Страхові послуги - Яворська Т. В

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Передмова

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ "СТРАХОВІ ПОСЛУГИ"

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.1. Страхування, страхова діяльність, страхові послуги: сутність та визначення. Що вивчає дисципліна "Страхові послуги"

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.2. Види страхування та його класифікації

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.3. Принципи страхування і страхова термінологія

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.4. Особливості методології дослідження страхових послуг. Роль та значення дисципліни "Страхові послуги" для підготовки нового покоління фахівців з фінансово-банківського бізнесу

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОПОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.1. Сутність та характерні ознаки ринку страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.2. Страхові посередники на ринку страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.3. Нетрадиційні канали реалізації страхових послуг та їх характеристика

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.4. Роль та значення реклами на ринку страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 3. АНАТОМІЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.1. Сутність та порядок укладання договору страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.2. Права й обов'язки суб'єктів страхових відносин

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.3. Відмова у страхових виплатах. Припинення дії договору страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.4. Дія договору страхування у країнах Європейського співтовариства

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Заява про страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Набуття чинності договором страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Істотні умови у договорі страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Розгляд скарг між страховиками і страхувальниками

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 4. СТРАХОВІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 4.1. Особливості розвитку страхових послуг щодо захисту життя в Україні

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 4.2. Умови договору страхування життя

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 4.3. Види страхових послуг щодо захисту життя

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 4.4. Страхові послуги щодо довічної пенсії

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 5. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У РАЗІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 5.1. Нещасні випадки та їх класифікація

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 5.2. Сутність та особливості страхових послуг громадянам у разі нещасних випадків

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 5.3. Добровільні страхові послуги громадянам у разі нещасних випадків

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 5.4. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 6. СТРАХОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 6.1. Стан і тенденції розвитку обов'язкових страхових медичних послуг в Україні

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 6.2. Добровільні страхові медичні послуги

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 6.3. Особливості страхових медичних послуг для туристів

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 6.4. Форми страхових медичних послуг для туристів

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 7. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У МАЙНОВОМУ СЕКТОРІ ДОМОГОСПОДАРСТВА

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 7.1. Страхові послуги щодо захисту майна

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 7.2. Страхові послуги щодо захисту майна громадян і його ознаки

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 7.3. Страхові послуги щодо захисту будівель фізичних осіб

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 7.4. Страхові послуги щодо захисту домашнього майна громадян

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 8. СТРАХОВІ АВТОТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 8.1. Суть та види страхових послуг у автотранспорті

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 8.2. Основні умови укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 8.3. Порядок здійснення страхового відшкодування за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 8.4. Міжнародна система страхових автомобільних послуг "Зелена картка"

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - ТЕМА 9. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 9.1. Страхові послуги у майновому секторі підприємства

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 9.2. Страхування фінансових ризиків: законні механізми та тіньові схеми

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 9.3. Основні засади договору страхування фінансових ризиків підприємства

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 9.4. Умови страхування відповідальності роботодавця та виробника

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 10. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ У БАНКІВНИЦТВІ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 10.1. Сутність та форми страхових послуг на кредитному ринку

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 10.2. Механізми надання страхових послуг у разі неповернення кредиту

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 10.3. Страхові послуги на ринку іпотечного кредитування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 10.4. Страхові комплексні послуги у банківництві: стан та проблеми

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 11. АКТУАЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ ВИДИ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ СПЕЦИФІКА

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 11.1. Страхові послуги в аграрному секторі

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 11.2. Страхові послуги в авіації: суть та умови

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 11.3. Страхові морські послуги: об'єкти та види

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 11.4. Страхові послуги при проведенні будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 12. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕХАНІЗМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 12.1. Організаційні основи надання страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 12.2. Особливості та механізми оподаткування страхової діяльності (із досвіду розвинутих країн світу)

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 12.3. Страхові накопичувальні послуги: різноманіття видів і процедур

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 12.4. Вектори і перспективи розвитку страхових послуг в умовах глобалізації

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - ДОДАТКИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 1. Структура іноземних інвестицій в український страховий ринок

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 2. Перша десятка компаній зі страхування життя

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток З. Структура страхових резервів life-компаній

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 4. Страхові медичні послуги в цифрах

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 5. Страхові компанії - лідери ринку

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 6. Страхові компанії, які зменшили обсяги страхування фінансових ризиків

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 7. Рівень виплат страховими компаніями в країнах СНД і Балтії

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 8. Компанії - лідери на класичному ринку страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 9. Страхові компанії - лідери за обсягами валових страхових премій

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Додаток 10. Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року