Страхові послуги - Яворська Т. В

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Передмова

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 1 ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ "СТРАХОВІ ПОСЛУГИ"

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.1. Страхування, страхова діяльність, страхові послуги: сутність та визначення. Що вивчає дисципліна "Страхові послуги"

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.2. Види страхування та його класифікації

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.3. Принципи страхування і страхова термінологія

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 1.4. Особливості методології дослідження страхових послуг. Роль та значення дисципліни "Страхові послуги" для підготовки нового покоління фахівців з фінансово-банківського бізнесу

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОПОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.1. Сутність та характерні ознаки ринку страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.2. Страхові посередники на ринку страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.3. Нетрадиційні канали реалізації страхових послуг та їх характеристика

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 2.4. Роль та значення реклами на ринку страхових послуг

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 3. АНАТОМІЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.1. Сутність та порядок укладання договору страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.2. Права й обов'язки суб'єктів страхових відносин

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.3. Відмова у страхових виплатах. Припинення дії договору страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 3.4. Дія договору страхування у країнах Європейського співтовариства

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Заява про страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Набуття чинності договором страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Істотні умови у договорі страхування

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Розгляд скарг між страховиками і страхувальниками

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - Тема 4. СТРАХОВІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 • Страхові послуги - Яворська Т. В. - 4.1. Особливості розвитку страхових послуг щодо захисту життя в Україні