Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Передмова

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.1. Предмет та сутність промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.2. Функції промислового маркетингу. Маркетингове середовище

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.3. Організація маркетингової діяльності

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 1.4. Концепції промислового маркетингу та тенденції його розвитку

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 2. Стратегії промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 2.1. Поняття та формування стратегії промислового маркетингу

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 2.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 3.1. Класифікація та характеристика промислових ринків

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 3.2. Характеристика товарів промислового призначення (ТПП)

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 3.3. Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 4.1. Цілі, завдання та види планування

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 4.2. Сутність маркетингового планування

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 4.3.Структура бізнес - плану

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - Розділ 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 5.1. Роль, структура і зміст маркетингових досліджень

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 5.2. Об'єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень

 • Промисловий маркетинг - Оснач О. Ф. - 5.3. Види маркетингової інформації