Екологічне управління - Шевчук В. Я

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - КОНЦЕПЦІЯ ПІДРУЧНИКА

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ВСТУП

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 1. ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ "ПРИРОДА-СУСПІЛЬСТВО"

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.1 Загальні поняття і властивості складних систем

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.2 Історія розвитку системи "природа-суспільство"

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.3 Закони гармонізації системи "природа-суспільство"

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.4 Проблеми системної гармонізації

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.5 Ноосферні принципи вирішення проблем гармонізації

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.6 Регламентуючі принципи вирішення проблем гармонізації

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.7 Сучасні вимоги до екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.8 Базові основи екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.9 Класифікація систем і механізмів екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Механізм біотичного регулювання навколишнього природного середовища

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Механізм еколого-господарського балансу територій

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Кадастровий механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Законодавчий і нормативно-правовий механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Система економічних важелів і стимулів

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Система обов'язкової відповідальності

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Адміністративний механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Інформаційно-контрольний механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Науково-освітній механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Громадський механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.10 Екологічна політика, програми, стратегічні плани дій

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.11 Міжнародні організаційні і правові механізми

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Консультативний орган високого рівня

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Органи, програми, організації системи ООН

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.1 Загальні поняття і положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.2 Структура теоретико-методологічних основ екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.3 Методологія системно-екологічного підходу

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ СИСТЕМНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.4 Науково-теоретичні основи системного екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологізація систем життєдіяльності

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Наукові основи системної організації екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - НОРМАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Система нормативної регламентації екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Європейська регламентація екологічної політики

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Стандартні вимоги до систем екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Методологія екологічних правовідносин

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Нормативна методологія прийняття рішень

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Стандартна модель екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Зобов'язання і політика

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо первинного екологічного аналізу

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо екологічної політики

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Планування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо екологічних цілей та завдань

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Впровадження і функціонування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо відповідальності

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо обміну інформацією та звітування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо управління діяльністю

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Вимірювання і оцінювання

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Аналіз і вдосконалення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ФУНКЦІОНАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Інноваційна діяльність

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Розглянемо сучасні тенденції розвитку інноваційного менеджменту

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Стратегічне планування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Інформація в екологічному управлінні

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Механізми і цілі екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Розглянемо висновки для менеджера підприємства

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Методологія ефективного прийняття рішень

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - МЕНЕДЖЕРСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Основи культурного екоменеджменту

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Основи діяльності керівника в системі екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Основи екологічної підготовки управлінського персоналу

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 3.1 Загальні положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 3.2.Функції та ієрархія державної системи екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 3.3.Органи загального державного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 3.4 Органи спеціального державного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 3.5 Спеціальні функції державного екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічне Управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічне ліцензування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічна експертиза

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічна сертифікація

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Оцінка впливу на навколишнє середовище

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічний моніторинг

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічна паспортизація

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 4.1 Загальні положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 4.2.Сутність і особливості корпоративного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 4.3 Механізми корпоративного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 4.4 Передумови і вигоди від впровадження системи корпоративного екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 4.5.Призначення і основні принципи створення системи корпоративного екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ПОПЕРЕДНІЙ КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - СИСТЕМНІ ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ДОКУМЕНТАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ І ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОЛОГІЧНОСТІ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛІВ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 4.6 Спеціальні функції системи корпоративного екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОЛОГІЧНОСТІ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Інвентаризаційний аналіз життєвого циклу

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Оцінка потенційних впливів на навколишнє середовище

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Інтерпретація результатів

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Вибір і розробка критеріїв екологічної чистоти продукції

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Вибір функціональних характеристик продукції

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Проведення змін критеріїв екологічної чистоти

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Контроль відповідності продукції вимогам екологічної чистоти

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Захист знака

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Декларація і маркування екологічної чистоти продукції

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - АУДИТ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 4.7 Механізми ефективного функціонування системи корпоративного екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - КОРПОРАТИВНА ПРОГРАМА ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ (ОЗДОРОВЛЕННЯ) ВИРОБНИЦТВА

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ, ІНЖИНІРИНГ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛІЗИНГ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 5. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 5.1 Загальні положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 5.2 Екологічні аспекти і функції місцевого самоврядування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 5.3 Адміністративні системи місцевого екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 5.4 Місцева екологічна політика, програми

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 5.5 . Місцеві програми екологічного аудиту

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 5.6. Міжнародні аспекти збалансованого розвитку населених пунктів і вдосконалення комплексного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Сприяння створенню комплексної інфраструктури охорони навколишнього середовища

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Вдосконалення управління населеними пунктами

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 6. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 6.1. Загальні положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 6.2. Форми участі громадськості

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 6.3. Законодавчі засади громадського екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 6.4 Функції громадського екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 6.5. Посилення ролі неурядових організацій

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 6.6. Міжнародні аспекти зміцнення потенціалу місцевих громад

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 6.7. Роль громадських організацій у формуванні нового ставлення суспільства до природи

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 7 СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ГАРМОНІЗАЦІЇ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 7.1 Загальні положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 7.2 Система басейнового управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Басейнова політика європейської економічної спільноти

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Функції системи басейнового управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Законодавчі підстави для впровадження системи басейнового управління в Україні

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Басейнова модель гармонізації і розвитку (міжнародний досвід співпраці)

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 7.3 Система управління формуванням національної екологічної мережі

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Програма формування національної екологічної мережі

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Структурні елементи національної екологічної мережі

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Організаційна інфраструктура національної економічної мережі

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 7.4 Система управління екологічною безпекою

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Основні принципи управління екологічною безпекою в контексті збалансованого розвитку

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Законодавчі основи і функції забезпечення екологічної безпеки

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Міжнародні пріоритети екологічно безпечного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічно безпечне управління використанням токсичних хімічних речовин

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічно безпечне використання біотехнологій у природоохоронній діяльності (цільове управління)

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічно безпечне вилучення небезпечних відходів (цільове управління)

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічно безпечне вилучення твердих відходів і очищення стічних вод (цільове управління)

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Безпечне та екологічно обгрунтоване вилучення радіоактивних відходів (цільове управління)

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Розширення діяльності, пов'язаної з відходами

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 8. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.1 Загальні положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.2 Специфіка інформаційних систем екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.3 Екологічне законодавство як системоутворювальна база даних

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.4 Інформація для прийняття рішень у контексті збалансованого розвитку

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.5 Кадастрова інформаційна система

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.6 Екологічний моніторинг

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.7 Екологічне картографування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Топографічні карти

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Тематичні карти

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологічні карти

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.8 Географічні інформаційні системи

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 8.9 Регіональні інформаційні системи

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Загальні терміни та визначення