Потенціал підприємства - Касьянова Н. В

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - ВСТУП

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 1.1. Потенціал підприємства як економічна категорія

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 1.2. Управління потенціалом промислового підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 2.1. Структура економічного потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 2.2. Графоаналітична модель потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 3.1. Потенціал підприємства як економічна система

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 3.2. Підходи щодо формування потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 3.3. Основні фактори формування та розвитку потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 5.1. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 5.2. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 5.3. Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод експертних оцінок

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод набору конкурентоспроможних елементів

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 6. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 6.1. Основні цілі оцінки потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 6.2. Поняття вартості та її модифікації

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 6.3. Класифікаційна характеристика інформації, яка бере участь в оцінці потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 7. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 7.1. Методи виміру потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 7.2. Витратна концепція оцінки потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 7.3. Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 7.4. Результатна оцінка потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод дисконтування грошових потоків

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Методи капіталізації

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 8. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 8.1. Особливості нерухомого майна як об'єкта оцінки

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 8.2. Порядок організації грошової оцінки землі по Україні

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 8.3. Методи оцінки вартості земельної ділянки

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод техніки залишку для землі

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод середньозваженого коефіцієнта капіталізації

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод капіталізації

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод розбиття земельної ділянки при визначенні вартості

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 8.4. Оцінка вартості будівель і споруд

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод капіталізації доходів

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод формування кошторису

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод порівняння продажів

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод валового рентного мультиплікатора

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 9. ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 9.1. Необхідність і особливості оцінки техніко-технологічного потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 9.2. Класифікація об'єктів оцінки

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 9.3. Методичні підходи до оцінки машин і обладнання

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод розрахунку за ціною однорідного об'єкта

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод поелементного розрахунку

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Індексний (трендовий) метод оцінки

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод розрахунку вартості за укрупненими нормативами

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод ринкових порівнянь

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 10. Нематеріальні активи підприємства і методи їх оцінювання

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 10.1. Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 10.2. Особливості оцінки вартості нематеріальних активів

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 10.3. Оцінка ринкової вартості нематеріальних активів

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод виграшу в собівартості

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод вартості утворення

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод надлишкових прибутків

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Метод звільнення від роялті

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 11. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 11.1. Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 11.2. Особливості вартісної оцінки кадрового потенціалу

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 11.3. Ефективність використання кадрового потенціалу

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 12. Оцінювання вартості бізнесу

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 12.1. Особливості оцінки вартості бізнесу

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 12.2. Загальноприйняті методи аналізу бізнесу

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 13. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 13.1. Оцінка виробничого потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 13.2. Оцінка фінансового потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 14.1. Сучасні концепції розвитку підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 14.2. Механізм розвитку потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Розділ 15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 15.1. Визначення резервів розвитку потенціалу підприємства

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - 15.2. Аналіз витрат виробництва з метою управління внутрішніми резервами

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Заключення

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Використана література

 • Потенціал підприємства - Касьянова Н. В. - Глосарій