Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ПЕРЕДМОВА

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1.Сутність, типи, функції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 1.історія становлення і сутність центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.1. Передумови виникнення центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.2. Типологія центральних банків в епоху золотого стандарту

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.3. Центральні банки і монетарна політика в кейнсіанському аспекті

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.4. Етатичний тип Центрального банку

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.5. Сутність Центрального банку з позицій монетаризму

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.1.6. Вплив глобалізаційних процесів на формування сучасного історичного типу Центрального банку

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 2.статус та функції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.2.1. Статус і форми організації центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.2.2. Принцип незалежності центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 1.2.3. Функції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 1.історія становлення нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.1. Причини і значення створення НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.2. Роль НБУ в організації купоно-карбованцевої грошової системи

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.3. Проведення НБУ грошової реформи 1996 р

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.1.4. Основні етапі формування грошово-кредитної політики НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 2. правові основи діяльності нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.1. Правовий статут НБУ та його еволюція

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.2. Взаємозв'язок операцій і функцій НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.3. Регіональна і функціональна побудова НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.4. Управління НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.2.5. Кадрове забезпечення діяльності НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 3.фінансові основи діяльності нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.1. Характеристика балансу НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.2. Доходи і витрати НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.3. Організація бюджетного процесу, принципи та суб'єкти кошторисної діяльності

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 2.3.4. Внутрішній контроль і аудит в системі НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Операції центральних банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Тема 3. емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 3.1. Механізм емісійно-касового регулювання грошової маси

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 3.2. Організація процесу виробництва банкнот і монет у системі НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 3.3. Організація касової роботи в установах НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 3.4. Ознаки платіжності грошових білетів та розмінних монет Національного банку України

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 3.5. Порядок емісії готівки установами НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 3.6. Безготівкова емісія НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 4.1. Причини і значення рефінансування комерційних банків центральними

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 4.2. Загальні вимоги НБУ до банків і забезпечення у разі здійснення рефінансування

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 4.3. Порядок надання окремих кредитів овернайт

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 4.4. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 4.5. Принципи і порядок проведення операцій peno

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 4.6. Порядок надання стабілізаційного кредиту

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 5.1. Значення організації центральним банком платіжно-розрахункових відносин, моделі платіжних систем

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 5.2. Правове регулювання платіжної системи та переказу коштів в Україні

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 5.3. Організація функціонування системи електронних платежів

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 5.4. Регулювання участі комерційних банків України у міжнародних платіжних системах

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 5.5. Національна системи масових електронних платежів населення

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 5.6. Регулювання діяльності внутрідержавних небанківських платіжних систем

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Тема 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 6.1. Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 6.2. Створення і державна реєстрація банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 6.3. Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банківських операцій

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 6.4. Здійснення банками функцій фінансового моніторингу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 6.5. Основні вимоги FATF і організація боротьби з легалізацією "брудних грошей" у банківському секторі економіки

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 6.6. Система страхування вкладів в Україні

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - TEMA 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.1. Сутність, принципи, завдання банківського нагляду

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.2. Організація дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків України

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.3. Організація та планування інспектування діяльності банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.5. Взаємодія між інспекторами з банківського нагляду НБУ та зовнішніми аудиторами банків

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 7.6. Заходи впливу, які застосовуються до банків за порушення банківського законодавства

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Тема 8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ЯК БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 8.1. Правове регулювання функцій НБУ як фінансового агента уряду

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 8.2. Обслуговування внутрішнього боргу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 8.3. Обслуговування зовнішнього боргу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 8.4. Платіжна система виконання бюджетів

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Монетарна політика Центрального банку

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Тема 9. грошово-кредитна політика

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 1.концептуальні підходи до формування грошово-кредитної політики

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 9.1.1. Сутність і цілі грошово-кредитної політики

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 9.1.2. Види грошово-кредитних стратегій

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 9.1.3. Організація розробки грошово-кредитної політики в Україні

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 9.1.4. Ефективність та основні напрями грошово-кредитної політики України

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 2.формування попиту та пропозиції грошей, їх взаємодія

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 9.2.1. Пропозиція грошей і фактори, які впливають на її рівень

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 9.2.2. Попит на гроші і фактори, які впливають на його рівень

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 9.2.3. Інфляція як результат взаємодії функцій попиту та пропозиції грошей

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Тема 10. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 1.загальна характеристика інструментів грошово-кредитної політики

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.1.1. Поняття інструментів грошово-кредитної політики, їх класифікація

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.1.2. Регулювання офіційної облікової ставки

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.1.3. Мінімальні резервні вимоги і особливості їх застосування у світовій практиці

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.1.4. Розвиток операцій на відкритому ринку

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.1.5. Інструменти адміністративного характеру

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Лекція 2.інструменти грошово-кредитної політики нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.2.1. Процентна політика НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.2.2. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.2.3. Операції з депозитним сертифікатом нбу

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 10.2.4. Операції з державними цінними паперами (ДЦП)

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - TEMA 11. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 11.1. Сутність і значення валютної політики

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 11.2. Валютне регулювання і валютний контроль НБУ

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 11.3. Валютне курсоутворення

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 11.4. Статистика платіжного балансу, його прогнозування та аналіз

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - 11.5. Офіційні валютні резерви і методи управління ними

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - ЛІТЕРАТУРА

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Нормативно - правові акти

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Підручники і навчальні посібники

 • Центральний банк і грошово-кредитна політика - Косова Т. Д. - Статті у періодичних виданнях