Педагогіка - Мойсеюк Н. Є

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - До студента - майбутнього педагога

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Частина І. Загальні засади педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 1. Педагогіка: становлення, сучасний стан

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Виникнення педагогіки як науки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Об'єкт, предмет і функції педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Філософські основи педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Суть нової методології педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 7. Педагогічні цінності

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 8. Загально - і конкретно-наукова методологія педагогіки

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 9. Методи педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 2. Розвиток, соціалізація і виховання особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Особистість і умови її розвитку

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Спадковість у людському розвитку

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Соціалізація і становлення особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 3. Мета виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про мету виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Умови і фактори визначення мети виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Мета виховання в сучасній педагогіці

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Основні тенденції розвитку освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 4. Педагогічний процес

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Суть педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Рушійні сили педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Педагогічний процес як система

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Цілісність педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 5. Закономірності педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 6. Організація педагогічного процесу

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 5. Педагог: професійна діяльність і особистість

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Структура педагогічної діяльності вчителя

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Педагог демократичної школи

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.1. Гуманістична спрямованість особистості вчителя

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.2. Педагогічна і гуманітарна культура

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.3. Професійно значимі якості

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3.4. Професійна компетентність

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Частина II. Теорія навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 6. Дидактика: суть, основні концепції, сучасні підходи

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про дидактику

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Основні дидактичні концепції

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Особистісно орієнтоване навчання

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - Тема 7. Зміст освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 1. Поняття про зміст освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 2. Склад і структура змісту загальної середньої освіти

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 3. Компетенція: суть, структура, основні види

 • Педагогіка - Мойсеюк Н. Є. - 4. Наукові вимоги до формування змісту освіти