Мікроекономіка - Лісовий A. B

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - ПЕРЕДМОВА

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1.1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1.2. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1.3. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 1. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2.1. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2.2 Поняття корисності, сукупна та гранична корисність

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2.3. Поняття рівноваги споживача. Другий закон Госсена

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.1. Вибір споживача з ординалістських позицій

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.2. Криві байдужості, їх властивості

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.3. Бюджетні обмеження і можливості споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.4. Рівновага споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3.5. Рівняння рівноваги: ординалістський підхід

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 4. Аналіз поведінки споживача

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 4.1. Реакція споживача на зміну його доходу

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 4.2. Реакція споживача на зміну цін товарів

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 4.3. Ефект заміщення та ефект доходу

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 5. Попит, пропозиція, їx взаємодія

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.1. Ринковий попит і закон попиту

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.2. Ринкова пропозиція, закон пропозиції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5.4. Еластичність попиту і пропозиції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 2. ТЕОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА:ВИРОБНИЦТВО І ВИТРАТИ

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 6.1. Основи виробництва, підприємство як виробничо-ринкова система

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 6.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 7.1. Частинна варіація факторів виробництва

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 7.2. Ізоквантна варіація факторів виробництва

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 7.3. Пропорційна варіація факторів виробництва

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 7.4. Оптимум виробника

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 8. Витрати виробництва

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 8.1. Витрати виробництва за короткостроковий період

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 8.2. Витрати в довгостроковому періоді

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 3. ТЕОРІЯ РИНКОВИХ СТРУКТУР: РИНОК ПРОДУКТУ

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 9. Ринок досконалої конкуренції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 9.1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 9.2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 9.3. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 9.4. Ефективність ринку досконалої конкуренції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 10. Монопольний ринок

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 10.1. Модель чистої монополії та її характеристики

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 10.2. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 10.3. Особливості функціонування реальних монополізованих ринків

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 11. Олігополія

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 11.1. Теоретичні моделі олігополії

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 11.2. Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією на ринкові зміни

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 11.3. Ефективність олігополії

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 12. Монополістична конкуренція

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 12.1. Ознаки і поширення монополістичної конкуренції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 12.2. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми при монополістичній конкуренції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 12.3. Ефективність монополістичної конкуренції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 4. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 13. Утворення похідного попиту

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 13.1. Похідний попит за досконалої конкуренції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 13.2. Вплив недосконалої конкуренції на похідний попит

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 13.3. Зміни попиту на ресурси. Еластичність похідного попиту

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 13.4. Оптимальне співвідношення ресурсів

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 14. Ринок праці

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 14.1. Попит на працю в умовах досконало конкурентного ринку ресурсів

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 14.2. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 14.3. Ринок праці з недосконалою конкуренцією

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 15. Ринок капіталу і землі

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 15.1. Капітал як фактор виробництва

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 15.2. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 15.3. Аналіз інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 15.4. Ринок землі

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 5. РІВНОВАГА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 16. Загальна рівновага конкурентних ринків

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 16.1. Поняття загальної рівноваги. Ефект зворотного зв'язку

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 16.2. Ефективність у виробничій сфері

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 16.3. Рівновага в економіці обміну

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 16.4. Загальна рівновага та економіка добробуту

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 17. Зовнішні ефекти в ринковій економіці та їх державне регулювання

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 17.1. Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 17.2. Громадські блага і громадський вибір

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 17.3. Економічна роль держави в ринковій економіці

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - Тема 18. Трансформаційні ефекти та мікросистема

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 18.1. Мікроекономічний підхід до аналізу централізовано-планової економіки

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 18.2. Координація економічної діяльності у перехідний період

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 18.3. Трансформування власності. Приватизація

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - 18.4. Інституціональні аспекти ринкового господарства

 • Мікроекономіка - Лісовий A. B. - ЛІТЕРАТУРА