Економіка підприємств - Горбонос Ф. В

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 1. Предмет і метод курсу "економіка підприємств"

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.1. Теоретичні основи поняття "економіка" . Види, основні питання та терміни

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.2. Ресурси і проблеми вибору в економіці

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.3. Предмет науки

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.4. Методологічні засади та методи дослідження

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 2. Підприємство як суб'єкт господарювання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.1. Підприємство та його складові

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.2. Правові основи функціонування підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.3. Цілі, функції та напрями діяльності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.4. Конкуренція і підприємство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 3. Класифікація, види підприємств та основи підприємницької діяльності

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.1. Поняття "виробництво", "підприємництво" і "підприємство"

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.2. Класифікація підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.3. Види підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Акціонерне товариство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Селянське (фермерське) господарство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Приватне (приватно-орендне)

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Кооператив

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Повне товариство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Командитне товариство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.4. Структура підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 4. Підприємство в сучасній системі господарювання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.1. Зв'язки та зовнішнє середовище підприємства

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.2. Особливості сільського господарства як галузі

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.3. Внутрішнє середовище і кінцевий результат діяльності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.4. Допоміжне середовище функціонування підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.5. Показники економічної ефективності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 5. Матеріально-речові елементи підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.1. Поняття та класифікація ресурсів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.2. Поняття й особливості матеріально-технічної бази підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.3. Енергетичні ресурси підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.4. Механізація та показники використання техніки

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.5. Можливості забезпечення підприємства технікою

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Переваги від купівлі нової техніки

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 6. Земельні ресурси підприємств та ефективність їх використання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.1. Земля як специфічний і головний засіб виробництва. її особливості

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.2. Економічні основи родючості грунту

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.3. Земельні відносини та їх правова основа

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.4. Види земель і землезабезпеченість підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.5. Земельний кадастр

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.6. Показники і шляхи поліпшення використання землі

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 7. Виробничі потужності підприємств. Основні фонди

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.1. Характеристика виробничих фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.2. Класифікація основних фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.3. Структура основних фондів