Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Передмова

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.2. Види зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.5. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.1. Меркантилізм (mercantilism)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.2. Теорія абсолютних переваг (absolute advantage theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.3. Теорія порівняльних переваг (comparative advantage theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.4. Закони Дж. С. Мілла (J. S. Mill)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.5. Теорія Хекшера-Оліна (Heckscher - Ohlin theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.6. Теорема вирівнювання цін факторів виробництва (the factor price equalization theorem)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.7. Теорема Столпера-Семюелсона (Stolper - Samuelson theorem)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.8. Парадокс Леонтьєва (Leontief paradox)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.9. Модель альтернативних витрат Г. Хаберлера (G Habrler)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.10. Теорія технологічного розриву (theory of technological gap)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.11. Теорія життєвого циклу товару (product cycle theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.12. Теорія конкурентних переваг М. Портера (Porter's competitive advantage theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.13. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі (intra-industry trade theory)