологія - Поліщук В. М. - Лекція 1. Психологія особистості вчителя і закономірності педагогічної діяльності