Національна економіка - Носова О. В

 • Національна економіка - Носова О. В. - ВСТУП

 • Національна економіка - Носова О. В. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.1. Національна економіка як соціально-економічна система країни

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.2. Основні цілі національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.3. Суб'єкти національної економіки і їхній взаємозв'язок

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.4. Методи аналізу національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.5. Фактори функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.6. Інформаційне забезпечення моніторингу національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 2. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.1. Генезис економічних теорій національної економіки у XVI-XIX столітті

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.2. Теорії національної економіки XX століття

 • Національна економіка - Носова О. В. - Неокласичний напрям

 • Національна економіка - Носова О. В. - Кейнсіанство

 • Національна економіка - Носова О. В. - Неолібералізм

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.3. Сучасні економічні теорії національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Неокейнсіанство

 • Національна економіка - Носова О. В. - Монетаризм

 • Національна економіка - Носова О. В. - Інституціоналізм

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.4. Базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 3. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.1. Об'єктивні основи соціалізації та порівняльний аналіз моделей соціальної ринкової економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Континентальна (германська) модель

 • Національна економіка - Носова О. В. - Англосаксонська модель

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.2. Сутність та генеза держави суспільного добробуту

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.3. Теорія соціального ринкового господарства та її реалізація в ФРН

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.4. Соціальна політика держави та шляхи адаптації інститутів в період постсоціалістичного реформування в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 4. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 4.1. Класифікація національних економік

 • Національна економіка - Носова О. В. - 4.2. Ринкові моделі національних економік

 • Національна економіка - Носова О. В. - 4.3. Становлення національної моделі економічного розвитку України

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 5. ДЕМОКРАТІЯ, ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

 • Національна економіка - Носова О. В. - 5.1. Демократія: сутність, передумови і особливості в сучасному світі

 • Національна економіка - Носова О. В. - 5.2. Економічна свобода як атрибут демократії

 • Національна економіка - Носова О. В. - 5.3. Економічний порядок в контексті демократичного суспільства

 • Національна економіка - Носова О. В. - РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 6.1. Підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності, його функції в національній економіці

 • Національна економіка - Носова О. В. - 6.2. Основні економічні механізми господарювання на рівні підприємства

 • Національна економіка - Носова О. В. - 6.3. Економічний потенціал підприємства

 • Національна економіка - Носова О. В. - 6.4. Теоретичні аспекти управління підприємством

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 7.1. Середовище як чинник розвитку економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 7.2. Географічні та природно-кліматичні чинники господарювання

 • Національна економіка - Носова О. В. - 7.3. Соціальні властивості матеріально-технологічного середовища як чинник формування соціокультурних засад господарювання

 • Національна економіка - Носова О. В. - 7.4. Природно-ресурсний потенціал розвитку економіки України

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 8. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 8.1. Сутність і структура трудового потенціалу

 • Національна економіка - Носова О. В. - 8.2. Формування і розвиток трудового потенціалу в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - 8.3. Необхідність і основні напрями ефективного використання трудового потенціалу в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 9.1. Економічний зміст інвестиційного потенціалу та характеристика основних його елементів

 • Національна економіка - Носова О. В. - 9.2. Правове регулювання інвестиційної діяльності

 • Національна економіка - Носова О. В. - 9.3. Особливості інвестиційного потенціалу в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - 9.4. Національні інвестиційні проекти

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 10. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 10.1. Сутність та структура інноваційного потенціалу

 • Національна економіка - Носова О. В. - 10.2. Формування та сучасний стан інноваційного потенціалу України

 • Національна економіка - Носова О. В. - 10.3. Особливості венчурного підприємництва в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - 10.4. Форми участі України в міжнародному науково-технічному співробітництві

 • Національна економіка - Носова О. В. - РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 11. ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 11.1. Реформування відносин власності в економіці України

 • Національна економіка - Носова О. В. - 11.2. Розвиток конкуренції в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - 11.3. Становлення інституту підприємництва в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 12. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 12.1. Формування ринкової інфраструктури

 • Національна економіка - Носова О. В. - 12.2. Спеціалізована ринкова інфраструктура

 • Національна економіка - Носова О. В. - 12.3. Загальна ринкова інфраструктура

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 13. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 13.1. Наукові основи побудови податкових систем

 • Національна економіка - Носова О. В. - 13.2. Роль податкової системи держави в регулюванні економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 13.3. Система оподаткування в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 14. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.1. Участь України в регіональних інтеграційних об'єднаннях

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.1.1. Співробітництво України в рамках СНД

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.1.2. Співробітництво України в рамках ОЧЕС

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.1.3. Співпраця України в рамках ГУАМ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.1.4. Інтеграція України в ЄС

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.2. Співпраця України з міжнародними організаціями

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.2.1. Співробітництво України з Міжнародними фінансовими організаціями (МФО)

 • Національна економіка - Носова О. В. - 14.2.2. Співробітництво України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ)

 • Національна економіка - Носова О. В. - РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 15. ДЕРЖАВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 15.1. Економічний суверенітет держави

 • Національна економіка - Носова О. В. - 15.2. Державне регулювання економіки: сутність та методи

 • Національна економіка - Носова О. В. - 15.3. Система органів державного управління

 • Національна економіка - Носова О. В. - 15.4. Корупція як соціально-економічне явище

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 16. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

 • Національна економіка - Носова О. В. - 16.1. Об'єкти і суб'єкти в системі безпеки національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 16.2. Сутність і предмет безпеки національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 16.3. Загрози і небезпеки національної економіки. роль держави в організації безпеки національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 16.4. Шляхи здійснення безпеки національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 17. ТІНЬОВА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 17.1. Сутність та структура тіньової економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 17.2. Особливості існування тіньової економіки в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - 17.3. Детінізація економіки як нагальна потреба українського суспільства

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 18. РЕЙДЕРСТВО - ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 18.1. Економіко-правова сутність рейдерства

 • Національна економіка - Носова О. В. - 18.2. Iсторичні передумови виникнення рейдерства в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - 18.3. Сучасний стан і характеристика рейдерства в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 19. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 19.1. Структурна політика: цілі, пріоритети, механізми

 • Національна економіка - Носова О. В. - 19.2. Основи формування господарського комплексу

 • Національна економіка - Носова О. В. - 19.3. Промисловий комплекс

 • Національна економіка - Носова О. В. - Металургійний комплекс України

 • Національна економіка - Носова О. В. - Машинобудівний комплекс України

 • Національна економіка - Носова О. В. - Хімічний комплекс

 • Національна економіка - Носова О. В. - 19.4. Транспорт і зв'язок

 • Національна економіка - Носова О. В. - РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 20. ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 20.1. Економічне зростання як категорія національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 20.2. Джерела та фактори економічного зростання. Типи економічного зростання

 • Національна економіка - Носова О. В. - 20.3. Політика економічного зростання: стратегія, види

 • Національна економіка - Носова О. В. - 20.4. Ефективність та напрями вдосконалення політики економічного зростання в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 21. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 21.1. Сутність і принципи макроекономічного програмування

 • Національна економіка - Носова О. В. - 21.2. Державна програма економічного і соціального розвитку України

 • Національна економіка - Носова О. В. - 21.3. Соціально-економічне прогнозування: функції, принципи та методи

 • Національна економіка - Носова О. В. - 21.4. Прогнозування економічного і соціального розвитку України

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 22. СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 22.1. Пріоритетність розвитку соціальної сфери та моделі соціальної політики

 • Національна економіка - Носова О. В. - 22.2. Основні напрями соціальної політики держави

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 23. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 23.1. Сутність "Регіону" як соціально-економічна категорія

 • Національна економіка - Носова О. В. - 23.2. Сучасний стан розвитку регіонів

 • Національна економіка - Носова О. В. - 23.3. Формування соціально-економічної стратегії розвитку регіонів України

 • Національна економіка - Носова О. В. - Список літератури