Промислова екологія - Апостолюк C. O

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - ПЕРЕДМОВА

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - ВСТУП

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 1. ЛЮДИНА ТА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.1. Поняття про природне середовище

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.2. Загальні властивості біосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.3. Біохімічний цикл міграції речовин у біосфері

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4.1. Рівні організації органічного світу

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4.2. Екосистеми як основні складові елементи біосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.4.3. Класифікація екосистем

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 1.5. Вплив людини на природне середовище

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 2. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря на промислових підприємствах

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.1. Концепція "джерела забруднення" атмосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.2. Основи формування твердих і рідких забруднювачів атмосферного повітря

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.3. Основи формування промислових паро - і газоподібних забруднень атмосфери

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.4. Забруднення атмосфери викидами машинобудівних підприємств

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Термічні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Гальванічні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Цехи механічного оброблення металів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Цехи з виробництва неметалевих матеріалів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Зварювальні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Фарбувальні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.5. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.1.6. Забруднення атмосфери енергетичними підприємствами та транспортними засобами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2. Основні джерела та речовини, що забруднюють стічні води на промислових підприємствах

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.1. Формування стічних вод

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.2. Забруднення стічних вод машинобудівними підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Металургійні та ливарні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Ковальсько-пресові та прокатні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Механічні та термічні цехи

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Травильні гальванічні дільниці

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.3. Забруднення стічних вод деревообробними підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.4. Забруднення стічних вод целюлозно-паперовими підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.5. Забруднення стічних вод підприємствами мікробіологічної, харчової та легкої промисловостей

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.2.6. Забруднення грунтів лісопереробними та целюлозно-паперовими підприємствами

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 2.3. Енергетичне забруднення довкілля

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела шуму

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела вібрацій

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела електромагнітних випромінювань

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Джерела іонізуючого випромінювання

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Розділ 3. ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД ВИКИДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПИЛУ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.1. Основні принципи та способи вилучення пилу з атмосферного повітря

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Механічні принципи вилучення пилу з повітряного (газового) потоку

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Електричні принципи видалення пилу з повітряного потоку

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Акустичний принцип вилучення пилу з повітряного потоку

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2. Повітряні фільтри, їхні характеристики та сфера застосування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.1. Класифікація повітряних фільтрів

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.2. Масляні фільтри та сфера їх застосування

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Масляні фільтри Е. В. Рекка

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Уніфіковані коміркові масляні фільтри типу Фя

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Фільтри ФяР

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Фільтри типу Кд і Кт

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Самоочищувані масляні шторові фільтри типу ФШ

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.3. Волокнисті повітряні фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Плоскі коміркові волокнисті фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Складчасті коміркові волокнисті фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - Рулонні волокнисті фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.2.4. Електричні повітряні фільтри

 • Промислова екологія - Апостолюк C. O. - 3.3. Пиловловлювачі для очищення повітря від пилу на промислових підприємствах

 • 1