Гроші та кредит - Щетинін А. І

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - ВСТУП

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 1.СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.1. Походження грошей

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.2. Суть і функції грошей

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.3. Походження кредитних грошей та їх форми

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.4. Вексель

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.5. Операції банку з векселем

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.6. Вексельний обіг в Україні

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.7. Банкнота

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.8. Чек

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 1.9. Кредитні картки

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 2.1. Грошовий обіг і його структура

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 2.2. Загальна схема грошового обігу і грошові потоки

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 2.3. Безготівкові грошові розрахунки

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 2.4. Готівкові грошові розрахунки

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 2.5. Грошова маса та її структура. Закон грошового обігу

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 3. грошовий ринок

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 3.1. Суть грошового ринку

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 3.2. Попит на гроші та його загальна характеристика

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 3.3. Пропозиція грошей і механізм її формування

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 3.4. Рівновага на грошовому ринку

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 4.1. Поняття й типи грошових систем. Металева грошова система

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 4.2. Види металевих грошових систем

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 4.3. Паперово-грошові системи

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 4.4. Створення грошової системи України

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 5. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 5.1. Сутність і причини інфляції

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 5.2. Соціально-економічні наслідки інфляції

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 5.3. Інфляція в Україні та її особливості

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 5.4. Грошові реформи

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 5.5. Антиінфляційне регулювання

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 6.1. Поняття валюти. Валютний курс і способи його визначення

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 6.2. Валютний ринок та валютні операції

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 6.3. Міжнародні валютні системи. Поняття та історія становлення

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 6.4. Валютне регулювання. Валютна політика НБУ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 7.1. Металістична і номіналістична теорії грошей

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 7.2. Класична кількісна теорія грошей

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 7.3. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 7.4. Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Монетаризм як сучасна теорія грошей. Монетаризм як сучасний напрямок розвитку кількісної теорії

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 7.5. Грошова політика України у світлі монетаризму

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 8.1. Сутність кредиту. Позичковий капітал і позичковий відсоток

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 8.2. Функції та форми кредиту

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 8.3. Поняття кредитної системи та її побудова

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 8.4. Розвиток кредитної системи України

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 8.5. Роль кредитної системи в розвитку економіки

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 9.1. Сутність і основні функції небанківських кредитних установ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 9.2. Інвестиційні компанії і фонди

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 9.3. Довірчі товариства як форма небанківських кредитних інститутів

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 9.4. Пенсійні фонди

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 9.5. Кредитні спілки у системі парабанків

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 9.6. Страхові компанії та ломбарди

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 10.1 Походження центральних банків. Національний банк України

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 10.2 Функції центрального банку

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 10.3. Грошово-кредитна політика Національного банку України

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 11.1. Основи організації діяльності комерційних банків

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 11.2. Ресурси комерційного банку

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 11.3. Організація і форми банківського кредитування

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 11.4. Контроль і регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - РОЗДІЛ 12. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 12.1. Світовий ринок і позичкового капіталу і його структура

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - 12.2. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - Нові категорії та поняття

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - Питання для самоконтролю

 • Гроші та кредит - Щетинін А. І. - Список рекомендованих джерел