Менеджмент - Рульєв В. А

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.1. Сутність менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.2. Цілі, задачі та види менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.3. Предмет і методи в менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.4. Особливості управління підприємствами

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 2. Розвиток теорії практики менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 2.1. Історія розвитку менеджменту, що передувала класичній теорії

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 2.2. Наукові школи менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Недоліки наукового управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Недоліки адміністративного управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Недоліки управління з позицій людських відносин

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 2.3. Сучасні тенденції розвитку менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 3. Методологічні основи менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 3.1. Наукові підходи до менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон спеціалізації управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон інтеграції управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон необхідної і достатньої централізації управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон демократизації управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон часу - закон управління часом

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 3.3. Наукові принципи менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 4. Менеджмент як система

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.2. Особливості соціально-економічних систем

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.3. Організаційні структури управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.4. Проектування структур управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 5. Система інформаційного забезпечення менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.1. Поняття та класифікація інформації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.2. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.3. Система інформації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.4. Технологія інформаційної діяльності

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Види інформаційних технологій

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Створення пакетів прикладних програм

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 6. Комунікації у менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 6.1. Процес комунікацій і його роль в менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 6.2. Види і форми комунікацій

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 6.3. Удосконалення комунікацій

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 7. Основи теорії прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 7.1. Теорія прийняття управлінського рішення

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 7.2. Поняття управлінського рішення

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 7.3. Класифікація управлінських рішень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 7.4. Прийняття рішень різними школами управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 8. Методи обгрунтування управлінських рішень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 8.1. Технологія прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 8.2. Методи розробки і обгрунтування рішень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 8.3. Механізм і техніка прийняття управлінських рішень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 8.4. Організація виконання управлінських рішень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 9. Функції менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 9.1. Поняття і значення функцій менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 9.2. Класифікація функцій менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 9.3. Регламентація функцій менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 10. Планування в організації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 10.1. Види планів, стратегічне планування

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 10.2. Місія організації і визначення її цілей

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 10.3. Особливості стратегічного планування

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 10.4. Реалізація стратегічних планів організації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 11. Організація як загальна функція менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 11.1. Організаційні теорії і основні поняття організації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 11.2. Лінійні та штабні повноваження

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 11.3. Принципи побудови структури управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 11.4. Принципи делегування повноважень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 11.5. Причини недостатнього делегування керівниками своїм підлеглим повноважень

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 12. Мотивація у менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 12.1. Поняття і види мотивації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 12.2. Ранні теорії мотивації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 12.3. Сучасні теорії мотивації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія мотивації по А. Маслоу

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія мотивації Д. Мак Клеланда

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія очікування В. Врума

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія справедливості Дж. Адамса

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія мотивації Л. Портера - Е. Лоулера

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія постановки цілей Е. Лока

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія підкріплення В. Скіннера

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Теорія мотивації соціального напряму

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 12.4. Методи мотивації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 13. Контроль у системі менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 13.1. Сутність, принципи і функції управлінського контролю

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 13.2. Види контролю

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 13.3. Головні системи контролю

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 13.4. Процес та етапи контролю

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 13.5. Управління за відхиленнями

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 14. Стратегічний менеджмент

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 14.1. Стратегія та її види

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 14.2. Поняття і суть стратегічного менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 14.3. Процес стратегічного менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 14.4. Стратегічне управління підприємством

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 15.1. Суть операційного менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 15.2. Формування операційної стратегії

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 15.3. Створення виробничих систем

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 15.4. Управління операціями

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 16.1. Поняття влади і відповідальності

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 16.2. Характеристика форм і типів влади

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 16.3. Сутність лідерства і його основні типи

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 16.4. Формування ефективного стилю лідерства

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 17. Управління конфліктами, змінами і стресами

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 17.1. Типи, причини і моделі конфлікту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 17.2. Функції конфліктів і форми їх розв'язування

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 17.3. Управління змінами

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 17.4. Управління стресами

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 18. Ефективність менеджменту організації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 18.1. Ефективність і якість управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 18.2. Чинники, які впливають на ефективність управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 18.3. Критерії та показники ефективності менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Термінологічний словник

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Основна використана література