Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 1.історія становлення і сутність центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.1. Передумови виникнення центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.2. Типологія центральних банків в епоху золотого стандарту

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.3. Центральні банки і монетарна політика в кейнсіанському аспекті

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.4. Етатичний тип Центрального банку

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.5. Сутність Центрального банку з позицій монетаризму

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.6. Вплив глобалізаційних процесів на формування сучасного історичного типу Центрального банку

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 2.статус та функції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.2.2. Принцип незалежності центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.2.3. Функції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 1.історія становлення нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.1. Причини і значення створення НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 2. правові основи діяльності нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.1. Правовий статут НБУ та його еволюція

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.2. Взаємозв'язок операцій і функцій НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.4. Управління НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.5. Кадрове забезпечення діяльності НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 3.фінансові основи діяльності нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.1. Характеристика балансу НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.2. Доходи і витрати НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси