Землеробство - Гудзь В. П

 • Землеробство - Гудзь В. П. - ВСТУП

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.1. Фактори життя рослин і закони землеробства

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2. Шляхи регулювання факторів життя сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.1. Родючість грунту, його відтворення й оптимізація умов життя рослин

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.2. Світловий режим

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.3. Водний режим грунту та його регулювання

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.4. Повітряний режим грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 1.2.5. Тепловий режим грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.1. Поняття про бур'яни та їх походження

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.2. Шкода від бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.3. Біологічні особливості бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.4. Класифікація бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5. Методи визначення забур'яненості грунту, органічних добрив та посівів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5.1. Визначення потенційної засміченості полів (облік засміченості грунту насінням бур'янів)

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5.2. Визначення засміченості органічних добрив життєздатним насінням бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.5.3. Визначення фактичної забур'яненості посівів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6. Інтегрована система захисту від бур'янів. Класифікація заходів захисту від бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.1. Агротехнічні заходи

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.2. Хімічні заходи захисту сільськогосподарських культур від бур'янів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.3. Класифікація і характеристика гербіцидів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.4. Способи та строки внесення гербіцидів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.5. Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 2.6.6. Охорона навколишнього середовища при застосуванні гербіцидів та їх детоксикація

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1. Наукові основи сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.1. Розвиток наукових основ чергування сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.2. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.3. Вплив сівозміни на вміст органічної речовини в грунті

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.4. Вплив сівозміни на вміст поживних речовин у грунті

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.5. Фізичні причини чергування культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.1.6. Біологічні причини чергування культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2. Розміщення парів і польових культур у сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.1. Чорний пар у сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.2. Озимі зернові у сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.3. Ярі зернові та круп'яні культури в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.4. Зернобобові культури в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.5. Льон у сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.6. Соняшник у сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.7. Кукурудза в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.8. Цукрові буряки в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.9. Картопля в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.10. Багаторічні трави в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.11. Сорго в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.12. Капустяні культури в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.2.13. Проміжні культури в сівозмінах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3. Класифікація сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.1. Польові сівозміни

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.2. Кормові сівозміни

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.3. Грунтозахисні сівозміни

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Побудова грунтозахисних сівозмін та їх орієнтовні схеми

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.4. Сівозміни на зрошуваних землях

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.5. Сівозміни на осушених землях

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.6. Лучні сівозміни

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.8. Спеціальний сівозміни

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 3.3.9. Проектування, впровадження і освоєння сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Проектування і впровадження сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Освоєння сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.1. Наукові основи механічного обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.1.1. Поняття, значення і завдання обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.1.2. Розвиток та сучасний стан наукових основ обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.1.3. Технологічні (фізико-механічні) властивості грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.1.4. Технологічні операції обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.2. Заходи, способи і системи обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.2.1. Полицевий обробіток грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Способи і техніка проведення оранки

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.2.2. Безполицевий обробіток грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.2.3. Поверхневий обробіток грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.2.4. Спеціальні заходи щодо обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару грунту та способи його поглиблення

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.3.2. Поглиблення орного шару на різних типах грунтів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.4. Мінімалізація обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.5. Системи обробітку грунту під культури польових сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.5.1. Обробіток грунту під ярі зернові, зернобобові і круп'яні культури

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.5.2. Обробіток грунту під просапні культури

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.5.3. Обробіток грунту під озимі культури

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Обробіток грунту в чистому пару

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Обробіток буферних і кулісних парів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Обробіток грунту в зайнятих і сидеральних парах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Обробіток грунту після багаторічних трав

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Обробіток грунту після непарових попередників

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.6. Особливості обробітку грунту на меліорованих землях

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.6.1. Обробіток грунту в умовах зрошення

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.6.2. Обробіток осушених мінеральних грунтів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.6.3. Обробіток грунту в сівозміні на окультурених торфоболотних грунтах

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 4.7. Проблема ущільнення грунтів ходовими системами сільськогосподарських машин

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5. ЗАХИСТ ГРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.1. Суть ерозії та інших форм деструкції грунтів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.2. Фактори розвитку ерозії грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.3. Районування території україни за небезпекою проявлення ерозійних процесів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.4. Оптимальні параметри властивостей грунту, що формують його ерозійно стійку поверхню

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.5. Основні заходи формування ерозійно стійкої поверхні грунтів

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.6. Протиерозійний обробіток грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.6.1. Заходи щодо протиерозійного зяблевого обробітку грунту

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.6.2. Протиерозійні заходи під час передпосівного обробітку грунту і сівби

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.6.3. Протиерозійний обробіток грунту в посівах просапних культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 5.8. Контурно-меліоративна організація землекористування

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 6.1. Вимоги до якості насіння

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 6.2. Зберігання насіння

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 6.3. Підготовка насіння до сівби

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 6.4. Сівба сільськогосподарських культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 6.5. Сівалки й агротехнічні вимоги до їх роботи. Якість сівби

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 7. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 7.1. Поняття про системи землеробства та їх історичний розвиток

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 7.2. Особливості систем землеробства в різних грунтово-кліматичних зонах України

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 7.2.1. Ведення землеробства на Поліссі

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 7.2.2. Ведення землеробства в Лісостепу

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Агрокліматична характеристика

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Система удобрення

 • Землеробство - Гудзь В. П. - 7.2.3. Ведення землеробства в Степу

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Агрокліматична характеристика зони Степу

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Система сівозмін

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Система обробітку грунту на зрошуваних землях

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Система удобрення культур

 • Землеробство - Гудзь В. П. - Список рекомендованої літератури