Мікроекономіка - Лісовий A. B

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - ПЕРЕДМОВА

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1.1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1.2. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1.3. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2.1. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2.2 Поняття корисності, сукупна та гранична корисність

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2.3. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.1. Вибір споживача з ординалістських позицій

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.2. Криві байдужості, їх властивості

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.3. Бюджетні обмеження і можливості споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.4. Рівновага споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.5. Рівняння рівноваги: ординалістський підхід

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 4. Аналіз поведінки споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 4.1. Реакція споживача на зміну його доходу

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 4.2. Реакція споживача на зміну цін товарів

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 4.3. Ефект заміщення та ефект доходу

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 5. Попит, пропозиція, їx взаємодія

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.1. Ринковий попит і закон попиту

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.2. Ринкова пропозиція, закон пропозиції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.4. Еластичність попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА:ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства