Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Частина І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.1. Предмет інституціональної економіки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.2. Методологія інституціональної економіки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.3. Економічні функції інститутів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.4. Неоінституціональна економіка: наука і мистецтво

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 2 ФОРМУВАННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.1. Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної науки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.2. Структура інституціональної теорії

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.3. Порівняльна характеристика традиційного та нового інституціоналізму

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Основні передумови неоінституціоналізму

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.4. Неоднозначність сучасних інституціональних оцінок різних шкіл економічної теорії

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Етапи розвитку інституціоналізму

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.5. Інституціоналізм в Україні

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 3 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3.1. Ринки як інституціональна угода

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Визначення ринку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Типи ринкових інститутів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Ринки й обмін

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Чому взагалі функціонують ринки?

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3.2. Інституціональний зміст інфраструктури ринку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3.3. Типологія ринків та їх функції

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Переваги і недоліки вільного ринку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Частина ІІ. ТЕОРІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ - ВИЗНАЧНЕ НАДБАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 4 ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА - ГЛОБАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 4.1. Формування і розвиток теорії інформаційного постіндустріального суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 4.2. Методологічні принципи та суттєві властивості теорії інформаційного постіндустріального суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 5 НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК: СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.1. Взаємозв'язок науково-технологічного розвитку з інституціональними змінами суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.2. Інформація та знання як новий фактор виробництва і формування ефективного інституціонального середовища

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.3. Технологічні уклади: сутність та особливості розвитку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.4. Технологічний спосіб виробництва: сутність і роль в суспільно-економічному розвитку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 6 ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І МОТИВАЦІЯ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.1. Інституціональні умови формування моделі економічної та соціальної людини

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.2. Еволюція явища та категорії "людський капітал"

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.3. Типологія раціональності та дотримання своїх інтересів