Педагогіка - Мойсеюк Н. Є

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - До студента - майбутнього педагога

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Частина І. Загальні засади педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 1. Педагогіка: становлення, сучасний стан

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Виникнення педагогіки як науки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Об'єкт, предмет і функції педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Філософські основи педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Суть нової методології педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 7. Педагогічні цінності

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 8. Загально - і конкретно-наукова методологія педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 9. Методи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 2. Розвиток, соціалізація і виховання особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Особистість і умови її розвитку

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Спадковість у людському розвитку

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Соціалізація і становлення особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 3. Мета виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про мету виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Умови і фактори визначення мети виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Мета виховання в сучасній педагогіці

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Основні тенденції розвитку освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 4. Педагогічний процес

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Суть педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Рушійні сили педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Педагогічний процес як система

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Цілісність педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Організація педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 5. Педагог: професійна діяльність і особистість

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Структура педагогічної діяльності вчителя

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Педагог демократичної школи

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.1. Гуманістична спрямованість особистості вчителя

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.2. Педагогічна і гуманітарна культура

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.3. Професійно значимі якості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.4. Професійна компетентність

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Частина II. Теорія навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 6. Дидактика: суть, основні концепції, сучасні підходи

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про дидактику

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Основні дидактичні концепції

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Особистісно орієнтоване навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 7. Зміст освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про зміст освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Склад і структура змісту загальної середньої освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Компетенція: суть, структура, основні види

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Наукові вимоги до формування змісту освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Теорії організації змісту освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Реалізація змісту освіти в сучасній школі

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 8. Процес навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Суть процесу навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Процес навчання як система

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Ціль і завдання процесу навчання (цільовий компонент)

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Стимулювання і мотивування процесу навчання (стимуляційно-мотиваційний компонент)

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Зміст навчального процесу (змістовий компонент)

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний компонент)

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 7. Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів (контрольно-регулювальний компонент)

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 8. Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент)

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 9. Діяльність учителя й учня у різних видах навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 9. Закономірності і принципи навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Історія проблеми

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Класифікація закономірностей навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Поняття про принцип, правило

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Система дидактичних принципів

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 10. Методи навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про метод навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Класифікація методів навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Суть і зміст методів навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Вибір методів навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Педагогічні технології

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Проектна технологія

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 11. Форми організації навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про форму організації навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. 3 історії розвитку організаційних форм навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Індивідуалізація і диференціація навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Урок - основна форма організації навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Типи і структура уроків

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Нестандартні уроки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 7. Підготовка уроку

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 8. Самоаналіз уроку

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 9. Допоміжні форми навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 10. Форми організації навчальної діяльності учнів на занятті

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 12. Засоби навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про засоби навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Прості засоби

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Складні засоби

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Інформатизація загальної середньої освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Комп'ютери у навчанні

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Темя 13. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про контроль і діагностику навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Зміст, види, методи і форми контролю

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Тестування рівня засвоєння змісту освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Оцінювання результатів навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Загальні критерії оцінювання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Види оцінювання навчальних досягнень учнів

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Частина ІІІ. Теорія виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 14. Процес виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Суть процесу виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Процес виховання як система

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Особливості виховного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Закономірності і принципи виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Мета і завдання виховання в сучасній школі

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Механізми становлення особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 7. Школи гуманістичного виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 8. Самовиховання учнів

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 15. Зміст виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про зміст виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Особливості змісту виховання в сучасній школі

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.1. Виховання громадянської культури

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.2. Виховання розумової культури

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.3. Філософсько-світоглядна підготовка

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.4. Виховання основ моральної культури

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.5. Виховання екологічної культури

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.6. Трудове виховання і профорієнтація

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.7. Виховання естетичної культури

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.8. Формування фізичної культури

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 16. Методи виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про метод виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Класифікація методів виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Методи усвідомлення цінностей суспільства

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Методи стимулювання поведінки і діяльності

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Методи педагогічної підтримки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 7. Вибір методів виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 17. Форми організації виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про форму виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Колектив як форма виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Учнівський колектив

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Розвиток дитячого колективу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Колектив і особистість

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Педагогічне управління колективом

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 18. Технологія виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про технологію виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Комплексний підхід

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Виховна справа

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Тематика виховних справ

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Виховна справа як система

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Побудова особистісно орієнтованих ситуацій

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 19. Діагностика вихованості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Діагностика і вимірювання вихованості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Критерії вихованості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Ступені вихованості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Методи діагностики вихованості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 20. Родинне та суспільне виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Сім'я як специфічна педагогічна система

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Правові основи сучасного сімейного виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Взаємодія школи і сім'ї у вихованні дітей та молоді

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Суспільне виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Частина IV. Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 21. Управління: суть, історія розвитку, сучасний стан управління освітою

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про управління, менеджмент, внутрішкільне управління, педагогічний менеджмент

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Державне управління системою загальної середньої освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Внутрішкільне управління

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Школа як педагогічна система й об'єкт управління

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 22. Процес управління

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про процес управління

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Функції внутрішкільного управління

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2.1. Аналіз інформації

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2.2. Планування

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2.3. Організація

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2.4. Внутрішкільний контроль

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Прийняття рішень

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 23. Інноваційні процеси в освіті. Підвищення кваліфікації вчителів

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Інновації в освіті

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Підвищення кваліфікації вчителів і їх атестація