Екологія - Потіш Л. А

 • Екологія - Потіш Л. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 1 ЕКОЛОГІЯ ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.1. Визначення, предмет і завдання екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - Предмет екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.2. Коротка історія становлення екології як науки

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.3. Рівні організації живої матерії. Галузі та підрозділи екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - Організм

 • Екологія - Потіш Л. А. - Популяція

 • Екологія - Потіш Л. А. - Угруповання

 • Екологія - Потіш Л. А. - Біогеоценоз, екосистема

 • Екологія - Потіш Л. А. - Біосфера

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.4. Закони, категорії та методи екології

 • Екологія - Потіш Л. А. - 1.5. Екологія - теоретична база заходів з охорони природи

 • Екологія - Потіш Л. А. - Розділ 2 АУТЕКОЛОГІЯ (ФАКТОРІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ)

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.1. Поняття середовища існування. Водне, грунтове, повітряне середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - Водне середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - Грунтове середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - Повітряне середовище

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.2. Екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми

 • Екологія - Потіш Л. А. - Енергія сонця

 • Екологія - Потіш Л. А. - Температура

 • Екологія - Потіш Л. А. - Вологість

 • Екологія - Потіш Л. А. - Газовий склад атмосфери і тиск

 • Екологія - Потіш Л. А. - Едафічні (грунтові) фактори

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.3. Лімітуючі фактори. "Закон мінімуму" Лібіха

 • Екологія - Потіш Л. А. - 2.4. Взаємодія екологічних факторів. "Закон толерантності" Шелфорда