Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Передмова

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.1. Предмет та сутність промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.2. Функції промислового маркетингу. Маркетингове середовище

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.3. Організація маркетингової діяльності

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.4. Концепції промислового маркетингу та тенденції його розвитку

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 2. Стратегії промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 2.1. Поняття та формування стратегії промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 2.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 3.1. Класифікація та характеристика промислових ринків

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 3.2. Характеристика товарів промислового призначення (ТПП)

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 3.3. Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 4.1. Цілі, завдання та види планування

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 4.2. Сутність маркетингового планування

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 4.3.Структура бізнес - плану

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 5.1. Роль, структура і зміст маркетингових досліджень

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 5.2. Об'єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 5.3. Види маркетингової інформації

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 6. Конкуренція на промислових ринках

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 6.1. Сутність, функції, методи та види конкуренції

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 6.2. Фактори галузевої конкуренції

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 6.3. Конкурентні стратегії та переваги

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 6.4. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 7. Кон'юнктура ринку промислової продукції

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 7.1. Поняття ринкової кон'юнктури та її показники

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 7.2. Прогноз товарного ринку. Методи прогнозування збуту

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 7.3. Ризик та його критерії

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 8.1. Сегментування ринку ТПП. Принципи сегментування

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 8.2. Макро - та мікросегментування ринку

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 8.3. Визначення цільового ринку та позиціонування товару

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 8.4. Особливості попиту на промисловому підприємстві

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 8.5. Фактори впливу на попит організацій-споживачів. Мотиви попиту

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 8.6. Дослідження попиту та визначення місткості ринку

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 9.1. Закупівельна діяльність. Вимоги та функції

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 9.2. Процес закупівлі промислових товарів

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції на промислових підприємствах

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 10.1. Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 10.2. Конкурентоспроможність товару і методи її визначення

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 10.3. Життєвий цикл товару

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 10.4. Управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці промислового підприємства

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 10.5. Промисловий бренд

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 11. Цінова політика

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 11.1. Суть, фактори та етапи ціноутворення

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 11.2. Стратегії ціноутворення

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 11.3. Методи ціноутворення

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 12. Управління розподілом і збутом готової продукції

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 12.1. Мета політики розподілу, завдання та характеристика збуту продукції

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 12.2. Планування збуту

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 12.3. Канали розподілу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 12.4. Значення посередницької діяльності на сучасному етапі

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 13. Планування і регулювання збутових запасів

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 13.1. Запаси. Мотиви створення матеріальних запасів

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 13.2. Види матеріальних запасів

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 13.3. Нормування збутових запасів на підприємстві

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 13.4. Система управління запасами

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 13.5. Аналіз АВС-ХУZ в управлінні матеріальними запасами

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 14. Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 14.1. Характеристика складових маркетингової комунікації

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 14.2. Internet - технології у промисловому маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності