Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Передмова

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.2. Види зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 1.5. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.1. Меркантилізм (mercantilism)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.2. Теорія абсолютних переваг (absolute advantage theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.3. Теорія порівняльних переваг (comparative advantage theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.4. Закони Дж. С. Мілла (J. S. Mill)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.5. Теорія Хекшера-Оліна (Heckscher - Ohlin theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.6. Теорема вирівнювання цін факторів виробництва (the factor price equalization theorem)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.7. Теорема Столпера-Семюелсона (Stolper - Samuelson theorem)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.8. Парадокс Леонтьєва (Leontief paradox)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.9. Модель альтернативних витрат Г. Хаберлера (G Habrler)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.10. Теорія технологічного розриву (theory of technological gap)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.11. Теорія життєвого циклу товару (product cycle theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.12. Теорія конкурентних переваг М. Портера (Porter's competitive advantage theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.13. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі (intra-industry trade theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.14. Сучасна теорія ефекту масштабу

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.15. Теорія перехресного попиту С. Ліндера (overlapping demand theory)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.16. Теорема Рибчинського (Rybczynski theorem)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 2.17. Теорія митного союзу (theory of Customs Union)

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ3.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 3.1. Місце державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі регулювання світогосподарських зв'язків

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 3.2. Структура державного регулювання ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 3.3. Методи державного регулювання ЗЕД. Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ: ВИДИ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 4.1. Сутність, особливості та види зовнішньоекономічних контрактів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 4.2. Техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічного контракту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 4.3. Типова структура міжнародного контракту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 4.4. Основні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ 5.ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ЦІНОВІ, ВАЛЮТНІ, ФІНАНСОВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 5.1. Ціни і ринкова політика підприємства на світовому ринку. Поняття світової ціни

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 5.2. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх контрактів

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 5.3. Цінові та валютні умови контракту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 5.4. Фінансові умови контракту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 5.5. Особливості міжнародних розрахунків

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ 6. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 6.1. Історія виникнення та сучасна роль зовнішньоторговельних операцій

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 6.2. Експорт та імпорт товарів і послуг

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 6.3. Прямі та непрямі експортно-імпортні операції

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 6.4. Організація експортної діяльності фірми

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 6.5. Експортна стратегія фірми

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 6.6. Використання посередників у зовнішній торгівлі

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 6.7. Види зовнішньоекономічних операцій

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ 7. ІНВЕСТИЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.1. Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.2. Основні теорії міжнародного інвестування

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.3. Прямі іноземні інвестиції та їх форми

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.4. Фактори, що впливають на прямі іноземні інвестиції

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.4.1. Фактори пропозиції

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.4.2. Фактори попиту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.4.3. Політичні фактори

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 7.5. Законодавче регулювання інвестиційної діяльності в Україні

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - Розділ 8.ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.1. Загальні теоретичні основи ефективності зовнішньоекономічної діяльності

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.2. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.3. Показники валютної ефективності експорту / імпорту

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.4. Показники бюджетної ефективності зовнішньої торгівлі

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.5. Принципи аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.6. Основи методики аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.7. Трансакційні витрати зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.8. Склад витрат при зовнішньоторговельних операціях підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.9. Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.10. Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.11. Оцінка ефективності імпорту товарів, що здійснюється для власних виробничих потреб підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.12. Методика і показники аналізу ефективності зовнішньоторговельної (експортно-імпортної) діяльності підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - Шкурупій О. В. - 8.14. Методика аналізу економічної ефективності створення та діяльності компанії з іноземними інвестиціями