Промислова екологія - Апостолюк C. O

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - ПЕРЕДМОВА

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - ВСТУП

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 1. ЛЮДИНА ТА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.1. Поняття про природне середовище

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.2. Загальні властивості біосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.3. Біохімічний цикл міграції речовин у біосфері

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4.1. Рівні організації органічного світу

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4.2. Екосистеми як основні складові елементи біосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4.3. Класифікація екосистем

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.5. Вплив людини на природне середовище

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.2. Основи формування твердих і рідких забруднювачів атмосферного повітря

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.3. Основи формування промислових паро - і газоподібних забруднень атмосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.4. Забруднення атмосфери викидами машинобудівних підприємств

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Термічні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Гальванічні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Цехи механічного оброблення металів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Цехи з виробництва неметалевих матеріалів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зварювальні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Фарбувальні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.5. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.6. Забруднення атмосфери енергетичними підприємствами та транспортними засобами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2. Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.1. Формування стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.2. Забруднення стічних вод машинобудівними підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Металургійні та ливарні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Ковальсько-пресові та прокатні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Механічні та термічні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Травильні гальванічні дільниці

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.3. Забруднення стічних вод деревообробними підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.4. Забруднення стічних вод целюлозно-паперовими підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.5. Забруднення стічних вод підприємствами мікробіологічної, харчової та легкої промисловостей

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.6. Забруднення грунтів лісопереробними та целюлозно-паперовими підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.3. Енергетичне забруднення довкілля

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела шуму

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела вібрацій

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела електромагнітних випромінювань

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела іонізуючого випромінювання

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 3. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛУ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.1. Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітря

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Механічні принципи вилучення пилу з повітряного (газового) потоку

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Електричні принципи видалення пилу з повітряного потоку

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Акустичний принцип вилучення пилу з повітряного потоку

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2. Повітряні фільтри, їхні характеристики та сфера застосування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.1. Класифікація повітряних фільтрів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.2. Масляні фільтри та сфера їх застосування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Масляні фільтри Е. В. Рекка

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Уніфіковані коміркові масляні фільтри типу Фя

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Фільтри ФяР

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Фільтри типу Кд і Кт

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Самоочищувані масляні шторові фільтри типу ФШ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.3. Волокнисті повітряні фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Плоскі коміркові волокнисті фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Складчасті коміркові волокнисті фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Рулонні волокнисті фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.4. Електричні повітряні фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.3. Пиловловлювачі для очищення повітря від пилу на промислових підприємствах

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.3.1. Суть пиловловлювання та його види

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.3.2. Класифікація пиловловлювачів, характеристика та сфера застосування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.3.3. Сухі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Гравітаційні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Інерційні пиловловлювачі (циклони)

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Тканинні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Жалюзійні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Електричні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Акустичні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.3.4. Мокрі пиловловлювачі, їхня характеристика та сфера застосування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Скрубери Вентурі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Мокрі відцентрові пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Мокрий форсунковий скрубер

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Барботажно-пінні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.4. Вентиляторні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Загальні принципи конструкції вентиляторних пиловловлювачів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Найпростіші вентиляторні пиловловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Вентиляторні пиловловлювачі тину КП (коріолісові)

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.5. Тумановловлювачі

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.6. Методи розрахунку рукавних пилоочисних установок

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.6.1. Технологічний розрахунок сухих рукавних пиловловлювачів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.6.2. Технологічний та конструктивний розрахунки системи імпульсної регенерації рукавних фільтрів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.6.3. Аеродинамічний розрахунок пиловловлювачів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.6.4. Розрахунок корпусів і запобіжних мембран пилоочисних установок

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 4. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ ПАРО - I ГАЗОПОДІБНИХ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.1. Основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливих парів і газів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.2. Абсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розрахунок абсорбційної установки

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.3. Адсорбційне очищення атмосферного повітря від шкідливих газів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розрахунок адсорбційної установки

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.4. Адсорбційно-абсорбційне очищення атмосферного повітря від парів формальдегіду

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.5. Термічна нейтралізація шкідливих газів, що викидаються в атмосферу

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.6. Каталітичне очищення атмосферного повітря від викидів шкідливих газів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.7. Зниження токсичності вихлопних газів автотранспортних засобів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.7.1. Особливості конструкції та режимів роботи автотранспортних засобів з позиції екологічної безпеки

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.7.2. Способи зниження токсичності вихлопних газів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.8. Очищення газів від оксиду вуглецю

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Перетворення оксиду в діоксид вуглецю

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Поглинання оксиду вуглецю мідно-аміачним розчином

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.9. Очищення газів від сірководню

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Окислювальні методи очищення газів від сірководню

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.10. Очищення газів від діоксиду сірки

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Вапняковий метод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Марганцевий метод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Адсорбційні методи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.11. Очищення газів від оксидів азоту

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.12. Очищення газів від аміаку

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.13. Розсіювання промислових викидів в атмосфері

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 4.14. Санітарно-захисні зони

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 5. ЗАХИСТ СТІЧНИХ ВОД І ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.1. Основні способи очищення стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.2. Механічне очищення стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.3. Фізичне очищення стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.4. Фізико-механічне очищення стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.5. Хімічне очищення стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.6. Фізико-хімічне очищення стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.7. Біологічне очищення стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.8. Очищення стічних вод машинобудівних підприємств

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.9. Очищення стічних вод від формальдегіду і фенолу на деревообробних підприємствах

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.10. Очищення стічних вод при виробництві деревоволокнистих плит

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.11. Очищення стічних вод целюлозно-паперових підприємств

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.12. Утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.13. Перспективні методи очищення атмосфери та виробничих стічних вод від шкідливих речовин

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 5.14. Захист грунтів і земельних ресурсів від шкідливих викидів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 6. ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.1. Перероблення та знешкодження твердих відходів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.1.1. Джерела утворення твердих відходів та їх класифікація

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.1.2. Утилізація виробничих відходів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Первинна утилізація відходів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Вторинна утилізація відходів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Ліквідація осадів стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.2. Безвідходна та маловідходна технології

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.3. Знешкодження та перероблення радіоактивних відходів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.3.1. Особливості перероблення радіоактивних відходів та їхня класифікація

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.3.2. Знешкодження та перероблення газоподібних радіоактивних речовин

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.3.3. Знешкодження та перероблення рідких радіоактивних речовин

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 6.3.4. Знешкодження та перероблення твердих радіоактивних відходів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 7. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1. Захист довкілля від шумового та вібраційного забруднень

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1.1. Загальні поняття про шум та його параметри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1.2. Загальні поняття про вібрацію та її параметри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1.3. Вплив шуму та вібрації на людину й навколишнє природне середовище

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1.4. Нормування шуму і вібрації

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Нормування шуму

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Нормування вібрації

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1.5. Джерела шуму та вібрації на промислових підприємствах

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Вентиляторні установки

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Компресорні станції

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Газотурбінні установки (ГТУ)

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Газові струмені

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Деревообробне обладнання

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Круглопилкові верстати

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Поздовжньо-фрезерні верстати

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Шипорізні та вертикально-фрезерні верстати

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Рубальні машини

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Лісопильні рами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1.6. Основні засоби захисту довкілля від шумового забруднення

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зниження шуму в джерелі його виникнення

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зниження шуму методом звукопоглинання та звукоізоляції

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Звукоізолювальні огородження

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зниження шуму методом екранування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зниження шуму за допомогою глушників

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зниження шуму при збільшенні відстані від його джерела

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зниження атмосферного шуму смугами зелених насаджень

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.1.7. Захист довкілля від вібраційного забруднення

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Налагодження для усунення режимів резонансу

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Віброгасіння

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Віброізоляція

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Вібродемпферування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 7.2. Захист довкілля від електромагнітних полів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.1. Структура, завдання та місце моніторингу в системі керування якістю природного середовища

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.2. Контроль стану навколишнього середовища

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.3. Контроль викидів промислових підприємств та енергетичних установок

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.4. Нормування викидів шкідливих речовин в атмосферу

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.4.1. Визначення ступеня забрудненості атмосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.4.2. Розрахунок граничнодопустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу від одиночного джерела забруднення

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Нагріті газоповітряні суміші

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Холодна газоповітряна суміш

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела з прямокутним устям

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Викиди з одиночного аераційного ліхтаря

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Одиночне джерело, з якого викидається суміш шкідливих речовин постійного складу з сумарною шкідливою дією

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Група N одиночних суміжних джерел різної висоти

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Багатоствольна труба

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.4.3. Визначення тимчасово узгоджених викидів шкідливих речовин та їхньої концентрації в атмосфері за умов одиночного джерела забруднення

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Визначення ГДВ та ТПВ для окремого джерела

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Визначення максимальної концентрації суміші при викиді через багатоствольну трубу

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.4.4. Визначення висоти труби або висоти розташування витяжного каналу вентиляційної установки

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.4.5. Розрахунок річних валових викидів шкідливих речовин в атмосферу

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.5.1. Визначення необхідного ступеня очищення виробничих стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.5.2. Умови спуску виробничих стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.6. Визначення категорії екологічної безпеки промислового підприємства

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.7. Оцінка забруднення грунтів шкідливими речовинами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.8. Екологічна експертиза промислових об'єктів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.8.1. Мета та послідовність проведення екологічної експертизи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.8.2. Підвищення екологічної безпеки технологічних процесів та обладнання при проектуванні промислових підприємств

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.9. Оцінювання екологічних збитків

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.9.1. Види збитків і методи їх визначення

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 8.9.2. Плата за викиди шкідливих речовин у природне середовище

 • 1 2