Економіка підприємств - Горбонос Ф. В

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - ПЕРЕДМОВА

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 1. Предмет і метод курсу "економіка підприємств"

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.1. Теоретичні основи поняття "економіка" . Види, основні питання та терміни

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.2. Ресурси і проблеми вибору в економіці

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.3. Предмет науки

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 1.4. Методологічні засади та методи дослідження

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 2. Підприємство як суб'єкт господарювання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.1. Підприємство та його складові

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.2. Правові основи функціонування підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.3. Цілі, функції та напрями діяльності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 2.4. Конкуренція і підприємство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 3. Класифікація, види підприємств та основи підприємницької діяльності

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.1. Поняття "виробництво", "підприємництво" і "підприємство"

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.2. Класифікація підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.3. Види підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Акціонерне товариство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Селянське (фермерське) господарство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Приватне (приватно-орендне)

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Кооператив

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Повне товариство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Командитне товариство

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 3.4. Структура підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 4. Підприємство в сучасній системі господарювання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.1. Зв'язки та зовнішнє середовище підприємства

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.2. Особливості сільського господарства як галузі

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.3. Внутрішнє середовище і кінцевий результат діяльності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.4. Допоміжне середовище функціонування підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 4.5. Показники економічної ефективності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 5. Матеріально-речові елементи підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.1. Поняття та класифікація ресурсів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.2. Поняття й особливості матеріально-технічної бази підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.3. Енергетичні ресурси підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.4. Механізація та показники використання техніки

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 5.5. Можливості забезпечення підприємства технікою

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Переваги від купівлі нової техніки

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 6. Земельні ресурси підприємств та ефективність їх використання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.1. Земля як специфічний і головний засіб виробництва. її особливості

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.2. Економічні основи родючості грунту

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.3. Земельні відносини та їх правова основа

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.4. Види земель і землезабезпеченість підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.5. Земельний кадастр

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 6.6. Показники і шляхи поліпшення використання землі

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 7. Виробничі потужності підприємств. Основні фонди

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.1. Характеристика виробничих фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.2. Класифікація основних фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.3. Структура основних фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.4. Економічна оцінка та забезпеченість фондами

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.5. Знос і амортизація основних фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 7.6. Показники та шляхи поліпшення використання основних фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 8. Оборотні засоби аграрних підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 8.1. Економічна суть оборотних фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 8.2. Оцінка, склад і структура оборотних засобів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 8.3. Економічна ефективність використання оборотних засобів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 8.4. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 9. Інвестиції підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 9.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 9.2. Джерела, види інвестицій та їх класифікація

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 9.3. Лізинг як особлива форма інвестицій

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 9.4. Ефективність інвестицій

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 10. Капітальні вкладення підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 10.1. Поняття капітальних вкладень

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 10.2. Джерела капітальних вкладень

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 10.3. Методика визначення ефективності капітальних вкладень

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 10.4. Шляхи поліпшення використання капітальних вкладень

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 11. Кадри підприємств і зайнятість

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 11.1. Ринок праці

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 11.2. Зайнятість і безробіття

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 11.3. Кадри підприємства

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 11.4. Показники та шляхи поліпшення використання трудових ресурсів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 12. Продуктивність праці

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 12.1. Характер праці та її особливості в аграрному секторі

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 12.2. Поняття, суть і показники продуктивності праці

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 12.3. Мотивація й оплата праці

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 12.4. Шляхи підвищення продуктивності праці

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 13. Витрати виробництва та собівартість продукції підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 13.1. Поняття витрат виробництва і собівартості продукції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 13.2. Склад витрат виробництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 13.3. Класифікація витрат і управління ними на підприємстві

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 13.4. Шляхи зниження собівартості продукції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 14. Ціни та ціноутворення на продукцію підприємства

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 14.1. Економічна суть і функції ціни

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 14.2. Види і система цін на продукцію аграрних підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 14.3. Принципи та методи ціноутворення

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Встановлення кінцевої ціни

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 14.4. Ціновий механізм ринкової економіки

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 15. Результати діяльності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 15.1. Товарно-грошові відносини і дія закону вартості

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 15.2. Валова продукція підприємства

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 15.3. Товарна продукція і канали реалізації

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 16. Ринкові відносини в аграрному секторі

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 16.1. Ринок. Його суть і функції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 16.2. Ринок сільськогосподарської продукції та його регулювання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 16.3. Діяльність підприємств у ринкових умовах

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 16.4. Інфраструктура ринку сільськогосподарської продукції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 17. Якість, стандартизація і сертифікація продукції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 17.1. Поняття та показники якості продукції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 17.2. Методи оцінки й управління якістю продукції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 17.3. Стандартизація та сертифікація продукції

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 18. Ефективність діяльності аграрних підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 18.1. Поняття та суть економічної ефективності

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 18.2. Показники економічної ефективності діяльності підприємств

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 18.3. Рентабельність виробництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 18.4. Чинники та шляхи зростання ефективності виробництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 19. Економічне зростання підприємства

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 19.1. Економічне зростання і його типи

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 19.2. Суть, поняття та показники інтенсифікації

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 19.3. Науково-технічний прогрес і його ефективність

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 20. Розширене відтворення та накопичення в підприємствах

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 20.1. Економічна суть і особливості розширеного відтворення

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 20.2. Відтворення валового продукту, трудових ресурсів і основних фондів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 20.3. Накопичення і споживання

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 21. Розміщення, концентрація та спеціалізація виробництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 21.1. Поняття і суть розміщення виробництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 21.2. Спеціалізація підприємства

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 21.3. Концентрація виробництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 22. Кооперація в сільському господарстві

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 22.1. Теоретичні засади та зміст кооперації

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 22.2. Кооператив як організаційна форма

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 22.3. Кооперативні принципи як носії та регулятори внутрішніх відносин у кооперативі

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 22.4. Міжгосподарська кооперація як організаційна форма економічних відносин між підприємствами

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 23. Економіка виробництва кормів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 23.1. Поняття та значення кормової бази тваринництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 23.2. Види та джерела виробництва кормів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 23.3. Економічна оцінка виробництва кормів

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 23.4. Чинники і шляхи зміцнення кормової бази

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 24.Економіка галузей рослинництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 24.1. Народногосподарське й економічне значення виробництва продукції рослинництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 24.2. Розміщення й ефективність виробництва продукції рослинництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 24.3. Чинники та шляхи зростання ефективності галузі рослинництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - Розділ 25. Економіка галузей тваринництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 25.1. Народногосподарське значення продукції тваринництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 25.2. Розміщення виробництва продукції тваринництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 25.3. Показники ефективності виробництва продукції тваринництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - 25.4. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва

 • Економіка підприємств - Горбонос Ф. В. - СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ