Менеджмент - Рульєв В. А

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.1. Сутність менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.2. Цілі, задачі та види менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.3. Предмет і методи в менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 1.4. Особливості управління підприємствами

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 2. Розвиток теорії практики менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 2.1. Історія розвитку менеджменту, що передувала класичній теорії

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 2.2. Наукові школи менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Недоліки наукового управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Недоліки адміністративного управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Недоліки управління з позицій людських відносин

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 2.3. Сучасні тенденції розвитку менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 3. Методологічні основи менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 3.1. Наукові підходи до менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон спеціалізації управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон інтеграції управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон необхідної і достатньої централізації управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон демократизації управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Закон часу - закон управління часом

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 3.3. Наукові принципи менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 4. Менеджмент як система

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.1. Поняття системи й системного підходу в менеджменті

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.2. Особливості соціально-економічних систем

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.3. Організаційні структури управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 4.4. Проектування структур управління

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 5. Система інформаційного забезпечення менеджменту

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.1. Поняття та класифікація інформації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.2. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.3. Система інформації

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - 5.4. Технологія інформаційної діяльності

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Види інформаційних технологій

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Створення пакетів прикладних програм

 • Менеджмент - Рульєв В. А. - Розділ 6. Комунікації у менеджменті