Платіжні системи - Вовчак О. Д

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Зміст тем дисципліни

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 1. СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 1.1. Основні визначення та правова основа діяльності платіжних систем

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 1.2. Основні елементи платіжних систем

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 1.3. Основні вимоги до платіжних систем

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Ефективність

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Оперативність

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Економічність

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Надійність

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Безпека

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Зручність

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Потреби оптимізації

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 1.4. Учасники платіжних систем та їх функції

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Користувачі платіжних послуг, що не є банками

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Банківські установи

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Центральний банк

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Спеціалізовані посередники

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 2. ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 2.1. Класифікація платіжних систем

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 2.2. Види платіжних інструментів та їх загальна характеристика

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 2.3. Організація розрахунків

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 2.4. Ризики в платіжних системах

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Системний ризик

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Правовий ризик

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Операційний ризик

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Ризики в системі чистих розрахунків

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Ризики у системах валових розрахунків

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 3.1. Схема проходження інформації електронною платіжною системою

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 3.2. Засоби обробки даних

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 3.3. Засоби телекомунікації

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 3.4. Обладнання системи масових платежів

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 3.5. Організація експлуатації електронних платіжних систем

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 4. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 4.1. Основні поняття та етапи створення системи захисту

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 4.2. Відповідальність суб'єктів переказу за забезпечення захисту інформації та принципи реалізації політики безпеки

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 4.3. Криптографічний захист інформації та заходи захисту інформаційної безпеки

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 5. СПЕЦИФІКА ДІЇ ЗАРУБІЖНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 5.1. Загальні відомості про зарубіжні платіжні системи

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 5.2. Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій СВІФТ (SWIFT)

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 5.3. Електронна комерція з використанням засобів Інтернету

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 6. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 6.1. Методологія розробки платіжних систем

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Визначення потреб, формулювання цілей та специфікацій проекту

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Створення платіжної системи

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Досягнення практичного результату

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 6.2. Суть та правові основи системи електронних платежів

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 6.3. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 7. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ, ЗАСНОВАНИХ НА ВИКОРИСТАННІ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 7.1. Класифікація платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 7.2. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП): нормативна база та загальна характеристика

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 7.3. УкрКарт - міжбанківська платіжна система національно масштабу

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Карткові продукти

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Зарплатні проекти

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Комунальні платежі

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - SMS-сервіс

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Питання для самостійного вивчення

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Тема 8. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 8.1. Аналіз роботи системи електронних платежів НБУ, Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) та шляхи їх удосконалення

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - 8.2. Аналіз роботи систем дистанційного обслуговування

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Електронний банкінг

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Телефонний банкінг

 • Платіжні системи - Вовчак О. Д. - Інтернет-банкінг