Екологічне управління - Шевчук В. Я

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - КОНЦЕПЦІЯ ПІДРУЧНИКА

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ВСТУП

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 1. ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ГАРМОНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ "ПРИРОДА-СУСПІЛЬСТВО"

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.1 Загальні поняття і властивості складних систем

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.2 Історія розвитку системи "природа-суспільство"

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.3 Закони гармонізації системи "природа-суспільство"

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.4 Проблеми системної гармонізації

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.5 Ноосферні принципи вирішення проблем гармонізації

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.6 Регламентуючі принципи вирішення проблем гармонізації

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.7 Сучасні вимоги до екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.8 Базові основи екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.9 Класифікація систем і механізмів екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Механізм біотичного регулювання навколишнього природного середовища

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Механізм еколого-господарського балансу територій

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Кадастровий механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Законодавчий і нормативно-правовий механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Система економічних важелів і стимулів

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Система обов'язкової відповідальності

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Адміністративний механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Інформаційно-контрольний механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Науково-освітній механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Громадський механізм

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.10 Екологічна політика, програми, стратегічні плани дій

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 1.11 Міжнародні організаційні і правові механізми

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Консультативний орган високого рівня

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Органи, програми, організації системи ООН

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Глава 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.1 Загальні поняття і положення

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.2 Структура теоретико-методологічних основ екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.3 Методологія системно-екологічного підходу

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ФОРМУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ СИСТЕМНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - 2.4 Науково-теоретичні основи системного екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Екологізація систем життєдіяльності

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Наукові основи системної організації екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - НОРМАТИВНА МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Система нормативної регламентації екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Європейська регламентація екологічної політики

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Стандартні вимоги до систем екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Методологія екологічних правовідносин

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Нормативна методологія прийняття рішень

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Стандартна модель екологічного управління

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Зобов'язання і політика

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо первинного екологічного аналізу

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо екологічної політики

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Планування

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Практичні рекомендації щодо екологічних цілей та завдань

 • Екологічне управління - Шевчук В. Я. - Впровадження і функціонування