Землеробство - Гудзь В. П

 • Землеробство - Гудзь В. П. - ВСТУП

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.1. Фактори життя рослин і закони землеробства

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2. Шляхи регулювання факторів життя сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.1. Родючість грунту, його відтворення й оптимізація умов життя рослин

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.2. Світловий режим

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.3. Водний режим грунту та його регулювання

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.4. Повітряний режим грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.5. Тепловий режим грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.1. Поняття про бур'яни та їх походження

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.2. Шкода від бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.3. Біологічні особливості бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.4. Класифікація бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5. Методи визначення забур'яненості грунту, органічних добрив та посівів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5.1. Визначення потенційної засміченості полів (облік засміченості грунту насінням бур'янів)

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5.2. Визначення засміченості органічних добрив життєздатним насінням бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5.3. Визначення фактичної забур'яненості посівів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6. Інтегрована система захисту від бур'янів. Класифікація заходів захисту від бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.1. Агротехнічні заходи

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.2. Хімічні заходи захисту сільськогосподарських культур від бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.3. Класифікація і характеристика гербіцидів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.4. Способи та строки внесення гербіцидів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.5. Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.6. Охорона навколишнього середовища при застосуванні гербіцидів та їх детоксикація

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1. Наукові основи сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.1. Розвиток наукових основ чергування сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.2. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.3. Вплив сівозміни на вміст органічної речовини в грунті

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.4. Вплив сівозміни на вміст поживних речовин у грунті

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.5. Фізичні причини чергування культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.6. Біологічні причини чергування культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2. Розміщення парів і польових культур у сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.1. Чорний пар у сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.2. Озимі зернові у сівозмінах