Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - ПЕРЕДМОВА

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Частина І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.1. Предмет інституціональної економіки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.2. Методологія інституціональної економіки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.3. Економічні функції інститутів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1.4. Неоінституціональна економіка: наука і мистецтво

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 2 ФОРМУВАННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.1. Місце і роль сучасної інституціональної теорії у розвитку економічної науки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.2. Структура інституціональної теорії

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.3. Порівняльна характеристика традиційного та нового інституціоналізму

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Основні передумови неоінституціоналізму

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.4. Неоднозначність сучасних інституціональних оцінок різних шкіл економічної теорії

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Етапи розвитку інституціоналізму

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.5. Інституціоналізм в Україні

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 3 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3.1. Ринки як інституціональна угода

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Визначення ринку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Типи ринкових інститутів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Ринки й обмін

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Чому взагалі функціонують ринки?

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3.2. Інституціональний зміст інфраструктури ринку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3.3. Типологія ринків та їх функції

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Переваги і недоліки вільного ринку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Частина ІІ. ТЕОРІЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ - ВИЗНАЧНЕ НАДБАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 4 ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА - ГЛОБАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 4.1. Формування і розвиток теорії інформаційного постіндустріального суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 4.2. Методологічні принципи та суттєві властивості теорії інформаційного постіндустріального суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 5 НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК: СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.1. Взаємозв'язок науково-технологічного розвитку з інституціональними змінами суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.2. Інформація та знання як новий фактор виробництва і формування ефективного інституціонального середовища

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.3. Технологічні уклади: сутність та особливості розвитку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5.4. Технологічний спосіб виробництва: сутність і роль в суспільно-економічному розвитку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 6 ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І МОТИВАЦІЯ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.1. Інституціональні умови формування моделі економічної та соціальної людини

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.2. Еволюція явища та категорії "людський капітал"

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.3. Типологія раціональності та дотримання своїх інтересів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.4. Сучасний інституціоналізм про поведінкові передумови

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 6.5. Людське вимірювання фірми

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 7 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 7.1. Сутність інтелектуальної власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 7.2. Структура інтелектуальної власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 7.3. Проблеми охорони інтелектуальної власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 7.4. Створення інститутів захисту інтелектуальної власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 7.5. Становлення і розвиток ринку об'єктів інтелектуальної власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 7.6. Визначення вартості (ціни) інтелектуального продукту

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 8 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 8.1. Сутність та особливості інтелектуального капіталу

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 8.2. Інтелектуальний капітал і зміни в соціально та організаційно-економічній структурах виробництва

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 8.3. Визначення вартості (ціни) інтелектуального капіталу

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 9 ПІДРИВАННЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ВАРТОСТІ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ПОСТЕКОНОМІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 9.1. Основні чинники, що визначають підривання ринкової економіки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 9.2. Модифікація вартості у процесі становлення постекономічного суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 9.3. Вартість, що створюється знаннями

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 10 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 10.1. Інституціональні основи створення держави довіри

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1. Можливість участі у підготовці законодавства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2. Створення та діяльність нейтральних і неупереджених інститутів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3. Використання референдумів, як важливого інституту врахування суспільної думки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 4. Формування й утвердження впливових неурядових організацій

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 5. Вплив міжнародних організацій

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 10.2. Інституціональні компоненти економічного зростання в Україні

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 10.3. Формування підприємницького інституціонального середовища в Україні

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Частина ІІІ ФОРМИ І КАТЕГОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 11 ПРАВА ВЛАСНОСТІ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 11.1. Параметри, обмеження і розподіл прав власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 11.2. Економічна теорія прав власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Приватні права власності та сучасна економічна теорія

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Структура прав власності фірми

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Специфікація приватних прав власності в корпорації

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Державні і загальні права власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Спільні права власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 11.3. Економічні інститути і трансакційні витрати. Теорема Р. Коуза

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 12 ТРАНСАКЦІЇ ТА ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 12.1. Економічна природа трансакційних витрат

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 12.2. Класифікація трансакційних витрат

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 12.3. Трансакційні витрати та інститути

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 12.4. Витрати інституціональної трансформації

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 12.5. Інститути представницької влади і трансакційні витрати

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 12.6. Загальна економіко-політична рівновага і хабарництво

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 13 ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 13.1. Різноманітні типи економічних організацій

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 13.2. Контрактна природа фірми

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 13.3. Структура фірми на конкурентних ринках

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Закрита корпорація

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Відкрита корпорація

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Державні підприємства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Теоретики трансакційного підходу зробили такі найважливіші висновки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 13.4. Теорія агентських відносин

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 13.5. Організації громадянського суспільства

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 13.6. Особливості змін у розвитку людського фактора в Україні

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 14 ДОМОГОСПОДАРСТВО

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 14.1. Домогосподарство як інститут ринкової економіки

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 14.2. Система функцій домогосподарства у ринковій економіці

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Дітородна функція

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 14.3. Типи домогосподарств

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 1. Домогосподарство в командно-адміністративній економіці

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 2.Домогосподарство у перехідній економіці

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 3. Домогосподарство у ринковій економіці

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 15 ДЕРЖАВА ЯК ЕКОНОМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 15.1. Позитивні теорії держави

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 15.2. Держава в контексті неоінституціональної економічної теорії

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 15.3. Мінімальні та максимальні функції держави. "Провали" ринку

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Антимонопольна політика

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 15.4. Функції держави у постіндустріальній економіці

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 15.5. Конституціональна економічна теорія і "провали" держави

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 15.6. Теорія політики та політичних інститутів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Розділ 16 КОНТРАКТИ

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 16.1. Типи контрактів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Поняття контракту

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Контракт про продаж і наймання

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Типи контрактів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 16.2. Межа між організацією та ринком

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Організація

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Межа між інститутом та організацією

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Чинники, що визначають оптимальну величину організації

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Специфічність активів

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Невизначеність

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Схильність сторін до ризику

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Складність угоди

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Ціна доступу до закону

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - 16.3. Контракти і права власності

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Визначення поняття обміну

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - Обмін та інститути

 • Інституціонально-інформаційна економіка - Чухно А. А. - ГЛОСАРІЙ