Національна економіка - Носова О. В

 • Національна економіка - Носова О. В. - ВСТУП

 • Національна економіка - Носова О. В. - РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.1. Національна економіка як соціально-економічна система країни

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.2. Основні цілі національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.3. Суб'єкти національної економіки і їхній взаємозв'язок

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.4. Методи аналізу національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.5. Фактори функціонування національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - 1.6. Інформаційне забезпечення моніторингу національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 2. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ТА БАЗИСНІ ІНСТИТУТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.1. Генезис економічних теорій національної економіки у XVI-XIX столітті

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.2. Теорії національної економіки XX століття

 • Національна економіка - Носова О. В. - Неокласичний напрям

 • Національна економіка - Носова О. В. - Кейнсіанство

 • Національна економіка - Носова О. В. - Неолібералізм

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.3. Сучасні економічні теорії національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Неокейнсіанство

 • Національна економіка - Носова О. В. - Монетаризм

 • Національна економіка - Носова О. В. - Інституціоналізм

 • Національна економіка - Носова О. В. - 2.4. Базисні інститути національної економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 3. ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.1. Об'єктивні основи соціалізації та порівняльний аналіз моделей соціальної ринкової економіки

 • Національна економіка - Носова О. В. - Континентальна (германська) модель

 • Національна економіка - Носова О. В. - Англосаксонська модель

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.2. Сутність та генеза держави суспільного добробуту

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.3. Теорія соціального ринкового господарства та її реалізація в ФРН

 • Національна економіка - Носова О. В. - 3.4. Соціальна політика держави та шляхи адаптації інститутів в період постсоціалістичного реформування в Україні

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 4. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 4.1. Класифікація національних економік

 • Національна економіка - Носова О. В. - 4.2. Ринкові моделі національних економік

 • Національна економіка - Носова О. В. - 4.3. Становлення національної моделі економічного розвитку України

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 5. ДЕМОКРАТІЯ, ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

 • Національна економіка - Носова О. В. - 5.1. Демократія: сутність, передумови і особливості в сучасному світі

 • Національна економіка - Носова О. В. - 5.2. Економічна свобода як атрибут демократії

 • Національна економіка - Носова О. В. - 5.3. Економічний порядок в контексті демократичного суспільства

 • Національна економіка - Носова О. В. - РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Національна економіка - Носова О. В. - Тема 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 • Національна економіка - Носова О. В. - 6.1. Підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності, його функції в національній економіці

 • Національна економіка - Носова О. В. - 6.2. Основні економічні механізми господарювання на рівні підприємства

 • Національна економіка - Носова О. В. - 6.3. Економічний потенціал підприємства